Trắc nghiệm Giáo dục công dân 11 - Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa

Câu 28. Là HS lớp 12 nhưng P thường xuyên nghỉ học, bỏ tiết đi chơi điện tử. Nếu là bạn của P, em sẽ xử sự như thế nào?

 A. Không can thiệp vì đó là việc riêng của P.

 B. Nói xấu P trên facebook.

 C. Báo cho giáo viên chủ nhiệm để hạ hạnh kiểm của P.

 D. Gặp nói chuyện và khuyên P nên tập trung học tập.

Câu 29. H luôn tỏ ra mình là người sành điệu nên thường mặc những bộ đồ hàng hiệu không phù hợp với tác phong học sinh khi đến trường. Nếu là bạn của H em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây?

 A. Mặc kệ, không quan tâm.

 B. Nói với GVCN để phạt H.

 C. Khuyên H nên chọn trang phục phù hợp.

 D. Khuyến khích H tiếp tục sử dụng các trang phục đó.

Câu 30: Với trang phục váy ngắn, H rủ Y đi chùa để cầu may. Nếu là bạn của H và Y, em sẽ làm gì?

 A. Coi đó là việc riêng của H và Y. B. Khen bộ trang phục đó rất đẹp.

 C. Nói với H nên thay trang phục cho phù hợp. D. Bỏ đi không nói gì.

 

 

