Tiểu luận Vận dụng lý luận kinh tế học để phân tích các biện pháp làm tăng lợi nhuận trong công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long

Mục lục

 

Nội dung Trang

Lời mở đầu

Phần1:Lý luận kinh tế học Mác-Lênin về lợi nhuận

1.Những khái niệm cơ bản về lợi nhuận 1

2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp vàvai trò của việc tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp 1

Phần 2.Phân tích thực trang và các biện pháp làm tăng lợi nhuận trong công ty:”Cổ phần đồ hộp HA LONG”

1. Giới thiệu vài nét về công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long 6

2.Phân tích thực trạng lợi nhuận trong công ty qua năm 2004 6

3.Suy nghĩ của em về chiến lược làm tăng lợi nhuận trong công ty “Cổ phần đồ hộp Hạ Long 8

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Lời cam đoan của sinh viên

 

 

 

 

 

 

 

doc14 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 15/01/2014 | Lượt xem: 1241 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Vận dụng lý luận kinh tế học để phân tích các biện pháp làm tăng lợi nhuận trong công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời mở đầu Nền kinh tế nước ta sau nhiều năm chìm trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đã kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của các doanh nghiệp nói riêng. Nền kinh tế đó tất yếu gây lãng phí nghiêm trọng dẫn đến hậu quả khủng hoảng kinh tế xã hội mà muốn vượt qua phải đổi mới nền kinh tế. Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường các doanh nghiệp muốn phát triển tốt phải tính đến hậu quả. Nói cách khác để tồn tại và phát triển nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong nền kinh tế thị trường thì các doanh nghiệp phải chú trọng tới mục tiêu lợi nhuận, là mục tiêu kinh tế hàng đầu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Những sinh viên chúng ta- những nhà doanh nghiệp tương lai, không thể đứng ngoài guồng suy nghĩ đó. Hãy vận dụng những kiến thức đã được trang bị ở cổng trường Đại học để phân tích chính xác thực trạng kinh doanh rồi có thể đưa ra những đề xuất của mình về biện pháp làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đã góp phần nho nhỏ để đưa nền kinh tế nước nhà phát triển bền vững. Với suy nghĩ trên em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu là: "Vận dụng lý luận kinh tế học để phân tích các biện pháp làm tăng lợi nhuận trong công ty “Cổ phần đồ hộp Hạ Long” ". Do đề tài mang tính chất thực tế nhiều, phạm vi nghiên cứu rộng, thời gian nghiên cứu là hạn chế nên bài viết này không thể tránh khỏi khiếm khuyết, chính vì vậy em rất kính mong thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến cho bài viêt của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Phần 1:Lý luận kinh tế học Mác-Lênin về lợi nhuận 1. Những khái niệm cơ bản về lợi nhuận : 1.1. Lợi nhuận là gì? Từ trước tới nay, có rất nhiều các khái niệm khác nhau về lợi nhuận. Ta có thể thấy được điều này qua các quan điểm về lợi nhuận sau : + Lợi nhuận của doanh nghiệp là khoản chênh lệch giữa thu nhập về tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ với chi phí đã bỏ ra để đạt được thu nhập đó. Việc tính toán thu nhập hay chi phí đã chi ra là theo giá cả của thị trường mà giá cả thị trường do quan hệ cung cầu hàng hoá và dịch vụ quyết định. + Lợi nhuận là kết quả tài chính cuối cùng của các hoạt động sản xuất kinh doanh, là chỉ tiêu chất lượng tổng hợp đánh giá hiệu quả kinh tế các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. + Thu nhập của doanh nghiệp hay chính là doanh thu bán hàng hoá và dịch vụ trừ đi toàn bộ chi phí sản xuất (chi phí về tiền thuê lao động, tiền lương, tiền thuê nhà cửa, tiền mua vật tư ... ) thuế hàng hoá và các thứ thuế khác hầu như còn lại được gọi là lợi nhuận. 