Tóm tắt Luận án Quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng bắc bộ giai đoạn hiện nay

Năm 2001, Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất bản cuốn Toàn thư

công tác Đảng vụ (Nxb. Nghiên cứu Trung Quốc, Bắc Kinh), trong

đó vấn đề quy hoạch cán bộ tập trung vào ba nội dung chính: sắp xếp

tài nguyên cán bộ, xây dựng cán bộ dự bị và xây dựng tập thể lãnh đạo

có hạt nhân. Tại Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và

Đảng Cộng sản Trung Quốc: Xây dựng đảng cầm quyền - kinh nghiệm

của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc (2004), nhiều kinh nghiệm

xây dựng đội ngũ cán bộ của Trung Quốc được nêu rõ trong các tham

luận: “Không ngừng nâng cao trình độ lãnh đạo và trình độ cầm quyền,

tăng cường năng lực chống tha hóa, phòng biến chất và chống rủi ro” (của

tác giả Hạ Quốc Cường); “Tăng cường xây dựng ban lãnh đạo, cố gắng

hình thành tầng lớp lãnh đạo hăng hái, sôi nổi, phấn đấu thành đạt” (của

tác giả Tôn Hiểu Quần); “Phát huy đầy đủ vai trò của trường Đảng, làm

tốt công tác giáo dục và đào tạo cán bộ” (của tác giả Giả Cao Kiến). Đặc

biệt, tham luận “Xuất phát từ đại cục, hướng tới lâu dài, cố gắng xây dựng

một đội ngũ cán bộ dự bị tố chất cao” (của tác giả Chu Phúc Khởi) nêu

lên 8 cách làm chính để xây dựng đội ngũ cán bộ dự bị, trong đó việc làm

đầu tiên là “Xây dựng quy hoạch thiết thực, khả thi”. Ngoài ra, những vấn

đề về chế độ hóa, quy phạm hóa chặt chẽ về tiêu chuẩn, quy trình và yêu

cầu đối với các khâu của công tác cán bộ dự bị, về mở rộng dân chủ trong

tuyển chọn, về đào tạo theo nguyên tắc “thiếu gì bù nấy”, về quản lý động

thái, đảm bảo số lượng và chất lượng cán bộ. được tác giả phân tích, có

thể xem là phương thức để góp phần nâng cao chất lượng cán bộ đã được

quy hoạch ấy. Đặc biệt, việc kiên trì dự trữ, kết hợp với sử dụng, kịp thời

tuyển chọn cán bộ dự bị chín muồi vào ban lãnh đạo; nắm đầu nguồn,

tuyển cán bộ dự bị từ sinh viên tốt, giỏi tốt nghiệp các trường đại học và

cao đẳng, sau đó đào tạo, rèn luyện ở cơ sở một cách có kế hoạch. mà tác

giả đề cập có thể xem là kinh nghiệm để Luận án tiếp tục nghiên cứu.

