Bài giảng Dụng cụ vật lý trị liệu hô hấp

Dụng cụ thông khí

 Phế dung kế khuyến khích

 Máy giãn nở áp lực

 CPAP

 V.N.I.

 Những dụng cụ thu gọn

 Dụng cụ hút

 Máy hút khí

 Máy rung

 Máy giãn nở áp lực

pdf18 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 24/09/2021 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Dụng cụ vật lý trị liệu hô hấp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DỤNG CỤ VẬT LÝ TRỊ LIỆU HÔ HẤP GAMICHON Jean-Baptiste  Dụng cụ thông khí  Phế dung kế khuyến khích  Máy giãn nở áp lực  CPAP  V.N.I.  Những dụng cụ thu gọn  Dụng cụ hút  Máy hút khí  Máy rung  Máy giãn nở áp lực THÔNG KHÍ PHẾ DUNG KẾ  Đo lưu lượng ĐO PHẾ DUNG KẾ  Đo thể tích IPPB – MÁY GIÃN NỞ ÁP LỰC CPAP  « Thông khí áp lực dương liên tục » CPAP BOUSSIGNAC MÁY CPAP V.N.I. Thông khí không xâm nhập DỤNG CỤ THU GỌN DỤNG CỤ HÚT 1. DỤNG CỤ HÚT MŨI – KHÍ QUẢN 2. DỤNG CỤ HÚT KHÍ QUẢN (qua ỐNG NỘI KHÍ QUẢN hoặc MỞ KHÍ QUẢN) PEEP - Áp lực dương cuối thì thở ra  Le Threshold™ PEP  TheraPEP® IN-EXSUFFLATEUR MÉCANIQUE Máy bơm - hút khí MÁY RUNG RUNG BÊN NGOÀI LỒNG NGỰC RUNG BÊN TRONG LỒNG NGỰC Acapella® Choice, Flutter® THIẾT BỊ RUNG TRONG PHỔI (Percussionaire®) RUNG BÊN NGOÀI LỒNG NGỰC  The Vest™ RUNG BÊN TRONG PHỔI  Acapella® Choice  Flutter® THIẾT BỊ RUNG BÊN TRONG PHỔI IPPB – MÁY GIÃN NỞ ÁP LỰC ĐỌC THÊM J.BARTHE - Paris, P.BECQUES - Lyon, A. BISSERIER -Paris, O. BRUN - Lyon, R.M. BOURRET - Lyon, J. BOVAGNET-MIGNON - Lyon,J.CHARBONNEL - Paris, F. CHEMORIN- Lyon, B.COSSALTER - Grenoble, M.P. DARMENCY- Lyon,B. DEMONT - Paris, L. FOURRIER-Lille, V.FRUCHARD- Lyon, C.JACQUEMET- Lyon, J.JENNEQUIN- Lyon, P.JOUD - Lyon, E.MACLET – Grenoble, D.PELCA-Paris, J.C. SCHABANEL- Lyon, A.STAGNARA- Lyon. Recommandations des Journées Internationales de Kinésithérapie Respiratoire Instrumentale (JIKRI) Journées Internationales en Kinésithérapie Respiratoire Instrumentale JIKRI 16 et 17/11/2000. RAPPORT GROUPE DE TRAVAIL RÉÉDUCATION RESPIRATOIRE Président : Prof. M. Decramer 17-11-2003

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_dung_cu_vat_ly_tri_lieu_ho_hap.pdf
Tài liệu liên quan