1.2 Các loại lợi nhuận của doanh nghiệp: Trong doanh nghiệp, có nhiều loại hình lợi nhuận khác nhau, ta có thể khái quát thành hai loại lợi nhuận sau : + Lợi nhuận trước thuế. + Lợi nhuận sau thuế. 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp và vai trò của việc tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp 2.1 Các nhân tố ảnh hương đến lợi nhuận doanh nghiệp Lợi nhuận của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp và tổng hợp của tất cả các mặt hàng sản xuất kinh doanh. Dưới đây ta đi sâu vào xem xét cụ thể từng nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận. a. Quan hệ cung cầu hàng hoá và dịch vụ trên thị trường : Do tham gia hoạt động tìm kiếm lợi nhuận theo nguồn cơ chế thị trường nên doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhân tố quan hệ cung - cầu hàng hoá dịch vụ. Sự biến động này có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự ứng xử thích hợp để thu được lợi nhuận. Nhu cầu về hàng hoá và dịch vụ lớn trên thị trường sẽ cho phép các doanh nghiệp mở rộng quy sản xuất kinh doanh để đảm bảo cung lớn. Điều đó tạo khả năng lợi nhuận của từng đơn vị sản phẩm hàng hoá, nhưng đặc biệt quan trọng là tăng tổng số lợi nhuận. Cung thấp hơn cầu sẽ có khả năng định giá bán hàng hoá và dịch vụ, ngược lại cung cao hơn cầu thì giá cả hàng hoá và dịch vụ sẽ thấp điều này ảnh hưởng đến lợi nhuận của từng sản phẩm hàng hoá hay tổng số lợi nhuận thu được. Trong kinh doanh các doanh nghiệp coi trọng khối lượng sản phẩm hàng hoá tiêu thụ, còn giá cả có thể chấp nhận ở mức hợp lý để có lãi cho cả doanh nghiệp công nghiệp và doanh nghiệp thương mại, khuyến khích khách hàng có thể mua với khối lượng lớn nhất để có tổng mức lợi nhuận cao nhất. Muốn vậy các doanh nghiệp phải tìm các biện pháp kích thích cầu hàng hoá và dịch vụ của mình, nhất là cầu có khả năng thanh toán bằng cách nâng cao chất lượng hàng hoá và dịch vụ, cải tiến phương thức bán ... b. Chất lượng công tác chuẩn bị cho quá trình kinh doanh : Để cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp đạt tới lợi nhuận nhiều và hiệu quả kinh tế cao, các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị tốt các điều kiện, các yếu tố chi phí thấp nhất. Các đầu vào được lựa chọn tối ưu sẽ tạo khả năng tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm giảm. Do đó cơ sở để tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp công nghiệp là chuẩn bị các đầu vào hợp lý, tiết kiệm tạo khả năng tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nội dung của công tác chuẩn bị cho quá trình sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào nhiệm vụ, tính chất sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Trước hết đó là chuẩn bị tốt về khâu thiết kế sản phẩm và công nghệ sản xuất. Thiết kế sản phẩm và công nghệ chế tạo hợp lý sẽ tạo điều kiện giảm thời gian chế tạo, hạ giá thành, tạo lợi nhuận cho quá trình tiêu thụ. Tiếp đó là chuẩn bị tốt các yếu tố vật chất cần thiết cho quá trình sản xuất như lao động ( số lượng, chất lượng, cơ cấu ) máy móc thiết bị, dụng cụ sản xuất được thuận lợi, nhịp nhàng và liên tục giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cuối cùng là doanh nghiệp phải có phương án hợp lý về tổ chức điều hành quá trình sản xuất ( tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý ). c. Nhân tố về trình độ tổ chức quá trình sản xuất sản phẩm : Tổ chức quá trình sản xuất sản phẩm hàng hoá và dịch vụ là quá trình thực hiện sự kết hợp chặt chẽ các yếu tố đầu vào như lao động, vật tư, kỹ thuật ... để chế tạo ra sản phẩm hàng hoá và dịch vụ. Qúa trình này tiến hành tốt hay xấu ảnh hưởng trực tiếp đến việc tạo ra số lượng sản phẩm hàng hoá dịch vụ, chất lượng sản phẩm hàng hoá dịch vụ, chi phí sử dụng các yêu tố để sản xuất ra sản phẩm hàng hoá dịch vụ đó. Điều đó chứng tỏ rằng muốn tạo ra lợi nhuận cao cần phải có trình độ tổ chức sản xuất sao cho tiết kiệm được chi phí ở mức tối đa mà không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm tiêu thụ. d. Nhân tố trình độ tổ chức tiêu thụ sản phẩm hàng hoá và dịch vụ Sau khi doanh nghiệp đã sản xuất được sản phẩm hàng hoá và dịch vụ theo quyết định tối ưu về sản xuất thì khâu tiếp theo sẽ là phải tổ chức bán nhanh, bán hết, bán với giá cao những hàng hoá và dịch vụ đó để thu được tiền về cho quá trình tái sản xuất mở rộng tiếp theo. Lợi nhuận của quá trình sản xuất kinh doanh chỉ có thể thu được sau khi thực hiện tốt công tác tiêu thụ sản phẩm hàng hoá và dịch vụ. Do đó tổ chức tiêu thụ khối lượng lớn hàng hoá và dịch vụ tiết kiệm chi phí tiêu thụ sẽ cho ta khả năng lợi nhuận. Để thực hiện tốt công tác này doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng các mặt hàng hoạt động về tổ chức mạng lưới kênh tiêu thụ sản phẩm, công tác quảng cáo marketing, các phương thức bán và dịch vụ sau bán hàng. e. Trình độ tổ chức và quản lý quá trình kinh doanh của doanh nghiệp : Tổ chức quản lý quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp là một nhân tố quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Quá trình quản lý kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp bao gồm các khâu cơ bản như định hướng chiến lược phát triển của doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch kinh doanh, xây dựng các phương án kinh doanh, kiểm tra đánh giá và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh. Các khâu quản lý quá trình hoạt động kinh doanh tốt sẽ tăng sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, giảm chi chí quản lý. Đó là điều kiện quan trọng để tăng lợi nhuận. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp qua phân tích ở trên phải chính do doanh nghiệp khắc phục bằng chính ý chí chủ quan muốn đạt được lợi nhuận cao của mình. Ngoài ra còn có những nhân tố ảnh hưởng khách quan từ phía bên ngoài môi trường kinh doanh đó là nhân tố chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước. f. Chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước : Doanh nghiệp là một tế bào của hệ thống kinh tế quốc dân, hoạt động của nó ngoài việc bị chi phối bởi các quy luật của thị trường nó còn bị chi phối bởi những chính sách kinh tế của nhà nước ( chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ, chính sách tỷ giá hối đoái...) Trong điều kiện kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước cần nghiên cứu kỹ các nhân tố này. Vì như chính sách tài khoá thay đổi tức là mức thuế thay đổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp, hoặc khi chính sách tiền tệ thay đổi có thể là mức lãi giảm đi hay tăng lên có ảnh hưởng trực tiếp đến việc vay vốn của doanh nghiệp. Trên đây là những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp công nghiệp. Các nhân tố này được tiếp cận theo quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, chúng có quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Việc nghiên cứu các nhân tố này cho phép xác định các yêu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó xác định các biện pháp nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp trong điều kiện cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Vai trò của việc làm tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp: a. Vai trò của nâng cao lợi nhuận với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp : Bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động trong cơ chế thị trường điều đầu tiên mà họ quan tâm đó là lợi nhuận. Đây là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh hiệu quả của quá trình kinh doanh, đồng thời đó còn là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ tồn tại và hoạt động khi nó tạo ra lợi nhuận, nếu doanh nghiệp hoạt động mà hiệu quả thu không đủ bù đắp chi phí đã bỏ ra thì doanh nghiệp đó đi đến chỗ phá sản. Từ trước đến nay nước ra có hàng loạt các xí nghiệp, doanh nghiệp phá sản hoặc giải thể do làm ăn không có hiệu quả, trong đó có cả xí nghiệp nhà nước, tư nhân ... Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt và khốc liệt vì vậy lợi nhuận là yếu tố cực kỳ quan trọng và có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp. - Tạo ra khả năng để tiếp tục kinh doanh có chất lượng và hiệu quả cao hơn. - Đảm bảo tái sản xuất mở rộng. - Việc không ngừng nâng cao lợi nhuận là đảm bảo hiệu quả kinh doanh thể hiện năng lực, trình độ quản lý sản xuất và sự năng động của đội ngũ cán bộ quản lý sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Trong điều kiện kinh doanh theo cơ chế thị trường, một doanh nghiệp tạo được lợi nhuận chứng tỏ là đã thích nghi với cơ chế thị trường. - Lợi nhuận càng cao thể hiện sức mạnh về tài chính của doanh nghiệp càng vững chắc, tạo điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, thực hiện đầu tư chiều sâu và đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá và dịch vụ, tăng khả năng cạnh trạnh ... từ đây là tạo đà nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp. - Sản xuất kinh doanh có hiệu quả và đạt lợi nhuận cao sẽ có điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người lao động. Ngoài phần tiền công mà mỗi lao động nhận được theo nguyên tắc phân phối theo lao động, lợi nhuận của doanh nghiệp còn góp phần nâng cao thu nhập của người lao động thông qua phần phối phối vào qũy phúc lợi và qũy khen thưởng. Chính yếu tố kinh tế đó sẽ tạo nên sự gắn bó của cán bộ công nhân với doanh nghiệp. - Lợi nhuận là điều kiện tài chính để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm với xã hội. Thông qua việc nộp ngân sách đầy đủ sẽ giúp cho nhà nước thực hiện công tác phúc lợi đối với xã hội, đất nước ... tạo điều kiện cho đất nước phát triển, thực hiện tốt chủ trương công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Vì mỗi doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế quốc dân nên bản thân doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thì nền kinh tế trong nước mới phát triển. b. Đối với nhà nước : Khi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả đạt được lợi nhuận cao thì Nhà nước cũng có lợi : - Tăng nhiều sản phẩm cho xã hội. - Chất lượng tăng, giá bán hạ làm ổn định nền kinh tế. - Tăng nguồn thu cho ngân sách. - Tạo điều kiện cải thiện và nâng cao mức sống cho người dân. - Đảm bảo tăng trưởng kinh tế ... Phần 2.Phân tích thực trang và các biện pháp làm tăng lợi nhuận trong công ty:”Cổ phần đồ hộp HA LONG” 1. Giới thiệu vài nét về công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long Đựơc thành lập từ năm 1957, Cụng Ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (HALONG CANFOCO) hiện nay đó trở thành một cụng ty hàng đầu trong lĩnh vực chế biến