pdf27 trang | Chia sẻ: lavie11 | Ngày: 15/12/2020 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng bắc bộ giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Lao động Thương binh và xã hội trong giai đoạn hiện nay của Nguyễn Xuân Lập (2006); Quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang quản lý trong giai đoạn hiện nay của Thân Minh Quế (2007)... 1.1.3.Những nghiên cứu về công tác quy hoạch cán bộ các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng Bắc bộ Luận án tiến sĩ Lịch sử Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tác giả Nguyễn Thái Sơn (năm 2002) phân tích 4 đặc điểm của vùng đồng bằng sông Hồng. Luận án có thể kế thừa và phát triển để phân tích những yếu tố tác động, những yêu cầu đặt ra đối với quy hoạch cán bộ diện Ban thường vụ các tỉnh, thành ủy quản lý. Nhiều công trình nghiên cứu có hệ thống về quy hoạch cán bộ các tỉnh, thành vùng đồng bằng Bắc bộ như: Luận văn cử nhân chính trị Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt Tỉnh ủy quản lý của tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay của Phạm Minh Chiến (2002). Các Luận văn thạc sĩ khoa học chính trị, chuyên ngành Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam: Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp quận, huyện thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội quản lý trong giai đoạn hiện nay của Nguyễn Thị Thắng (2006); Quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc diện Trung ương quản lý ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nước ta giai đoạn hiện nay của Nguyễn Ngọc Lâm (2006); Quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp quận ở Hà Nội giai đoạn hiện nay của Nguyễn Văn Sáu (2006); Quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt thuộc diện Quận ủy Ba Đình thành phố Hà Nội quản lý trong giai đoạn hiện nay của Lưu Tiến Định (2006); Chất lượng quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh vùng Đông Bắc bộ nước ta giai đoạn hiện nay của Hoàng Nguyên Hòa (2007) v.v.. 8Ngoài ra, một số bài nghiên cứu, đề cập trực tiếp đến thực trạng công tác quy hoạch cán bộ ở từng địa phương vùng đồng bằng Bắc bộ những năm gần đây: Bài Quy hoạch cán bộ ở Hải Dương giai đoạn 2006 - 2010 của Trần Minh; Bài Đảng bộ Hưng Yên thực hiện công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý - Kết quả và giải pháp của Quốc Khánh (www.xaydungdang.org.vn ngày 23/9/2011); Bài Hải phòng đổi mới công tác cán bộ của Nguyễn Văn Vinh (Tạp chí Xây dựng Đảng, số 1+2/2014); Bài Đảng bộ thành phố Hà Nội chủ động trong công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ của Võ Lâm (hanoimoi.com.vn ngày 15/08/2013); Điều động, luân chuyển cán bộ - kinh nghiệm từ Hà Nội của Lê Hoàng Anh (hanoimoi.com.vn ngày 25/06/2012); Bài Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới của Hoài Phương, phỏng vấn đồng chí Nguyễn Công Chuyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định (baonamdinh.com.vn ngày 14/10/2013); Bài Đổi mới công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Quỳnh Thu (baoninhbinh.org.vn ngày 24/4/13); Bài Quảng Ninh sẽ tiếp tục mở rộng nguồn quy hoạch của Nguyễn Hùng (Laodong.com.vn, ngày 04/05/2013); Bài Bước đột phá trong công tác cán bộ ở Thái Bình của Hồng Văn (Tạp chí Xây dựng Đảng số 10/2013) v.v.. 1.2. NHỮNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA NƯỚC NGOÀI 1.2.1. Những nghiên cứu của Lào Khẳng định yếu tố quyết định thắng lợi của nhiệm vụ chính trị là ở công tác cán bộ, công tác quy hoạch cán bộ có trong các công trình của Unkẹo Sipasợt trong bài viết Công tác tổ chức cán bộ cấp tỉnh ở Cộng hòa DCND Lào hiện nay (www.xaydungdang.org.vn ngày 24/8/2009); Bunthoong Chitmany với bài Một số giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng nhân dân cách mạng Lào đối với vấn đề xây dựng, phát triển nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay (www.xaydungdang.org.vn ngày 4/1/201; La Chay Sinh Su Van trong Luận án tiến sĩ Chính trị học Đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở ở nông thôn Lào hiện nay (2011); Litthi Sisouvong trong Đột phá về công tác cán bộ (www.xaydungdang.org.vn ngày 2/12/2011). Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng (2005) Công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào quản lý giai đoạn hiện nay của tác giả Thoong Chăn 9Khổng Phum Khăm nêu lên thực trạng công tác quy hoạch cán bộ thuộc diện Trung ương Đảng NDCM Lào quản lý và đề xuất hệ giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ. 