Bài giảng bài 14: thực hành. Đọc bản đồ sự phân hóa các đới khí hậu và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số đới khí hậu

THẢO LUẬN NHÓM

Nhóm 1: Kiểu KH nhiệt đới gió mùa

Nhóm 2: Kiểu KH ôn đới lục địa

Nhóm 3: Kiểu KH ôn đới hải dương

Nhóm 4: Kiểu KH cận nhiệt địa trung hải

 

ppt19 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 36923 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng bài 14: thực hành. Đọc bản đồ sự phân hóa các đới khí hậu và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số đới khí hậu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ: Hãy trình bày những nhân tố ảnh hưởng dến lượng mưa. Dựa vào lược đồ hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố lượng mưa theo vĩ độ 2. Dựa vào lược đồ hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố lượng mưa theo vĩ độ? Bài 14: THỰC HÀNH. ĐỌC BẢN ĐỒ SỰ PHÂN HÓA CÁC ĐỚI KHÍ HẬU VÀ CÁC KIỂU KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỘT SỐ ĐỚI KHÍ HẬU. Biên soạn: Phạm Thị Ngọc Mai MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - Sự hình thành và phân bố khí hậu trên Trái Đất - Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa để nắm đặc điểm các kiểu khí hậu. 1. Sự hình thành và phân bố khí hậu trên Trái Đất + Sự phân bố ánh sáng và nhiệt của Mặt Trời trên bề mặt Trái Đất không đều là nguyên nhân sinh ra các vành đai nhiệt. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÂN BỐ KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT a, Sự hình thành và phân bố các đới khí hậu: - Sự hình thành: + Các đới nhiệt là cơ sở hình thành các đới KH. Sự kết hợp giữa BXMT trong mỗi đới nhiệt, hoàn lưu khí quyển và bề mặt đệm tạo ra các đới KH. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÂN BỐ KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT a, Sự hình thành và phân bố các đới khí hậu: - Sự hình thành: Sự phân bố: Các đới KH phân bố theo chiều vĩ độ Bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất + Do sự phân bố đất liền và đại dương, + Các dãy núi theo hướng kinh tuyến, SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÂN BỐ KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT a, Sự hình thành và phân bố các kiểu khí hậu: - Sự hình thành: KH bị phân hóa theo chiểu Đ – T => các kiểu KH - Sự phân bố: Các kiểu KH phân bố theo chiều kinh độ Dựa vào lược đồ, hãy xác đới, các kiểu khí hậu? I I I I I I II II II II II II III III III III III III III III IV IV IV IV IV IV IV IV IV V V V V V V V VI VI VI VI VI VII VII VII VII VII BẢN ĐỒ CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT Dựa vào các chỉ tiêu nhiệt, ẩm người ta mỗi bán cầu ra các vòng đai khí hậu sau: Đới khí hậu xích đạo Đới khí hậu cận xích đạo. Đới khí hậu cận nhiệt Đới khí hậu nhiệt đới Đới khí hậu ôn đới Đới khí hậu cận cực Đới khí hậu cực 2. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỔ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA CỦA CÁC KIỂU KHÍ HẬU THẢO LUẬN NHÓM Nhóm 1: Kiểu KH nhiệt đới gió mùa Nhóm 2: Kiểu KH ôn đới lục địa Nhóm 3: Kiểu KH ôn đới hải dương Nhóm 4: Kiểu KH cận nhiệt địa trung hải HÀ NỘI U-PHA VA-LEN-XIA PA-LEC-MÔ ĐỌC BIỂU ĐỒ KHÍ HẬU BẢN ĐỒ CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT HÀ NỘI UPHA PA-LEC-MÔ VA-LEN-XIA HÀ NỘI U-PHA VA-LEN-XIA PA-LEC-MÔ 18°C 30°C 12°C 1694mm Mưa nhiều mùa hè -7°C 19°C 26°C 584mm Mưa nhiều mùa hè 7°C 15°C 8°C 1416mm Mưa nhiều vào thu- đông 11°C 22°C 11°C 692mm Mưa nhiều vào thu-đông ĐỌC BIỂU ĐỒ KHÍ HẬU Phiếu học tập ĐỌC BIỂU ĐỒ KHÍ HẬU 30°C 17°C 13°C 1694 5 - 10 19°C -7°C 26°C 584 5 - 9 16°C 7°C 9°C 1416 7 - 3 22°C 11°C 11°C 692 11 - 3 11 - 4 10 - 4 4 - 6 10 - 4 Dặn dò: Về nhà các em phân tích biểu đồ khí hậu Palecmô. Chuẩn bị bài 15.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptthuc hanh 14.ok.ppt