thực phẩm ở Việt Nam với rất nhiều sản phẩm đa dạng cú chất lượng cao (thịt hộp, cỏ hộp, đồ đụng lạnh, rau quả…) 2.Phân tích thực trạng lợi nhuận trong công ty qua năm 2004 Chỉ tiờu Mó số Quý 1/2004 Quý 2/2004 Mức biến động giữa quýI với năm 2004 Số tiền (đồng) Tỷ lệ(%) Doanh thu bỏn hàng và cung cấp dịch vụ 01 37.160.117.226 30.664.352.926 -6.495.764.300 -17,48 Cỏc khoản giảm trừ 03 43.586.832 19.598.707 -23.988.125 -55 Chiết khấu thương mại 04 Giảm giỏ hàng bỏn 05 10.531.857 Hàng bỏn trả lại 06 43.586.832 9.066.850 Thuế tiờu thụ, thuế XK, thuế GTGT 07 Doanh thu thuần về bỏn hàng và cung cấp dịch vụ 10 37.116.530.394 30.644.754.219 -6.471.776.175 -17,44 Giỏ vốn hàng bỏn 11 29.213.763.140 24.682.498.193 Trong đú chi phớ khấu hao ODA 347.056.858 330.000.000 Lợi nhuận gộp về bỏn hàng và cung cấp dịch vụ 20 7.902.767.254 5.962.256.026 -1.940.511.228 -24,55 Doanh thu hoạt động tài chớnh 21 10.255.331 36.315.477 26.060.146 2,54 Chi phớ tài chớnh 22 363.681.335 285.500.027 -78.181.308 -21,5 Trong đú: lói vay phải trả 23 363.681.335 285.500.027 Chi phớ bỏn hàng 24 3.419.477.486 2.482.493.100 -936.984.386 -27,4 Chi phớ quản lý doanh nghiệp 25 1.583.870.827 1.611.276.478 27.405.651 1,73 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 2.545.992.937 1.619.301.898 -926.691.039 -36,4 Thu nhập khỏc 31 30.534.767 96.782.005 Chi phớ khỏc 32 23.415.493 98.277.480 Lợi nhuận khỏc 40 7.119.274 -1.495.475 Tổng lợi nhuận trước thuế 50 2.553.112.211 1.617.806.423 -935.305.788 -36,6 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 51 319.139.026 202.225.790 -116.913.236 -36,6 Lợi nhuận sau thuế 60 2.233.973.185 1.415.580.633 -818.392.552 -36,6 Biểu:Kết quả hoạt động của công ty “Cổ phần đồ hộp Hạ Long” (nguồn số liệu:Trang web: Căn cứ vào số liệu về lợi nhuận sau thuế của bảng biểu trên, ta nhận thấy quý II giảm 818.392.552 đồng (giảm 36,6%) so với quý I. Điều này cho thấy chỉ tiêu lợi nhuận của công ty trong quý II kém hơn quý I. Thực tế có rất nhiều nguyên nhân tác động tới chỉ tiêu lợi nhuận, trong đó có những nguyên nhân khách quan và chủ quan của doanh nghiệp: Những tháng cuối năm 2004, cũng như các doanh nghiệp khác, HALONG CANFOCO chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch cúm gia cầm, đây chính là nguyên nhân gây tăng chi phí nguyên liệu, đặc biệt là thịt gà, thịt lợn, thịt bò. Tâm lý khách hàng sợ những sản phẩm làm ra từ thịt gia cầm cũng làm cho một số sản phẩm của công ty tiêu thụ kém. Chính đây là một trong những nguyên nhân làm giảm doanh thu của công ty (quý II giảm 6.495.764.300 đồng (tương ứng17,48%) so với quý I). Đó là nguyên nhân khách quan do thị trường gây lên, còn về phía công ty, việc lợi nhuận giảm trong quý II năm 2004 chính là do một số nguyên nhân sau: +Do chi phí bán hàng trong quýII giảm 936.984.386 đồng(tương ứng 27,4%) so vơí quý I. Chi phí bán hàng là toàn bộ các khoản chi liên quan đến hoạt động tiêu thụ như tiền lương nhân viên bán hàng ,chi vật liệu bao gói, đóng hộp, chi dụng cụ bán hàng, chi quảng cáo, chi vận chuyển, bốc dỡ, hoa hồng… Những khoản chi phí này phát sinh sẽ làm giảm lợi nhuận. +Do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27.405.651 đồng (tương ứng 1,73%) so với quý I. Mà chi phí quản lý doanh nghiệp thường là chi phí cố định ít biến đổi theo quy mô kinh doanh. Đây là các chi phí phát sinh làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Qua sự phân tích trên thì ta có thể thấy doanh thu giảm thì lợi nhuận giảm, còn chi phí thì tỷ lệ nghịch với lợi nhuận. Do vậy biện pháp làm tăng lợi nhuận là: tăng doanh thu ,giảm chi phí. Suy nghĩ của em về chiến lược làm tăng lợi nhuận trong công ty “Cổ phần đồ hộp Hạ Long”. 