1.2.2. Những nghiên cứu của Trung Quốc Năm 2001, Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất bản cuốn Toàn thư công tác Đảng vụ (Nxb. Nghiên cứu Trung Quốc, Bắc Kinh), trong đó vấn đề quy hoạch cán bộ tập trung vào ba nội dung chính: sắp xếp tài nguyên cán bộ, xây dựng cán bộ dự bị và xây dựng tập thể lãnh đạo có hạt nhân. Tại Hội thảo lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc: Xây dựng đảng cầm quyền - kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc (2004), nhiều kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ của Trung Quốc được nêu rõ trong các tham luận: “Không ngừng nâng cao trình độ lãnh đạo và trình độ cầm quyền, tăng cường năng lực chống tha hóa, phòng biến chất và chống rủi ro” (của tác giả Hạ Quốc Cường); “Tăng cường xây dựng ban lãnh đạo, cố gắng hình thành tầng lớp lãnh đạo hăng hái, sôi nổi, phấn đấu thành đạt” (của tác giả Tôn Hiểu Quần); “Phát huy đầy đủ vai trò của trường Đảng, làm tốt công tác giáo dục và đào tạo cán bộ” (của tác giả Giả Cao Kiến). Đặc biệt, tham luận “Xuất phát từ đại cục, hướng tới lâu dài, cố gắng xây dựng một đội ngũ cán bộ dự bị tố chất cao” (của tác giả Chu Phúc Khởi) nêu lên 8 cách làm chính để xây dựng đội ngũ cán bộ dự bị, trong đó việc làm đầu tiên là “Xây dựng quy hoạch thiết thực, khả thi”. Ngoài ra, những vấn đề về chế độ hóa, quy phạm hóa chặt chẽ về tiêu chuẩn, quy trình và yêu cầu đối với các khâu của công tác cán bộ dự bị, về mở rộng dân chủ trong tuyển chọn, về đào tạo theo nguyên tắc “thiếu gì bù nấy”, về quản lý động thái, đảm bảo số lượng và chất lượng cán bộ... được tác giả phân tích, có thể xem là phương thức để góp phần nâng cao chất lượng cán bộ đã được quy hoạch ấy. Đặc biệt, việc kiên trì dự trữ, kết hợp với sử dụng, kịp thời tuyển chọn cán bộ dự bị chín muồi vào ban lãnh đạo; nắm đầu nguồn, tuyển cán bộ dự bị từ sinh viên tốt, giỏi tốt nghiệp các trường đại học và cao đẳng, sau đó đào tạo, rèn luyện ở cơ sở một cách có kế hoạch... mà tác giả đề cập có thể xem là kinh nghiệm để Luận án tiếp tục nghiên cứu. Tóm lại, xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, quy hoạch cán bộ nói riêng là chủ đề được nhiều tác giả dày công nghiên cứu. Đã có nhiều vấn đề mang tính lý luận được xác định khá rõ như vị trí, vai trò cán bộ, quy hoạch cán bộ; khái niệm quy hoạch cán bộ, những 10 đặc điểm gắn với vùng miền cụ thể có ảnh hưởng đến công tác quy hoạch cán bộ; những giải pháp mang tính phổ biến để nâng cao chất lượng quy hoạch... Tuy nhiên, chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách có hệ thống công tác quy hoạch cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng Bắc bộ giai đoạn hiện nay, với đầy đủ khái niệm, chủ thể, đối tượng, nội dung, quy trình quy hoạch, cũng như đánh giá chính xác chất lượng cán bộ quy hoạch và công tác quy hoạch cán bộ này thời gian qua để xây dựng hệ giải pháp cho việc đẩy mạnh quy hoạch thời gian tới. Đây là nhiệm vụ quan trọng mà Luận án trên cơ sở kế thừa, tiếp thu một cách có chọn lọc các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học đi trước để tiếp tục giải quyết, góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề này. Chương 2 QUY HOẠCH CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH, THÀNH ỦY QUẢN LÝ Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ VÀ CÁN BỘ DIỆN CÁC BAN THƯỜNG VỤ TỈNH, THÀNH ỦY QUẢN LÝ Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 2.1.1. Khái quát về các tỉnh, thành phố và Ban thường vụ các tỉnh, thành ủy vùng đồng bằng Bắc bộ 2.1.1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng Bắc bộ liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ Các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng Bắc bộ gồm 9 tỉnh (Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam) và 2 thành phố trực thuộc Trung ương (Hải Phòng, Hà Nội) với 129 đơn vị hành chính cấp huyện, 2451 đơn vị hành chính cấp xã. Diện tích tự nhiên 21.050.900 km2 (chiếm 6,36% diện tích cả nước). Dân số đến năm 2012 có 11 20.236.700 người (chiếm 22,80% dân số cả nước). Mật độ dân số trung bình 961 người/km2, cao gấp 3,6 lần so với cả nước. Kinh tế truyền thống của cư dân đồng bằng Bắc bộ là