Bài giảng Bước đầu nghiên cứu quy trình và hiệu quả của việc áp dụng phần mềm vilis trong quản lý thông tin đất đai tại thành phố Cao Lãnh

Mục Tiêu:

+Tìm ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai hiện nay tại thành phố Cao Lãnh.

+Đánh giá quy trình của phần mềm ViLIS trong công tác quản lý thông tin đất đai tại thành phố Cao Lãnh.

+So sánh hiệu quả của quy trình quản lý đất đai trước và sau khi ứng dụng phần mềm ViLIS.

+Đưa ra quy trình quản lý đất đai mới bằng phần mềm ViLIS tại thành phố Cao Lãnh.

+Hướng đến việc quản lý thông tin đất đai bằng phần mềm ViLIS mang lại hiệu quả.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3018 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bước đầu nghiên cứu quy trình và hiệu quả của việc áp dụng phần mềm vilis trong quản lý thông tin đất đai tại thành phố Cao Lãnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH VÀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ÁP DỤNG PHẦN MỀM VILIS TRONG QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ CAO LÃNH BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn: KS. Trần Ngọc Thái Sinh viên thực hiện: Hồ Quốc Cường Nguyễn Văn Sách MỤC TIÊU Tìm ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai hiện nay tại thành phố Cao Lãnh. Đánh giá quy trình của phần mềm ViLIS trong công tác quản lý thông tin đất đai tại thành phố Cao Lãnh. So sánh hiệu quả của quy trình quản lý đất đai trước và sau khi ứng dụng phần mềm ViLIS. Đưa ra quy trình quản lý đất đai mới bằng phần mềm ViLIS tại thành phố Cao Lãnh. Hướng đến việc quản lý thông tin đất đai bằng phần mềm ViLIS mang lại hiệu quả. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN Phần mềm ViLIS được sử dụng năm 2004. Phần mềm ViLIS được sử dụng quản lý trên hồ sơ địa chính và bản đồ địa chính. Hiện tại cơ quan đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu từ việc kế thừa phần mềm ViLIS và đang tiến hành khai thác sử dụng. Phần mềm ViLIS đã được sử dụng tất cả các xã, phường của thành phố. Tình hình sử dụng phần mềm ViLIS tại Cao Lãnh KẾT QUẢ THẢO LUẬN KẾT QUẢ THẢO LUẬN Quy trình làm việc bằng thủ công Thuận lợi - Không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. - Chi phí đầu tư thấp. Quy trình làm việc bằng thủ công KẾT QUẢ THẢO LUẬN Khó khăn - Thời gian thực hiện chậm. - Cần nhiều cán bộ lập và quản lý. - Việc lưu trữ được thực hiện trên giấy nên dễ hư hỏng và thất lạc, không có tính bảo mật. - Việc tìm kiếm thông tin khó khăn. Kết quả thực hiện bằng phương pháp thủ công KẾT QUẢ THẢO LUẬN Quy trình làm việc bằng thủ công Quy trình làm việc bằng MicroStation – Famis - Caddb KẾT QUẢ THẢO LUẬN Quy trình làm việc bằng MicroStation – Famis - Caddb Thuận lợi. Xây dựng được cơ sở dữ liệu bản đồ và dữ liệu thuộc tính. Tạo các HSĐC như: Hồ sơ kỹ thuật thửa đất, trích lục… Hỗ trợ công tác tra cứu, quản lý sử dụng đất, in GCNQSDĐ, thống kê đất đai … KẾT QUẢ THẢO LUẬN Quy trình làm việc bằng MicroStation – Famis - Caddb Khó khăn - Hệ thống phần mềm này không có khả năng tạo được sổ biến động đất đai . Phải kết nối giữa ba phần mềm MicroStation – Famis – Caddb với nhau. Chưa có hệ thống sổ sách đầy đủ theo quy định. Chưa có một hệ thống bảo mật tốt. Kết quả thực hiện bằng MicroStation –Famis - Caddb KẾT QUẢ THẢO LUẬN Quy trình làm việc bằng MicroStation – Famis - Caddb KẾT QUẢ THẢO LUẬN Quy trình làm việc bằng phần mềm ViLIS KẾT QUẢ THẢO LUẬN Quy trình làm việc bằng phần mềm ViLIS Thuận lợi. Dễ sử dụng đặc biệt với cán bộ cấp cơ sở. Công cụ hoàn chỉnh, phần mềm Tiếng Việt dễ sử dụng. Tính bảo mật cơ sở dữ liệu cao. Khả năng xử lý nhanh, mạnh, tiết kiệm được thời gian. Phần mềm có khả năng liên kết chặt chẽ, kế thừa dữ liệu từ phần mềm Famis-Caddb. KẾT QUẢ THẢO LUẬN Quy trình làm việc bằng phần mềm ViLIS Khó khăn Chi phí để hoàn thiện cơ sở dữ liệu và phần mềm rất cao. Khả năng đo vẽ, thành lập bản đồ còn nhiều hạn chế, phải phụ thuộc vào các phần mềm khác. Kết quả thực hiện bằng phần mềm ViLIS KẾT QUẢ THẢO LUẬN Quy trình làm việc bằng phần mềm ViLIS Quy trình làm việc bằng phần mềm ViLIS mới Thông tin lịch sử biến động Thống kê đất đai Đăng ký cấp giấy chứng nhận Tra cứu biến động Tạo và in bộ sổ hồ sơ địa chính KẾT QUẢ THẢO LUẬN Quy trình làm việc bằng phần mềm ViLIS mới Quy trình mới được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển từ quy trình cũ . . . Quy trình mới cụ thể, dễ hiểu, đáp ứng tốt công tác quản lý đất đai trên phần mềm ViLIS. Đưa ra được trình tự làm việc, triển khai thực hiện công việc xử lý đa dạng, tận dụng tốt các tính năng mà phần mềm ViLIS mang lại. KẾT LUẬN Việc triển khai phần mềm ViLIS giúp cho công tác quản lý đất đai được thực hiện nhanh chóng, đảm bảo đúng quy trình và phục vụ tốt cho yêu cầu của người dân. Hỗ trợ rất tốt công tác tra cứu, quản lý sử dụng đất, in GCNQSDĐ, thống kê đất đai . . . Thể hiện qua việc giải quyết hồ sơ đạt từ 79.4% (2000) đến 90.1% (2008). KẾT LUẬN Quy trình mới đáp ứng được công tác quản đất đai, dễ hiểu, rõ ràng, khai thác tốt các chức năng mà phần mềm ViLIS mang lại. Quy trình này có thể áp dụng để quản lý thông tin đất đai cho tất cả các địa phương trên toàn tỉnh Đồng Tháp. Kết quả đề tài là tài liệu giúp cho sinh viên nghiên cứu, học tập và sử dụng phần mềm ViLIS. KIẾN NGHỊ Nên tập huấn, triển khai sử dụng phần mềm ViLIS cho các cán bộ hành chính từ cấp tỉnh đến xã. Đặc biệt là các cán bộ địa chính xã. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Cao Lãnh cần mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, hệ thống phần mềm ViLIS để đảm bảo tính thống nhất cơ sở dữ liệu các cấp. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBước đầu nghiên cứu quy trình và hiệu quả của việc áp dụng phần mềm vilis trong quản lý thông tin đất đai tại thành phố cao lãnh.ppt
Tài liệu liên quan