Bài giảng Kỹ thuật nội soi giải ép dưới mỏm cùng vai

Ngõ vào sau

z Chuyển hướng

cannula

z Nhắm hướng

góc trước

ngoài

z Cùng đường

rạch daNhìn khoang dưới mỏm cùng

z 4 vách, trần , nền

z DC Qụa đòn là mốc

z Thị trường phải

rõNgõ vào trước

z KT inside-out

z Vẽ mốc trên

da rất có ích

z Cùng đường

rạch daNgõ và

pdf28 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 367 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kỹ thuật nội soi giải ép dưới mỏm cùng vai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KỸ THUẬT NỘI SOI GIẢI ÉP DƯỚI MỎM CÙNG VAI BS. NGUYỄN TRỌNG ANH NỘI SOI GIẢI ÉP DƯỚI MỎM CÙNG z 1972 Neer: mổ mở tạo hình mỏm cùng. z 1983 Ellman: giải ép dưới mỏm cùng qua nội soi. Chỉ định 1. Bệnh lý gân chóp xoay do: hình thái, độ dày bất thường, chồi xương mỏm cùng, chồi xương từ DC cùng-quạ, hay k.cùng đòn làm hẹp lỗ thoát gân trên gai. 2. Hội chứng bắt chẹn > độ II, điều trị bảo tồn thất bại. 3. Cal lệch MĐL di lệch ít. 4. Viêm gân vôi hóa. Chống chỉ định 1. Viêm, trật k.cùng-đòn. 2. Bệnh lý gân chóp xoay do quá tải. 3. Rách chóp xoay to không may được. 4. Rối loạn đông máu. 5. BN có đặt máy tạo nhịp. 6. Viêm dính bao khớp vai. 7. HC bắt chẹn thứ phát sau mất vững k.vai. Đánh giá trên XQ rất quan trọng Os Acromiale Bề dày mỏm cùng GPH khoang dưới mỏm cùng z Khoảng cách mỏm cùng-MĐL: XQ, quan sát trong mổ z Hình thái mỏm cùng Túi cùng hoạt dịch dưới mỏm cùng z Nội soi chẩn đoán túi cùng z Nội soi giải ép khoang dưới mỏm cùng z Tạo ngõ vào KỸ THUẬT MÀI MỎM CÙNG VAI Ngõ vào sau z Chuyển hướng cannula z Nhắm hướng góc trước ngoài z Cùng đường rạch da Nhìn khoang dưới mỏm cùng z 4 vách, trần , nền z DC Qụa đòn là mốc z Thị trường phải rõ Ngõ vào trước z KT inside-out z Vẽ mốc trên da rất có ích z Cùng đường rạch da Ngõ vào bên z 2 cm ngoài mỏm cùng z Dùng kim z Qui tắc tam giác z Trước bên Nguyên tắc z Giải ép z Đánh giá kết quả z Bộc lộ Bộc lộ z Giải phóng DC cùng quạ z Xác định bờ trước và bên mỏm cùng z Bộc lộ mặt dưới xương mỏm cùng Xác định và cắt xương trước ngoài mỏm cùng Mài góc trước ngoài Tạo hình mỏm cùng phía trước Giải ép z Từ sau ra trước. z Từ trong ra ngoài z Tìm chồi xương từ k.cùng đòn z Nhìn thấy mặt hoạt dịch gân chóp xoay. z “Cutting Block” technique Từ sau ra trước Chú ý gốc mài ! Kiểm tra từ ngõ bên. Kiểm tra kết thúc z Mỏm cùng đã phẳng trước sau chưa? z Mỏm cùng đã phẳng trong-ngoài chưa? z K.cùng đòn có bất thường? z Kiểm tra chóp xoay? z DC cùng-quạ đã giải phóng chưa BIẾN CHỨNG Lấy không đủ xương: không giải quyết được HC impingement. z Bỏ sót không mài bờ trước mỏm cùng. z Không mài bờ ngoài mỏm cùng: scope ở ngõ vào sau ra ngoài quá. LẤY QUÁ NHIỀU XƯƠNG: 1. Mỏng mỏm cùng: z Dễ gãy thứ phátÆcal lệch, xù gây impingement. z Mỏm cùng mỏng cong tạo hình xuống. 2. Gãy mỏm cùng: z Ít gặp hơn. z Do không hoạch định trước, không xác định bờ trước, tay nghề kỹ thuật kém. Æ Xác định rõ bờ trước, biết chính xác khối lượng xương cần lấy, KT “cutting block” z Tác động nhiệt trực tiếp: không thấy rõ hoặc kiểm soát tốt DC cắt đốt: “red view”, “blind spot” z Fascia c.delta chỗ bám vào mỏm cùng: bị lầm là DC cùng quạ và mô hoạt dịchÆ cắt quá mức z SHOCK ĐIỆN: DC sử dụng nhiều lần, bảo quản không tốt hư lớp bảo vệ Share it and Achieve more . XIN CAÙÙ M ÔN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_ky_thuat_noi_soi_giai_ep_duoi_mom_cung_vai.pdf
Tài liệu liên quan