3.1.Các biện pháp đã và đang áp dụng để tăng lợi nhuận trong công ty “Cổ phần đồ hộp Hạ Long”. Sau khi chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long đã thực sự cải tiến rất nhiều về mọi mặt như : cơ cấu lại tổ chức, nhân sự, giảm nhân viên gián tiếp nhằm chuyên nghiệp hoá quản lý, giảm đáng kể quỹ lương. Công ty đã sử dụng rất nhiều chiến lược để làm tăng lợi nhuận như Marketing : quảng cáo rộng rãi các sản phẩm của mình trên tất cả các phương tiện truyền thông (tivi, đài báo, internet…).Không những thế công ty còn tham gia những cuộc hội chợ để triển lãm sản phẩm của mình, còn có những trò chơi như bốc thăm trúng thưởng, quay phiếu mua hàng…để làm tăng sự chú ý của khách hàng tới sản phẩm của công ty. Việc công ty chính thức là một trong những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam cũng là một trong những hình thức rất tốt cho công tác marketing, bởi khối lượng lớn người chơi chứng khoán hàng ngày luôn theo sát mọi thông tin liên quan tới công ty. Việc giao dịch chứng khoán diễn ra hàng ngày luôn được các đài, báo đưa tin. Ngoài ra công ty đã biết nắm bắt thị trường ,biết thị hiếu tiêu dùng của khách hàng như :sản phẩm phải tiện dụng khi sử dụng, tiết kiệm thời gian và đang dạng của sản phẩm .Còn cải tiến mẫu mã sản phẩm sao cho phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của khách hàng. Không những thế, công ty còn tiết kiệm một cách tối thiểu về các khâu sản xuất sản phẩm. Do đó đã làm giảm giá thành sản phẩm một cách tối đa nên lợi nhuận thu về của công ty tăng lên. Bên cạnh đó công ty không ngừng làm tăng chất lựơng sản phẩm :nâng cao kỹ thuật sản xuất, nâng cao chất lượng công nhân… 3.2.Các đề xuất của em về chiến lược làm tăng lợi nhuận trong công ty. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, và Việt nam sẽ ra nhập WTO trong một vài năm tới, các doanh nghiệp sẽ luôn chịu sự cạnh tranh công bằng, đặc biệt các sản phẩm đến từ các quốc gia khác. Đây là cơ hội tốt nhưng cũng là thách thức lớn lao đối với các doanh nghiệp nói chung và công ty “ cổ phần đồ hộp Hạ Long” nói riêng. Nhằm tăng lợi nhuận của công ty trong những năm sắp tới, công ty cần phải nâng cao hiệu quả hơn nữa các chiến lược truyền thống đang thực hiện và mạnh dạn áp dụng các chiến lược hiện đại, đặc biệt là phải mở rộng thị trường, đa dạng hoá sản phẩm. Về chiến lược Marketing, bộ phận marketing của công ty cần tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu thị trường, nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh, và tìm hiểu thị hiếu khách hàng. Hiện nay công ty đã quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng thực sự mới chỉ tập trung ở thị trường miền Bắc. Thị trường miền Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh với hơn 8 triệu dân, tốc độ phát triển kinh tế, đô thị hoá nhanh nhất trong cả nước chính là một thị trường công ty không thể bỏ qua. Hiện nay chưa thấy công ty quảng cáo sản phẩm trên báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên - đây là những ấn phẩm hàng ngày mà phần lớn người dân Tp Hồ Chí Minh không thể bỏ qua. Muốn đưa sản phẩm xuống phía Nam, công ty cần phải tăng cường quảng cáo trên các báo, truyền hình HTV, BTV,...Tài trợ cho các Game Show đang thu hút lượng khán giả lớn trên truyền hình VTV, HTV cũng là một trong những hình thức marketing rất tốt. Ngoài việc mở rộng thị trường trong nước, công ty cũng cần chú trọng xuất khẩu các sản phẩm sang các nước công nghiệp phát triển, nơi cuộc sống đô thị cao, buộc người dân phải chú trọng