doc6 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 16/03/2019 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc nghiệm Giáo dục công dân 11 - Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA. Câu 1. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo là nâng cao A. dân trí. B. tinh thần. C. thể lực. D. đạo đức. Câu 2. Một trong những phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục – đào tạo là mở rộng A. quy mô giáo dục. B. đối tượng giáo dục. C. nội dung giáo dục. D. phương pháp giáo dục. Câu 3. Giáo dục – đào tạo có vai trò là một trong những A. động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH – HĐH. B. cơ sở quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH – HĐH. C. tiền đề quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH – HĐH. D. nền tảng quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH – HĐH. Câu 4. Một trong những phương hướng cơ bản của khoa học công nghệ là A. cung cấp luận cứ khoa học. B. tạo thị trường cho khoa học và công nghệ. C. giải đáp kịp thời vấn đề lí luận và thực tiễn. D. đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ. Câu 5. Nội dung nào dưới đây nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ? A. Bảo vệ Tổ quốc. B. Giải đáp vấn đề lý luận và thực tiễn. C. Phát triển nguồn nhân lực. D. Phát triển khoa học và công nghệ. Câu 6. Giải đáp kịp thời những vấn đề về lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra là nói đến A. Vai trò của KH - CN. B. Nhiệm vụ của KH - CN. C. Phương hướng phát triển KH - CN. D. Trách nhiệm của KH - CN. Câu 7. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại là nói đến A. nhiệm vụ của chính sách văn hóa. B. phương hướng phát triển văn hóa. C. vai trò của văn hóa. D. trách nhiệm của văn hóa. Câu 8. Một trong những nhiệm vụ của văn hóa là A. giữ nguyên bản sắc văn hóa của dân tộc. B.thay đổi toàn bộ nền văn hóa. C. xây dựng nền văn hóa tiên tiến. D. xây dựng nền văn hóa hiện đại. Câu 9. Nền văn hóa tiên tiến là nền văn hóa thể hiện A. tinh thần yêu nước. B. tiến bộ gắn với yêu nước C. tinh thần đại đoàn kết. D. tiến bộ gắn với đại đoàn kết. Câu 10. Nội dung nào dưới đây không phải là nhiệm vụ của giáo dục – đào tạo? A. Nâng cao dân trí. B. Đào tạo nhân lực. C. Bồi dưỡng nhân tài. D. Phát triển con người. Câu 11. Nội dung nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách giáo dục – đào tạo? A. Coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. B. Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn. C. Ra sức chiếm lĩnh tri thức khoa học hiện đại. D. Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Câu 12. Việc Nhà nước miễn, giảm học phí cho HS nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn là thể hiện phương hướng nào dưới đây để phát triển giáo dục – đào tạo? A. Mở rộng quy mô giáo dục. B. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. C. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục. D. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục. Câu 13. Để có thị trường khoa học công nghệ nước ta cần phải có chính sách nào dưới đây ? A. Tạo thị trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ. B. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ C. Nhà nước đầu tư ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới D. Huy động các nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực sử dụng công nghệ cao và công nghệ tiên tiến Câu 14: Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ như thế nào dưới đây ? A. Tạo ra thị trường cạnh tranh bình đẳng B. Nhà nước đầu tư ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới C.Nâng cao số lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học D. Nâng cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học Câu 15. Để nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ nước ta cần phải có biện pháp nào dưới đây ? A. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ. B. Tăng cường cơ sở vật chất kĩ thuật. C. Tạo ra thị trường cạnh tranh bình đẳng. D.Nâng cao số lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học. Câu 16. Để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc chúng ta cần phải làm gì? A. Xóa bỏ văn hóa truyền thống. B. Giữ nguyên truyền thống văn hóa dân tộc. C. Tiếp thu văn hóa nhân loại. D. Tiếp thu văn hóa nhân loại, phát huy văn hóa truyền thống. Câu 17. Để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc cần có phương hướng nào dưới đây? A. đổi mới cơ chế quản lý. B. phát huy giá trị văn hóa truyền thống. C. tập trung xây dựng văn hóa mới. D. tạo môi trường cho văn hóa phát triển. Câu 18. Nội dung nào dưới đây nói về phương hướng của văn hóa? A. Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa. B. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến. C. Xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. D. Nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Câu 19. Tốt nghiệp THPT, bạn K tiếp tục theo học ĐH Kinh tế quốc dân. Vậy bạn K đã thực hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách nào dưới đây? A. Chính sách văn hóa. B. Chính sách giáo dục – đào tạo. C. Chính sách khoa học – công nghệ. D. Chính sách kinh tế. Câu 20. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội áp dụng tiêu chí xét tuyển thẳng đối với những thí sinh đạt giải cao trong kì thi HSG Quốc gia. Điều đó thể hiện nhiệm vụ nào dưới đây của giáo dục – đào tạo? A. Nâng cao dân trí. B. Đào tạo nhân lực. C. Bồi dưỡng nhân tài. D. Phát triển con người. Câu 21. Năm học 2016 – 2017, trường THPT Tân Uyên mở thêm 02 lớp học, nâng tổng số HS trong toàn trường lên 580 HS. Điều đó thể hiện phương hướng nào dưới đây để phát triển giáo dục – đào tạo? A. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục – đào tạo. B. Mở rộng quy mô giáo dục. C. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục. D. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục. Câu 22. Sở GD&ĐT tỉnh A triển khai cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật đến các trường trong tỉnh là việc làm thể hiện trách nhiệm đối với chính sách A. giáo dục và đào tạo. B. văn hóa. C. khoa học và công nghệ. D. tài nguyên và môi trường. Câu 23. Ông T đã chế tạo ra máy tách vỏ lạc, được cơ quan có thẩm quyền công nhận, ứng dụng rộng rãi trong sản xuất. Việc làm đó thể hiện phương hướng nào của chính sách khoa học và công nghệ? A. Đổi mới cơ chế quản lí khoa học và công nghệ. B. