Gián án Toán 10 - Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

TIẾT 2

Hoạt động 6:Đn hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Tập nghiệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Hoạt động 7: VD2 Biểu diễn hình học tập nghiệm hệ bất phương trình sau.

pdf6 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3915 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Gián án Toán 10 - Bất phương trình bậc nhất hai ẩn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§ 4. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN Số tiết: 2 I Mục tiêu a) Về kiến thức Hiểu khái niệm bất phương trình,hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Hiểu khái niệm nghiệm và miền nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn b)Về kĩ năng Vẽ được miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng toạ độ c)Về tư duy Hiểu,biết và vận dụng kiến thức vào làm bài tập tìm nghiệm,biểu diễn hình học tập nghiệm bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn d)Về thái độ Cẩn thận, chính xác II Chuẩn bi phương tiện dạy học: a) Thực tiển Hoc sinh đã học đồ thị hàm số y= ax +b Học sinh đã học bất phương trình bậc nhất một ẩn b) Phương tiện SGK,sách bài tập,phiếu học tập c) Phương pháp PP gợi mở vấn đáp III Tiến trình bài học và các hoạt động TIẾT1 A) Kiểm tra bài cũ Hoạt động 1:Vẽ đồ thị hàm số 2x+ y = 3 hay(y = 3 – 2x) Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung cần ghi Vẽ đồ thị như đã học Giao nhiệm vụ cho HS Gọi HS lên bảng Kiểm tra bài củ các HS khác.Thông qua kiểm tra kiến thức củ chuẩn bị cho bài mới B) Bài mới Hoạt động 2: Đn bất phương trình bậc nhất hai ẩn Hoạt động 3:Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình 2x + y 3 Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung cần ghi ( ) chia mp ra thành 2 nữa mp GV gọi HS nhận xét đồ thị hàm số ( ) chia mp ntn? Nữa mp nào chứa nghiệm của 2x + Bài giải VD1 trang 96 0 (0;0) ,0( ) và 2* 0 + 0 3 y 3 ? Hoạt động 4:Đn miền nghiệm và quy tắc vẽ miền nghiệm trên hệ truc toạ độ Hoạt động 5:Biểu diễn hình hoc tập nghiệm của bất phương trình -3x + 2y > 0 Hoạtđộngcủahọc sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung cần - HS ghi Có 4 bước Ap dụng làm từng bước Gọi HS nhắc quy tắc vẽ miềm nghiệm GV hướng dẫn các bước tìm. +Vẽ (d):-3x + 2y = 0 +Tìm M (x o ;y o ) ;M(d) sao cho - 3x o + 2y o > 0 +Nữa mp bờ (d) chứa M là miền nghiệm của bất phương trình trên TIẾT 2 Hoạt động 6:Đn hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Tập nghiệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Hoạt động 7: VD2 Biểu diễn hình học tập nghiệm hệ bất phương trình sau.            oy ox yx yx 4 63 Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung cần ghi Vẽ (đặc điểm 1 ) :3x + y = 6 Vẽ (d 2 ): x + y = 4 (d 3 ):x = 0 ( trục tung) (d 4 ) :y= 0 ( trục hoành) M (x o ;y o ) ,M(d 1 ), M (d 2 ), M(d 3 ), M(d 4 ) sao cho:            oy ox yx yx o o oo oo 4 63 Gọi HS nhắc các bước tìm miền nghiệm của bất phương trình Hương dẫn HS tìm nghiệm hệ bất phương trình GV gọi HS lên bảng vẽ(d 1 ) , (d 2 ) Hướng dẫn HS tìm miền nghiệm của hệ VD 2 trang 96 SGK Hoạt động 8: VD3 Biểu diễn hình học tập nghiệm hệ sau:      81252 32 xyx yx Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung cần - HS ghi      81252 32 xyx yx       8510 32 yx yx GV hướng dẫn HS biến đổi Tìm miền nghiệm tương tự như VD2 Hoạt động 9 Ap dụng bài toán kinh tế Bài toán áp dụng trang 97 SGK Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Nội dung cần ghi Gọi x,y là số tấn sp loại I và loại II sản xuất trong 1 ngày ( x  0 :y 0 ) 2x + 1,6y 3x + y x + y      4 63 yx yx Ta có hệ bất phương trình            oy ox yx yx 4 63 GV hướng dẫn HS giải Đặt ẩn x,y chú ý đk gì? Tiền lãi mỗi ngày? Số giờ máy M 1 làm? Số giờ máy M 2 làm? Do giới hạn giờ làm của M 1 và M 2 nên có đk gì? Bài toán trở thành giải hệ bất phương trình 2 ẩn và tìm nghiệm (x,y) sao cho 2x + 1,6y lớn nhất +Tìm miền nghiệm của hệ +Tìm(x o ,y o ) trong miền nghiệm sao cho 2x o + 1,6y o đạt giá trị lớn nhất Bài giải trang 97 SGK C) Củng cố Câu hỏi: Quy tắc biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn D) Bài tập về nhà 1,2,3 trang 99

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf4_9749.pdf