nông nghiệp, song hiện nay công nghiệp và dịch vụ phát triển đã đưa đồng bằng Bắc bộ trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Văn hóa các tỉnh đồng bằng Bắc bộ thấm đẫm đặc trưng văn hóa Việt truyền thống. Là đất nho học ngày xưa, nay vẫn giữ được truyền thống hiếu học bậc nhất, lại tập trung phần lớn trường đại học, viện nghiên cứu tầm cỡ nên trình độ dân trí ở đây rất cao. Đồng bằng Bắc bộ là cái nôi của cách mạng vô sản Việt Nam, có các tổ chức Đảng ra đời sớm. Hiện nay, 11 đảng bộ tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc bộ cơ bản ổn định về tổ chức bộ máy; đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng đông đảo, hoạt động khá đồng bộ, chất lượng. Năm 2012 toàn vùng có 1.108.032 đảng viên (chiếm 27,06% đảng viên cả nước), trong đó đông nhất là đảng bộ Hà Nội (có 359.731 đảng viên), ít nhất là đảng bộ Hà Nam (có 45.683 đảng viên). 2.1.1.2. Ban thường vụ tỉnh, thành ủy và trách nhiệm quản lý trong công tác cán bộ của các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc bộ Ban thường vụ các tỉnh, thành ủy đồng bằng Bắc bộ là cơ quan lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội đại biểu đảng bộ các tỉnh, thành phố, nghị quyết, chỉ thị của tỉnh, thành ủy và của Trung ương; quyết định những vấn đề về chủ trương, tổ chức, cán bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của tỉnh, thành ủy. Công tác quản lý cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý bao gồm 7 nội dung chính sau: 1. Tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động và luân chuyển cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ; 2. Đánh giá cán bộ; 3. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; 4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; 5. Khen thưởng, kỷ luật cán bộ; 6. Thực hiện chế độ, chính sách cán bộ; 7. Kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo về cán bộ. 12 2.1.2. Cán bộ diện ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng Bắc bộ 2.1.2.1. Khái niệm, phạm vi cán bộ diện ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng Bắc bộ Cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng Bắc bộ là đội ngũ những người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan trong hệ thống bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền, ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Ban Chấp hành đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp tỉnh; những người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu chính quyền cấp huyện; những người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và ủy viên Ban thường vụ cấp ủy đảng cấp huyện và tương đương, được xác định theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Trung ương và cấp ủy địa phương, chịu trách nhiệm đầu tiên, trực tiếp, thường xuyên trong việc lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng Bắc bộ. 2.1.2.2. Đặc điểm và vai trò của đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng Bắc bộ - Cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý là những người được bầu cử, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt của hệ thống chính trị, vì vậy đây là đội ngũ những người nắm trong tay quyền lực rất cao. Họ có nhiều đóng góp quan trọng, quyết định đến sự ra đời và hiện thực hóa những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Song, họ rất dễ sai lầm nếu quyền lực không được kiểm soát, đạo đức không được tôi rèn hoặc chủ quan, duy ý chí. - Cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng Bắc bộ phần lớn là người địa phương; họ tạo lập được uy tín cá nhân khá vững, là nhân tố quan trọng động viên, khích lệ, tạo niềm tin đối với cấp trên, cấp dưới và quần chúng nhân dân khi đối diện với những khó khăn, thử thách cần có đột phá cải cách, đổi mới. - Cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng Bắc bộ có trình độ các mặt rất cao, có khả năng tạo nên những đột phá phát triển về tư duy cũng như chỉ đạo thực tiễn. 13 - Đội ngũ cán bộ diện các Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý bảo lưu được truyền thống văn hóa cố kết cộng đồng. Tính siêng năng, cần cù, chịu khó giúp họ trở thành tâm điểm của khối đoàn kết, gắn bó trong địa phương, đơn vị, là tấm gương, là động lực thúc đẩy đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân đối mặt với khó khăn, thách thức trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, tâm lý bảo thủ, co cụm, cục bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa vẫn còn cố hữu trong mỗi người, cản trở sự bứt phá, không mở đường cho tư duy đổi mới, không đưa lại sự ủng hộ, tạo điều kiện cho cái mới ra đời. 2.2. KHÁI NIỆM, NỘI DUNG, YÊU CẦU VÀ VAI TRÒ CỦA QUY HOẠCH CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH, THÀNH ỦY QUẢN LÝ Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 2.2.1. Khái niệm quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng Bắc bộ Quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý vùng đồng bằng Bắc bộ là một khâu trong công tác cán bộ của cấp ủy các tỉnh, thành phố ở vùng đồng bằng Bắc bộ, hướng vào việc phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt của hệ thống chính trị cấp tỉnh và huyện theo phân cấp quản lý của Ban thường vụ tỉnh, thành ủy để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng Bắc bộ. * Mục đích của quy hoạch cán bộ diện Ban thường v ụ tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng Bắc bộ - Tạo sự chủ động, có tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ; khắc phục tình trạng hẫng hụt cán bộ; bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, góp phần giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị ở địa phương. - Chuẩn bị từ xa và tạo nguồn cán bộ trẻ dồi dào làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong hệ thống chính trị cấp tỉnh và huyện. * Chủ thể quy hoạch cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở bằng Bắc bộ Ban thường vụ các tỉnh, thành ủy là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý. 14 * Các lực lượng tham gia vào quá trình quy hoạch cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý - Chi bộ, cấp ủy các cấp, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. - Các ban tham mưu cấp ủy các cấp, đặc biệt là Ban Tổ chức. - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, đoàn thể chính trị - xã hội - nghề nghiệp các cấp, các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp - Toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong các địa phương, cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị các tỉnh, thành phố. - Các cơ sở giáo dục, đào tạo, các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh, thành phố trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện quy hoạch nhằm chuẩn hóa cán bộ trong quy hoạch * Đối tượng quy hoạch cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng Bắc bộ: Theo phạm vi không gian có nguồn tại chỗ và nguồn nơi khác. Theo phạm vi thời gian có nguồn gần, trực tiếp, kế cận; nguồn xa, dài hạn. Ngoài ra có thể phân loại nguồn theo chức danh cụ thể. 2.2.2. Nội dung quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng Bắc bộ 2.2.2.1. Quán triệt chủ trương, xây dựng kế hoạch quy hoạch 2.2.2.2. Xây dựng Tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý và Tiêu chuẩn cán bộ diện quy hoạch các chức danh Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý 2.2.2.3. Rà soát, đánh giá cán bộ diện đối tượng quy hoạch 2.2.2.4. Phát hiện, giới thiệu nguồn, bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ quy hoạch 2.2.2.5. Thẩm định, ra quyết định quy hoạch 2.2.2.6. Chuẩn hóa cán bộ quy hoạch theo tiêu chuẩn cán bộ diện ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý 2.2.2.7. Rà soát, bổ sung quy hoạch 2.2.3. Những vấn đề có tính nguyên tắc và vai trò của quy hoạch cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý 15 2.2.3.1. Những vấn đề có tính nguyên tắc trong quy hoạch cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý - Quy hoạch cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ - Bảo đảm tính gắn kết quy hoạch với các khâu khác trong công tác cán bộ. - Bảo đảm tính liên thông quy hoạch của cả đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. - Bảo đảm tính “động” và “mở” trong quy hoạch. - Phải công khai, minh bạch. - Phải đáp ứng yêu cầu công tác nhân sự trước mắt và lâu dài. 2.2.3.2. Vai trò của quy hoạch cán bộ diện Ban thường vụ các tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng Bắc bộ - Là khâu trọng yếu trong xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao của các tỉnh, thành phố. - Là khâu quan trọng, góp phần quyết định chất lượng công tác cán bộ của các tỉnh, thành ủy đồng bằng Bắc bộ. - Góp phần nâng cao chất lượng cán bộ các cấp. Chương 3 QUY HOẠCH CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH, THÀNH ỦY QUẢN LÝ Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ HIỆN NAY - TRỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.1. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH, THÀNH ỦY QUẢN LÝ Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ HIỆN NAY 3.1.1. Ưu điểm - Đội ngũ cán bộ quy hoạch các chức danh diện Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở nhiều địa phương, ngành, lĩnh vực hiện nay khá đông đảo, cơ bản đảm bảo được hệ số quy hoạch theo yêu cầu. - Cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch nhiều nơi đạt và vượt mức yêu cầu của Trung ương. 16 - Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của cán bộ quy hoạch diện Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở mức rất cao. - Về phẩm chất, đa phần cán bộ quy hoạch có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn và công tác Đảng, đoàn thể, có khả năng phát triển, có uy tín, có khả năng đoàn kết, tập hợp lực lượng, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu 3.1.2. Hạn chế - Hệ số quy hoạch một số chức danh cán bộ ở nhiều nơi chưa đúng với yêu cầu, có nơi quá thấp, có nơi lại quá cao. - Cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ ở một số địa phương, trên một số lĩnh vực, với một số chức danh chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ thấp. - Một bộ phận cán bộ trong quy hoạch thiếu rèn luyện, tu dưỡng, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. 3.2. THỰC TRẠNG QUY HOẠCH CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNGVỤ TỈNH, THÀNHỦY QUẢN LÝ Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘTHỜI GIAN QUA 3.2.1. Ưu điểm - Việc tổ chức quán triệt chủ trương, định hướng xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ được các tỉnh, thành ủy chỉ đạo, các Ban Tổ chức tỉnh, thành ủy tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ. - Việc xây dựng tiêu chuẩn và cơ cấu đội ngũ cán bộ quy hoạch các chức danh thuộc phạm vi quản lý của Ban thường vụ tỉnh, thành ủy được một số địa phương thực hiện ngay trong kế hoạch quy hoạch. - Công tác đánh giá cán bộ diện đối tượng quy hoạch các chức danh Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý được xác định là khâu đầu tiên, quan trọng, được tiến hành khá bài bản, nghiêm túc, trên cơ sở tiêu chuẩn cán bộ quy hoạch, là căn cứ để các địa phương chuẩn bị xây dựng quy hoạch. - Quy trình giới thiệu nguồn, bỏ phiếu tín nhiệm nguồn, bỏ phiếu quy hoạch cán bộ được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định, trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại cán bộ và kết quả quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của cấp dưới. - Công tác chuẩn hóa cán bộ quy hoạch theo tiêu chuẩn cán bộ chủ chốt diện Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý (đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ quy hoạch...) được tiến hành thường xuyên, có chương trình, kế hoạch, mục tiêu cụ thể. 17 - Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cơ bản đảm bảo quy trình chặt chẽ, bổ sung được nhân tố mới đủ điều kiện và tiêu chuẩn, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng yêu cầu. 3.2.2. Hạn chế - Quá trình triển khai các văn bản chỉ đạo từ Trung ương xuống địa phương, việc cụ thể hóa văn bản chỉ đạo của cấp ủy tỉnh, thành phố xuống các đơn vị cơ sở nhằm tiến hành quy hoạch cán bộ còn khá chậm. - Việc xây dựng bộ Tiêu chuẩn chức danh phục vụ công tác quy hoạch cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý chưa được chú trọng ở một số nơi. - Quan điểm, phương pháp đánh giá cán bộ để đưa vào quy hoạch của một vài cấp ủy địa phương chậm đổi mới. - Tình trạng giới thiệu, bỏ phiếu, quyết định, phê chuẩn quy hoạch cán bộ mang tính cơ cấu, “tuần tự như tiến”, khép kín, với mục tiêu phục vụ công tác nhân sự tại chỗ, trước mắt diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương. Phương châm “động” và “mở” không được quán triệt và tổ chức thực hiện tốt. - Việc gắn kết các khâu đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển nhằm chuẩn hóa cán bộ, nâng cao chất lượng cán bộ quy hoạch có lúc chưa chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả không cao. - Việc rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm ở một số địa phương còn chậm, có nơi không thực hiện đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trungương. 