Tổng hợp lý thuyết sinh 12

Câu 64 : Trình bày vai trò của tế bào chất trong các hoạt động di truyền.

Trả lời :

1. Vai trò của tế bào chấtđối với các hoạt động di truyền qua nhân (di truyền qua

nhiễm sắc thể) :

a. Đối với các hoạt động di truyền ở cấp độ phâ n tử :

v Tế bào chất cung cấp nguồn nguyên liệu và năng lượng cho các hoạt độ ng của

ADN :

- Cung cấp nguyên liệu để tổng hợp nuclêôtit hayribônuclêôtit dùng vào quá

trình tự sao và sao mã của ADN.

- Cung cấp prôtêin để cấu trúc thành các men pôlimeraza xúc tác cho ADN tự

sao, sao mã.

- Cung cấp axit amin, men và năng lượng ATP để thực hiện quá trình giải mã.

v Là nơi xảy ra quá trình tổng hợp prôtêin.

b. Đối với các hoạt động di truyền ở cấp độ tế bào :

- Tế bào chất cung cấp prôtêin để hình thành thoi vô sắc tạo điều kiện thuận lợi

cho sự phân li của nhiễ m sắc thể về hai cực củ a tế bào trong quá trình phân bào.

- Là nơi xảy ra các hoạt động của nhiễm sắc thể như tiếp hợp, xếp trên thoi vô

sắc, phân li .

- Góp phần vào việc hoà n thành quá trình phân bào thông qua việc phân chia tế

bào chất từ tế bào mẹ cho các tế bào con.

2. Vai trò của tế bào chấtđối với các hoạt động di truyền ngoài nhân :

- Tế bào chất chứa một số bào quan như lạp thể, ti thể. Trong các bào quan này có

chứa các phân tử ADN dạng vòng.

- ADN dạng vòng không nằm trong nhiễm sắc thể và không tồn tại theo cặp như

ADN trong nhiễm sắc thể. Lượng ADN dạng vòng ít hơn nhiều so với lượng ADN

trên nhiễm sắc thể trongnhân.

- Gen trên ADN dạng vòng cũng có khả năng nhân đôi, sao mã và điều khiển giải

mã tổng hợp prôtêin, qua đó qui định tính trạng của cơ thể. Gen trên ADN qui định

pdf174 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 24/05/2013 | Lượt xem: 2828 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng hợp lý thuyết sinh 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTổng hợp Lý thuyết Sinh 12 (Đầy đủ).pdf
Tài liệu liên quan