Bài giảng Cách tính góc nhập xạ

Ngày 21/3 và 23/9 : α = 900 - φ

Ngày 22/6 và 22/12 : 3 trường hợp :

Cùng bán cầu và thuộc vùng ngoại chí tuyến : α = 900 - φ + 23027’

Cùng bán cầu và thuộc vùng nội chí tuyến :
α = 900 + φ - 23027’

Khác bán cầu : α = 900 - φ - 23027’

Trong đó, α là góc nhập xạ, φ là vĩ độ của địa điểm cần xác định góc nhập xạ.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 8638 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Cách tính góc nhập xạ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁCH TÍNH GÓC NHẬP XẠ MT 23/9 21/3 22/6 22/12 Chí tuyến Bắc Chí tuyến Nam Ngày 21/3 và 23/9 23027’B 00 MT O Đề tính góc nhập xạ tại một địa điểm có vĩ độ φ xác định (bán cầu Bắc và Nam như nhau) 23027’N φ α β Góc nhập xạ α = 900 - φ * Chú ý : tại xích đạo α = 900 Góc nhập xạ α = 900 - β Mà β = φ (2 góc đồng vị)  α = 900 - φ Ngày 22/6 23027’B 00 MT O Đề tính góc nhập xạ tại một địa điểm có vĩ độ φ xác định, cần chia ra 3 trường hợp : Cùng bán cầu và thuộc vùng ngoại chí tuyến (φ > 23027’B) Cùng bán cầu và thuộc vùng nội chí tuyến (00≤ φ 23027’B) φ α β Góc nhập xạ α = 900 - β Mà β = λ (2 góc đồng vị) và λ = φ - 23027’  α = 900 - (φ - 23027’) = 900 - φ + 23027’ λ Góc nhập xạ α = 900 - φ + 23027’ Ngày 22/6 23027’B 00 MT O Cùng bán cầu và thuộc vùng nội chí tuyến (00≤ φ 23027’N) Cùng bán cầu và thuộc vùng nội chí tuyến (00≤ φ 23027’N) φ α β λ Góc nhập xạ α = 900 - β Mà β = λ (2 góc đồng vị) và λ = φ - 23027’  α = 900 - (φ - 23027’) = 900 - φ + 23027’ Góc nhập xạ α = 900 - φ + 23027’ Ngày 22/12 23027’N 00 O Cùng bán cầu và thuộc vùng nội chí tuyến (00≤ φ < 23027’N) φ α β λ MT Góc nhập xạ α = 900 - β Mà β = λ (2 góc đồng vị) và λ = 23027’ - φ  α = 900 - (23027’ - φ) = 900 + φ - 23027’ Góc nhập xạ α = 900 + φ - 23027’ Ngày 22/12 23027’N 00 MT O Khác bán cầu (φ thuộc Bắc bán cầu) φ α β λ Góc nhập xạ α = 900 - β Mà β = λ (2 góc đồng vị) và λ = φ + 23027’  α = 900 - (φ + 23027’) = 900 - φ - 23027’ Góc nhập xạ α = 900 - φ - 23027’ * Chú ý : tại chí tuyến Nam α = 900 Tóm tắt Ngày 21/3 và 23/9 : α = 900 - φ Ngày 22/6 và 22/12 : 3 trường hợp : Cùng bán cầu và thuộc vùng ngoại chí tuyến : α = 900 - φ + 23027’ Cùng bán cầu và thuộc vùng nội chí tuyến : α = 900 + φ - 23027’ Khác bán cầu : α = 900 - φ - 23027’ Trong đó, α là góc nhập xạ, φ là vĩ độ của địa điểm cần xác định góc nhập xạ.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptCach tinh goc nhap xa.ppt
Tài liệu liên quan