3.2.3. Nguyên nhân, kinh nghiệm và vấn đề đặt ra từ thực trạng quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng Bắc bộ hiện nay 3.2.3.1. Nguyên nhân của thực trạng quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng Bắc bộ *. Nguyên nhân của ưu điểm - Nhận thức, trách nhiệm của nhiều cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể, của đa số cán bộ, đảng viên ở các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng Bắc bộ đã có sự chuyển biến tích cực. - Nhiều cơ chế, chính sách, quy định về cán bộ và công tác cán bộ được Trung ương đổi mới. - Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức - cán bộ các tỉnh, thành ủy ngày càng được nâng cao trình độ, năng lực, thể hiện tính chuyên nghiệp trong công tác tham mưu cho cấp ủy 18 - Sự phối hợp hoạt động của các địa phương, đơn vị, các lực lượng có liên quan đảm bảo cho công tác quản lý quy hoạch, chuẩn hóa cán bộ nguồn được triển khai có chất lượng. - Bản thân đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trẻ của các tỉnh, thành phố rất tích cực phấn đấu, tu dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp chủ thể quy hoạch cán bộ lựa chọn, giới thiệu quy hoạch. * Nguyên nhân của hạn chế - Một số nơi, nhận thức của chủ thể lẫn đối tượng quy hoạch cán bộ diện Ban thường vụ các tỉnh, thành ủy quản lý chưa thật đúng đắn, đầy đủ và thống nhất về vấn đề quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. - Nhiều vấn đề lý luận về công tác quy hoạch nói chung, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, thành phố nói riêng chưa thực sự sáng tỏ. - Năng lực chuyên môn và đạo đức của những người làm công tác cán bộ còn hạn chế, bất cập nhất định. - Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp từ Trung ương đến huyện còn thiếu tính quyết liệt. 3.2.3.2. Những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng Bắc bộ - Sự chỉ đạo của Trung ương (trực tiếp là hướng dẫn và kiểm tra của BTC Trung ương) và sự nỗ lực của cấp ủy các tỉnh, thành phố là yếu tố quan trọng quyết định sự chuyển biến về nhận thức, quan điểm và phương thức, cách làm hiệu quả trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban thường vụ các tỉnh, thành ủy quản lý. - Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể nắm chắc quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác quy hoạch, xác định đúng, rõ mục tiêu và yêu cầu công tác quy hoạch cán bộ, đổi mới sáng tạo việc vận dụng phương thức thật phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị. - Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác đánh giá, rà soát, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ. - Đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chuyên trách, các lực lượng tham gia thực hiện công tác quy hoạch cán bộ. - Thường xuyên giám sát, kiểm tra, rà soát, bổ sung quy hoạch của từng địa phương, đơn vị. Tăng cường sự phân công theo dõi, giúp đỡ cán bộ quy hoạch. 19 3.2.3.3. Một số vấn đề đặt ra trong quy hoạch cán bộ diện ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý hiện nay - Quy hoạch “treo” - Quy hoạch “khép kín” - “Tráng men”, “lướt sóng” quy hoạch Chương 4 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐẨY MẠNH QUY HOẠCH CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH, THÀNHỦY QUẢN LÝ Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ THỜI GIAN TỚI 4.1 DỰ BÁO NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM ĐẨY MẠNH QUY HOẠCH CÁN BỘ DIỆN BAN THƯỜNG VỤ TỈNH, THÀNH ỦY QUẢN LÝ Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ THỜI GIAN TỚI 4.1.1. Dự báo những yếu tố tác động đến quy hoạch cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh, thành ủy quản lý ở đồng bằng Bắc bộ thời gian tới 4.1.1.1. Yếu tố thuận lợi - Gần 30 năm Đổi mới, các tỉnh, thành phố đã có nhiều chuyển biến về chất trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo môi trường thuận lợi để công tác quy hoạch cán bộ có điều kiện thực hiện tốt. - Những định hướng chiến lược về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ của Đ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftt_quy_hoach_can_bo_dien_ban_thuong_vu_tinh_thanh_uy_quan_ly_o_dong_bang_bac_bo_giai_doan_hien_nay_8.pdf
Tài liệu liên quan