Bài giảng Hệ phương trình tuyến tính - Lê Xuân Đại

Một hệ phương trình tuyến tính không thuần nhất có tính chất:

Hoặc là vô nghiệm

Hoặc là có nghiêm duy nhất

Hoặc là vô số nghiêm

Dinh nghĩa

Hệ (1) được gọi lầ hệ tương thích nếu nó có ít nhất 1 nghiệm và được gọi lằ hệ không tương thích nếu nó không có nghiệm.

Dinh nghĩa

Hệ (1) tương thích vằ chỉ có 1 nghiêm được gọi lằ hệ xác đinh, còn nếu nó có nhiều hơn 1 nghiệm gọi là hệ không xác đinh

 

pdf60 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 444 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hệ phương trình tuyến tính - Lê Xuân Đại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_he_phuong_trinh_tuyen_tinh_le_xuan_dai.pdf