tới các thực phẩm đóng hộp. Sản phẩm của công ty hoàn toàn có thể cạnh tranh với sản phẩm của các nước Malaysia, ThaiLand trên thị trường Singapore. Ngoài công tác khuếch trương quảng cáo công ty cũng cần phải đặc biệt quan tâm tới chất lượng các sản phẩm. Đây chính là yếu tố giữ gìn được uy tín và niềm tin từ khách hàng. Hạ giá thành sản phẩm, giảm chi phí sản xuất chính là nhân tố quan trọng trong chiến lược làm tăng lợi nhuận. Chi phí nguyên liệu hoàn toàn có thể giảm, ít rủi ro nếu công ty tìm ra những nhà cung cấp uy tín. Đại dịch cúm gia cầm có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều tới chi phí nguyên liệu của công ty, nếu công ty liên kết với những chủ trang trại gia súc, gia cầm lớn, hỗ trợ họ về kỹ thuật nuôi , cho họ vay vốn để đầu tư trang trại, mua thuốc phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. Biện pháp cuối cùng công ty có thể thực hiện nhằm tăng lợi nhuận đó là giảm chi phí quản lý, giảm quỹ lương. Giảm nhân viên gián tiếp là yếu tố quan trọng, tuy nhiên với lượng nhân viên ít hơn chắc chắn nhân viên phải làm việc chuyên môn hơn, hiệu quả hơn. Trên đây là một số đề xuất của em nhằm giúp công ty đồ hộp Hạ Long tăng lợi nhuận trong một vài năm tới. Chắc chắn công ty sẽ phát triển hơn nữa xứng đáng là công ty đồ hộp hàng đầu Việt nam. Kết luận Lợi nhuận là mục tiêu là động lực của các doanh nghiệp. Nhờ có lợi nhuận mà doanh nghiệp có điều kiện mở rộng qui mô sản xuất, thêm lao động, giải quyết vấn đề thất nghiệp cho xã hội. Đối với nhà nước lợi nhuận là nguồn tích luỹ cơ bản để tái sản xuất mở rộng nền kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng kích thích sản xuất kinh doanh phát triển, xây dựng công trình phúc lợi, thành lập các đơn vị mới để giải quyết vấn để lao động. Với người lao động, lợi nhuận là nguồn để tái sản xuất sức lao động. Như vậy lợi nhuận giữ một vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.Và việc làm tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp đồng nghĩa với việc thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển công ty. Với những lý luận kinh tế học sắc bén,chúng ta đã phân tích được thực trạng lợi nhuận trong công ty, và đưa ra được các biện pháp sáng suốt làm tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp. Cuối cùng em xin cảm ơn thầy Phan Văn Tiệm ngoài việc trang bị cho em những kiến thức kinh tế học quý báu mà còn đã hướng dẫn hướng đi đúng cho bài tiểu luận của em. Hà nội, ngày 5 tháng 5 năm 2005 Sinh viên: Trần Thị Thu Thuỷ Tài liệu tham khảo: 1. Trang 157 đến trang 180-Giáo trình: Kinh tế chính trị Mác-lênin -NXB chính trị Quốc Gia-2002. 2.ChươngV: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận-Giáo trình:Phân tích hoạt động kinh doanh-NXB thống kê 3. Lợi nhụân và phân phối lợi nhuận -trang (33-37)- Tài chính doanh nghiệp-NXB thống kê 4. Báo điên tử: Mục lục Nội dung Trang Lời mở đầu Phần1:Lý luận kinh tế học Mác-Lênin về lợi nhuận 1.Những khái niệm cơ bản về lợi nhuận 1 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp vàvai trò của việc tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp 1 Phần 2.Phân tích thực trang và các biện pháp làm tăng lợi nhuận trong công ty:”Cổ phần đồ hộp HA LONG” 1. Giới thiệu vài nét về công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long 6 2.Phân tích thực trạng lợi nhuận trong công ty qua năm 2004 6 3.Suy nghĩ của em về chiến lược làm tăng lợi nhuận trong công ty “Cổ phần đồ hộp Hạ Long 8 Kết luận Tài liệu tham khảo Lời cam đoan của sinh viên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc50093.DOC
Tài liệu liên quan