Bài giảng lịch sử: Các nước đế quốc chủ nghĩa Âu - Mĩ

Đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa đế quốc

- Tập trung tư bản, tập trung sản xuất dẫn đến sự ra đời của các công ty độc quyền

- Sự hỗn hợp của tư bản ngân hàng và tư bản công nghiệp đẻ ra tư bản tài chính

- Xuất khẩu tư bản

- Sự hình thành các liên minh độc quyền quốc tế

- Sự phân chia đất đai trên thế giới giữa các cường quốc TBCN lớn nhất

 

ppt29 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 7528 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng lịch sử: Các nước đế quốc chủ nghĩa Âu - Mĩ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ MÔN CƠ SỞ VĂN HÓA ViỆT NAM KHOA CTĐ, CTCT Thượng úy: Lê Thị Út 1. Anh CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA ÂU- MĨ 1. Anh - Sau 1870, kinh tế Anh phát triển chậm, đứng thứ 3 thế giới a) Kinh tế Biểu hiện 2 1,3 1,2 0,7 0 4 6 8 10 12 4,9 10,2 6,4 Triệu tấn Năm 1800 Năm 1900 Anh Mĩ Đức Biểu đồ sản lượng thép của các nước CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA ÂU- MĨ 1. Anh - Sau 1870, kinh tế Anh phát triển chậm, đứng thứ 3 thế giới a) Kinh tế Biểu hiện Nguyên nhân - Quá trình tập trung sản xuất dẫn đến sự ra đời của các công ty độc quyền CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA ÂU- MĨ b) Chính trị 1. Anh Nền quân chủ lập hiến do hai đảng: Đảng Tự do và Đảng bảo thủ thay nhau cầm quyền Đối nội: tăng cường đàn áp quần chúng Đối ngoại: mở rộng chiến tranh xâm lược thuộc địa CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA ÂU- MĨ 1. Anh Hãy rút ra đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Anh? Chủ nghĩa đế quốc Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA ÂU- MĨ 2. Pháp CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA ÂU- MĨ 2. Pháp a) Kinh tế Nền kinh tế tụt xuống hàng thứ tư thế giới Các công ty độc quyền cũng ra đời chi phối đời sống kinh tế Pháp Biểu hiện Nguyên nhân CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA ÂU- MĨ 2. Pháp b) Chính trị Đối ngoại: tăng cường xâm lược thuộc địa; mềm dẻo với Đức Chính thể Cộng hòa được thiết lập (nền Cộng hòa thứ ba) Đối nội: đàn áp cuộc đấu tranh của công nhân và nhân dân 3. Đức CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA ÂU- MĨ 3. Đức a) Kinh tế Sau thống nhất, nền kinh tế Đức phát triển nhanh, đứng thứ 2 thế giới sau Mĩ 2 1,3 1,2 0,7 0 4 6 8 10 12 4,9 10,2 6,4 Triệu tấn Năm 1800 Năm 1900 Anh Mĩ Đức Biểu đồ sản lượng thép của các nước CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA ÂU- MĨ 3. Đức a) Kinh tế Sau thống nhất, nền kinh tế Đức phát triển nhanh, đứng thứ 2 thế giới sau Mĩ Các công ty độc quyền ra đời nhanh chóng dưới hình thức các- ten và xanh- đi- ca Nguyên nhân? CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA ÂU- MĨ b) Chính trị Đức là quốc gia liên bang gồm 22 vương quốc và 3 thành phố tự do 3. Đức Đối nội: giai cấp tư sản câu kết chặt chẽ với quý tộc để trấn áp qcnd và củng cố địa vị thống trị Đối ngoại: Công khai dùng vũ lực đòi chia lại thế giới Đức là lò lửa của các cuộc chiến tranh CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA ÂU- MĨ 4. Mĩ a) Kinh tế Sau nội chiến, kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng chưa từng thấy Biểu hiện, nguyên nhân? 2 1,3 1,2 0,7 0 4 6 8 10 12 4,9 10,2 6,4 Triệu tấn Năm 1800 Năm 1900 Anh Mĩ Đức Biểu đồ sản lượng thép của các nước CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA ÂU- MĨ 4. Mĩ a) Kinh tế Sau nội chiến, kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng chưa từng thấy Quá trình tập trung tư bản, tập trung sản xuất diễn ra mạnh mẽ CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA ÂU- MĨ b) Chính trị 4. Mĩ Mĩ thực hiện chế độ dân chủ do hai Đảng: Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ thay nhau cầm quyền Đối nội: lôi kéo tiểu nông, tiểu tư sản; gây ảnh hưởng trong phong trào công nhân;bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản Đối ngoại: đàn áp phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước; gây ra cuộc chiến tranh đế quốc đầu tiên CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA ÂU- MĨ 5. Đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa đế quốc Từ đặc điểm của mỗi nước, hãy rút ra đặc điểm chung của chủ nghĩa đế quốc? CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA ÂU- MĨ 5. Đặc điểm cơ bản của chủ nghĩa đế quốc - Tập trung tư bản, tập trung sản xuất dẫn đến sự ra đời của các công ty độc quyền - Sự hỗn hợp của tư bản ngân hàng và tư bản công nghiệp đẻ ra tư bản tài chính - Xuất khẩu tư bản - Sự hình thành các liên minh độc quyền quốc tế - Sự phân chia đất đai trên thế giới giữa các cường quốc TBCN lớn nhất CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA ÂU- MĨ Sự ra đời của chủ nghĩa đế quốc là sự phát triển cao của chủ nghĩa tư bản. Tuy nhiên, những mâu thuẫn vốn có của các nước không hề giảm bớt mà ngày càng tăng và là căn nguyên cho các cuộc chiến tranh CÁC NƯỚC ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA ÂU- MĨ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1. Phân tích những đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc? 2. Trình bày tình hình kinh tế, chính trị Mĩ cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-lịch sử- các nước đế quốc chủ nghĩa.ppt
Tài liệu liên quan