Luận văn Khảo sát nghề nuôi tôm hùm lồng tại huyện sông cầu, tỉnh Phú Yên

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC TRANG

TÊN ĐỀ TÀI i

TÓM TẮT ii

ABSTRACT iii

CẢM TA iv

MỤC LỤC v

DANH SÁCH CÁC BẢNG viii

DANH SÁCH CÁC HÌNH ẢNH, BẢN ĐỒ, ĐỒ THỊ ix

I. GIỚI THIỆU 1

1.1 Đặt Vấn Đề 1

1.2 Mục Tiêu Đề Tài 1

II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

2.1 Đặc Điểm Sinh Học Của Tôm Hùm 3

2.1.1 Vị trí phân loại 3

2.1.2 Đặc điểm phân bố 4

2.1.2.1 Phân bố của ấu trùng (puerulus) và tôm con (juvenile) 4

2.1.2.2 Phân bố của tôm hùm trưởng thành 4

2.1.3 Đặc điểm sinh sản 5

2.1.3.1 Cấu tạo cơ quan sinh dục 5

2.1.3.2 Tập tính giao phối, đẻ trứng và kết dính trứng 5

2.1.3.3 Quá trình phát triển phôi và nở trứng 6

2.2 Quá trình phát triển nghề nuôi tôm hùm lồng ở Việt Nam 7

2.3 Quá trình phát triển nghề nuôi tôm hùm lồng ở huyện Sông Cầu,

tỉnh Phú Yên 8

2.4 Điều kiện tự nhiên của huyện Sông Cầu 8

2.4.1 Vị trí địa lý 8

2.4.2 Thời tiết và khí hậu 9

2.4.3 Tài nguyên biển 10

2.4.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn 10

2.5 Tình hình kinh tế và nghề nuôi tôm hùm ở huyện Sông Cầu 11

2.5.1 Tổng quan về phát triển kinh tế 11

2.5.2 Sơ lược về nghề nuôi tôm hùm ở huyện Sông Cầu 11

2.5.3 Định hướng phát triển ngành nuôi trồng thủy sản 12

2.6 Các điều kiện tự nhiên và hiện trạng thị trấn Sông Cầu 13

2.6.1 Đặc điểm và điều kiện tự nhiên 13

2.6.1.1 Vị trí giới hạn 13

2.6.1.2 Địa hình 13

2.6.1.3 Khí hậu 14

2.6.1.4 Thủy văn 14

2.6.2 Hiện trạng cơ sở kinh tế – kĩ thuật 15

2.6.2.1 Hiện trạng dân số, lao động và đời sống dân cư 15

2.6.2.2 Hiện trạng sử dụng đất 16

2.6.3 Điều kiện tự nhiên và xã hội của thôn Phước Lý 16

2.6.3.1 Điều kiện tự nhiên 16

2.6.3.2 Dân số và lao động 17

 

III. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA 20

3.1 Thời gian và địa điểm 20

3.2 Phương pháp điều tra và thu thập số liệu 20

3.2.1 Phương pháp điều tra 20

3.2.2 Thu thập số liệu 20

3.3 Nội dung nghiên cứu 20

3.4 Phân tích kết quả và xử lý số liệu 20

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 22

4.1 Tình hình nuôi tôm hùm lồng huyện Sông Cầu trong

những năm gần đây 22

4.2 Những nghề khai thác truyền thống của huyện Sông Cầu 23

4.3 Sơ lược về khai thác thủy sản của huyện qua các năm 23

4.4 Thông tin cơ bản về các ngư hộ có nuôi tôm 24

4.4.1 Khoảng cách từ nhà ở của ngư hộ đến nơi nuôi tôm hùm lồng 24

4.4.2 Độ tuổi của chủ hộ 24

4.4.3 Trình độ học vấn 25

4.4.4 Số nhân khẩu của các hộ nuôi tôm hùm lồng 26

4.4.5 Tình hình dân số hoạt động trong lĩnh vực nuôi tôm hùm lồng 26

4.4.6 Kinh nghiệm nuôi của các hộ nuôi tôm hùm 27

4.4.7 Nghề nghiệp chính của ngư hộ 28

4.5 Kỹ thuật nuôi tôm hùm lồng tại thôn Phước Lý 29

4.5.1 Mùa vụ, sản lượng và ngư trường khai thác tôm hùm giống 29

4.5.2 Một số nghề khai thác tôm hùm giống phổ biến ở địa phương 30

4.5.2.1 Khai thác bằng lưới 30

4.5.2.2 Khai thác bằng bẫy 31

4.5.2.3 Khai thác bằng lặn bắt 31

4.5.3 Kỹ thuật ương nuôi tôm hùm giống 31

4.5.3.1 Lồng ương tôm giống 32

4.5.3.2 Lồng ương tôm lỡ 33

4.5.3.3 Vị trí đặt bè và treo lồng ương, ủ 34

4.5.3.4 Chọn giống, thả giống 34

4.5.3.5 Mật độ thả nuôi 35

4.5.3.6 Chăm sóc và quản lý 35

4.5.3.7 Thu hoạch 38

4.6 Thời gian của một vụ nuôi 39

4.7 Những khó khăn tồn tại 40

4.8 Tình hình tín dụng của các hộ nuôi tôm hùm lồng 41

4.9 Qui mô diện tích mặt nước nuôi tôm hùm lồng 42

4.10 Mức đầu tư cho sản xuất 43

4.11 Chi phí đầu tư cho 1 m3 lồng nuôi 43

4.11.1 Mức đầu tư bình quân cho 1 m3 44

4.11.2 Chi phí sản xuất cho 1 m3 44

4.11.3 Kết quả và hiệu quả của nghề nuôi tôm

hùm lồng (đối với 1 m3 lồng nuôi) 45

4.12 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất tôm 46

4.13 Vai trò của nghề nuôi tôm hùm lồng trong vấn đề

giải quyết khó khăn trong đời sống của ngư hộ 48

4.14 Anh hưởng của nghề nuôi tôm hùm lồng tới các

hoạt động khác trong vùng 49

4.15 Những thuận lợi và khó khăn của nghề nuôi tôm hùm lồng 49

4.15.1 Thuận lợi 49

4.15.2 Khó khăn 50

4.16 Những giải pháp nhằm phát triển nghề nuôi tôm hùm lồng 50

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50

5.1 Kết luận 51

5.1.1 Đối với người dân 51

5.2.2 Đối với chính quyền địa phương 51

TÀI LIỆU THAM KHẢO 52

PHỤ LỤC 53

 

doc92 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3582 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát nghề nuôi tôm hùm lồng tại huyện sông cầu, tỉnh Phú Yên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan van tot nghiep.doc
  • pdfluan van tot nghiep.pdf
Tài liệu liên quan