Bài giảng bài 8: Liên bang Nga (TT) tiết 2: kinh tế

Chiến lược kinh tế mới.

Đưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi khủng hoảng.

Mở rộng ngoại giao, coi trọng châu Á.

Nâng cao đời sống nhân dân.

Khôi phục lại vị trí cường quốc

 

ppt29 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 11485 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng bài 8: Liên bang Nga (TT) tiết 2: kinh tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô: I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT * Tỉ trọng một số sản phẩm Công nghiêp- Nông nghiệp chủ yếu của LB Nga trong Liên Xô (Cuối thập niên 80 Thế kỉ XX) Đơn vị: % Liên Bang Nga đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên Xô trở thành cường quốc kinh tế 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô: 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động: Khủng hoảng chính trị ở Liên Xô năm 1991 I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT - Thập kỉ 90 Liên Xô khủng hoảng kinh tế-Chính trị-Xã hội sâu sắc. Cộng đồng các quốc gia độc lập ra đời (SNG) 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động: I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động: I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT Dựa vào biểu đồ sau, hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP của LB Nga trong giai đoạn 1990- 1998 ? 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động: I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT Tốc độ tăng GDP âm, sản lượng các ngành giảm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, Chính trị-Xã hội bất ổn. Vị thế trên trường quốc tế suy giảm 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động: I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động: I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT Nguyên nhân: Chính trị - xã hội bất ổn Cơ chế kinh tế kế hoạch không năng động với cơ chế thị trường. Giữ phương thức sản xuất cũ, không chuyển hướng kinh tế theo chiều sâu kịp thời. Chiến lược kinh tế mới. Đưa nền kinh tế từng bước thoát khỏi khủng hoảng. Mở rộng ngoại giao, coi trọng châu Á. Nâng cao đời sống nhân dân. Khôi phục lại vị trí cường quốc 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc: I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT b) Những thành tựu đạt được: Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Sản lượng các ngành kinh tế tăng. Thanh toán nợ, Xuất siêu tăng. Đời sống nhân dân cải thiện. Nằm trong 8 nước có nền công nghiệp phát triển. Vị thế trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc: I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp: Nghiên cứu Nội dung SGK, em hãy nêu vai trò và cơ cấu ngành CN của LB Nga? I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT CN là ngành xương sống của LB Nga. Có cơ cấu ngành đa dạng: + Ngành CN truyền thống: CN khai thác, CN năng lượng, CN cơ khí, ... + Ngành CN hiện đại: Điện tử- Tin học, CN hàng không – vũ trụ, CN quốc phòng… II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp: I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp: Quan sát lược đồ sau, em hãy nhận xét sự phân cố CN của LB Nga? I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT LƯỢC ĐỒ CÁC TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP CHÍNH (LIÊN BANG NGA) Phân bố: Chủ yếu đồng bằng Đông Âu, nam đồng bằng Tây Xibia và U ran, dọc các đường giao thông quan trọng. II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp: I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 2) Nông nghiệp: Quan sát lược đồ sau, hãy trình bày các sản phẩm Nông nghiệp chính của LB Nga? I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP (LIÊN BANG NGA) II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 2) Nông nghiệp: I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT Nông sản chính: Lúa mì, khoai tây, củ cải đường, hướng dương , rau quả…chăn nuôi, đắnh bắt cá… I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 3) Dịch vụ: - Giao thông phát triển với đủ các loại hình. Matxcơva là đầu mối giao thông quan trọng. Kinh tế đối ngoại là ngành quan trọng, là nước xuất siêu. Matxcơva , Xanh-Pêtecpua là trung tâm dịch vụ lớn I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT Liên Xô trước đây đã giúp đỡ Việt Nam những gì trong kinh tế, khoa học, kĩ thuật…? Em biết gì về quan hệ Nga-Việt hiện nay ? IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT Quan hệ truyền thống ngày càng mở rộng, hợp tác toàn diện. Việt Nam là đối tác chiến lược của Liên Bang Nga I.QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1) LB Nga từng là trụ cột của Liên Xô 2) Thời kỳ đầy khó khăn biến động. 3) Nền kinh tế đang khôi phục lại vị trí cường quốc II. CÁC NGÀNH KINH TẾ 1) Công nghiệp 2) Nông nghiệp 3) Dịch vụ III. MỘT SỐ VÙNG KINH TẾ QUAN TRỌNG IV. QUAN HỆ NGA - VIỆT CỦNG CỐ LB Nga có vai trò quan trọng như thế nào trong Liên Xô cũ: Là một thành viên trong Liên Bang Xô Viết. Có dân số đông nhất trong Liên Bang Xô Viết Đóng vai trò chính trong việc tạo dựng Liên Xô thành cường quốc kinh tế CÂU 1: CỦNG CỐ Ngành nào có vai trò là ngành xương sống của LB Nga? Nông nghiệp. Dịch vụ Công nghiệp Cả 3 ngành trên CÂU 2: CỦNG CỐ Ngành công nghiệp mũi nhọn đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho Liên bang Nga là: A, Khai thác-chế biến lâm sản B, Luyện kim C, Sản xuất hàng tiêu dùng D, Dầu khí CÂU 3: Làm các câu hỏi-bài tập 1-2-3( Sgk-trang 72) Chuẩn bị bài 8-Liên bang Nga (thực hành) -Lựa chọn loại-dạng biểu đồ thích hợp để vẽ biểu đồ theo bảng 8.5-sgk-trang 73. -Đọc bản đồ phân bố nông nghiệp của LBN: +Xác định rõ vùng phân bố các sản phẩm +Tìm kiến thức để giải thích nguyên nhân phân bố của từng sản phẩm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-địa lý- liên bang Nga.ppt