Bài giảng Giải phẫu gối

Giải phẫu gốiGiải phẫu gối

Trục cơ học của Gonomộtrie morphologique.

Axe mộcanique du membre infộrieur : du

centre de la tờte bord supộrieur de

l’astragale : CC’. Axe mộcanique du

fộmur : du centre de la tờte fộmorale à la

mộdiane inter-condylienne : CI. Axe

mộcanique du tibia : mộdiane du massif

spinal jusqu’au centre de la tibiotarsienne : IC.

pdf14 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 24/09/2021 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Giải phẫu gối, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giải phẫu gối Giải phẫu gối Giải phẫu gối Trục cơ học của Gonomộtrie morphologique. Axe mộcanique du membre infộrieur : du centre de la tờte bord supộrieur de l’astragale : CC’. Axe mộcanique du fộmur : du centre de la tờte fộmorale à la mộdiane inter-condylienne : CI. Axe mộcanique du tibia : mộdiane du massif spinal jusqu’au centre de la tibio- tarsienne : IC. 1. Genou normal, angle  de 0°. 2. Déformation varisante de 17° avec arthrose interne. 3. Déformation valgisante de 22° avec arthrose externe. 1. condyle fémoral externe. 2. condyle fémoral interne divergent, allongé. (a) Antéro-postérieur. (b) Axial. Cơ rộng trong Lồi cầu trong Lồi cầu ngoài xương đùi xương đùi Sụn chêm trong Dây chằng ngang Xương chầy Cơ rộng ngoài Cơ rộng trong D/c chéo sau trong D/c chéo trước ngoài D/c bên trong Sụn chêm ngoài Sụn chêm trong Cơ duỗi chung ngón chân dài Cơ rộng trong Cơ rộng trong Lồi cầu trong Lồi cầu ngoài D/c sụn chêm-đùi sau D/c bên ngoài Sụn chêm ngoài D/c bên trong Xương chầy Cơ duỗi chung ngón chân dài Cơ bụng chân sau Cơ sinh đôi ngoài TM khoeo Cơ sinh đôi trong Cơ sinh đôi ngoài Cơ may Lồi cầu ngoài Lồi cầu trong Gân cơ khoeo Cơ khoeo Cơ bụng chân trong Cơ mác dài Cơ bán màng Cơ rộng trong Lồi cầu trong Gân bán gân Sụn chêm trong Bao khớp Gân cơ chân ngỗng Xương chầy Cơ sinh đôi trong Cơ dép Cơ rộng trong Cơ bán màng Lồi cầu trong Sụn chêm trong Bao khớp Xương chầy Cơ sinh đôi trong Cơ thẳng trước TM khoeo Túi hoạt dịch trên x b/c Cơ bán màng Gân tứ đầu đùi Cơ rộng trong X bánh chè D/c sụn chêm-đùi trước Hoffa D/c chéo sau trong d/c bánh chè D/c ngang Cơ thẳng trước Cơ bán màng Túi hoạt dịch Gân cơ tứ đầu TM khoeo X bánh chè D/c chéo trước ngoài D/c bánh chè Cơ khoeo Hoffa Hoffa Hoffa

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_giai_phau_goi.pdf