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ. C. Xây dựng tiềm lực cho khoa học và công nghệ. D. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Câu 24. Học sinh trường THPT A tham gia tích cực cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Việc làm đó thể hiện trách nhiệm nào của công dân đối với chính sách khoa học và công nghệ? A. Tham gia nhiệt tình hoạt động phong trào. B. Chiếm lĩnh kiến thức khoa học kỹ thuật. C. Nâng cao trình độ học vấn. D. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Câu 25. Học sinh trường PTDTNT huyện X mặc trang phục truyền thống dân tộc mình vào thứ 2 hàng tuần là thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách nào dưới đây ? A. Giáo dục và đào tạo. B. Khoa học và công nghệ. C. Văn hóa. D. Dân tộc. Câu 26. Bà H ốm nặng, gia đình đã mời thầy cúng đến để chữa bệnh cho bà. Việc làm trên đã thể hiện A. kế thừa truyền thống của dân tộc. B. phong tục, tập quán của địa phương. C. phát huy bản sắc dân tộc. D. mê tín dị đoan. Câu 27. Tối 15 tháng 8 âm lịch trường THPT Việt Bắc tổ chức “Vui hội trăng rằm” cho học sinh bán trú. Điều đó thể hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách văn hóa? A. Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa. B. Tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loài. C. Kế thừa những truyền thống của dân tộc. D. Phát huy phong tục tập quán của địa phương. Câu 28. Là HS lớp 12 nhưng P thường xuyên nghỉ học, bỏ tiết đi chơi điện tử. Nếu là bạn của P, em sẽ xử sự như thế nào? A. Không can thiệp vì đó là việc riêng của P. B. Nói xấu P trên facebook. C. Báo cho giáo viên chủ nhiệm để hạ hạnh kiểm của P. D. Gặp nói chuyện và khuyên P nên tập trung học tập. Câu 29. H luôn tỏ ra mình là người sành điệu nên thường mặc những bộ đồ hàng hiệu không phù hợp với tác phong học sinh khi đến trường. Nếu là bạn của H em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây? A. Mặc kệ, không quan tâm. B. Nói với GVCN để phạt H. C. Khuyên H nên chọn trang phục phù hợp. D. Khuyến khích H tiếp tục sử dụng các trang phục đó. Câu 30: Với trang phục váy ngắn, H rủ Y đi chùa để cầu may. Nếu là bạn của H và Y, em sẽ làm gì? A. Coi đó là việc riêng của H và Y. B. Khen bộ trang phục đó rất đẹp. C. Nói với H nên thay trang phục cho phù hợp. D. Bỏ đi không nói gì. PHẦN TỰ LUẬN. Câu 1: Nêu nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Em suy nghĩ như thế nào về câu nói sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”? Câu 2: Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ như thế nào trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước? Lấy ví dụ về một số thành tựu khoa học và công nghệ mà em biết. Câu 3: Nhiệm vụ của văn hóa là gì? Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc? Câu 4: Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo. Câu 5: Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ. Câu 6: Trình bày phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Câu 7: Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của mình đối với các chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa? Câu 8: Em hãy kể tên các di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam đã được UNESSCO công nhận? Câu 9: Theo em, tại sao phải phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa? Câu 10: Em hãy nêu một số ví dụ về hoạt động phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa ở địa phương em? ĐÁP ÁN. CÂU ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM 1 - Nhiệm vụ: + Nâng cao dân trí + Đào tạo nhân lực + Bồi dưỡng nhân tài. - Khặng định vai trò của GD&ĐT có vai trò quan trọng đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. + Nếu một dân tộc mà trình độ dân trí thấp thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển KT – XH của đất nước + Cần đầu tư cho giáo dục. 2 - Nhiệm vụ: + Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận do thực tiễn đặt ra. + Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. + Đổi mới và năng cao trình độ công nghệ trong nền kinh tế, trình độ quản lí... VD: HS tự liên hệ 3 - Nhiệm vụ: + Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. - Nền văn hóa tiên tiến là nền văn hóa thể hiện tinh thần yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. - nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc.... 4 - Phương hướng: + Nâng cao chất lượng hiệu quả của GD&ĐT: Đây là một đòi hỏi khách quan. . Đổi mới nội dung, phương pháp.... + Mở rộng quy mô GD&ĐT. + Ưu tiên đầu tư cho GD&ĐT + Thực hiện công bằng xã hội trong GD + xã hội hóa sự nghiệp GD + Tăng cường hợp tác quốc tế về GD. 5 - Đổi mới co chế quản lí khoa học va công nghệ. - Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ - Xây dựng tiềm lực cho khoa học và công nghệ - Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. 6 - Làm cho chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân. - Kế thừa phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc. - Tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loài - Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân. 7 - tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về GD&ĐT, KHCN, VH. - Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loài. - ra sức trau đồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức khoa học kĩ thuật hiện đại để thuwch hiện ước mơ làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh. - Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội. 8 - Không gian văn hóa Kồng chiêng Tây Nguyên - Nhã nhạc cung đình Huế - vịnh Hạ long. -Hát xoan Phú Thọ...... - 9 - Vì một dân tộc mà trình độ dân trí thấp kém thì khó có thể có điều kiện để tiếp thu và phát huy tinh hoa văn hóa, khoa học và công nghệ mới của nhân loài. - Ở nước ta hiện nay, phát triển GD&ĐT, KHCN, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là các nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển nhân tố con người với tư cách vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước. 10 - GD&ĐT: + Mở rộng quy mô GD&ĐT từ cấp mầm non đến đại học và sau đại học. + Ưu tiên đầu tư cho giáo dục như đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị... - KHCN: + Nhà trường tổ chức cuộc thi sáng tạo KHKT cấp trường cho tất cả HS. - Văn Hóa: + Tổ chức các lễ hội của địa phương....

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBÀI 13.doc
Tài liệu liên quan