Bài giảng Luyện từ và câu 2: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi ở đâu?

Bài 2. Dựa vào những bài tập đọc đã học, trả lời câu hỏi sau:

a)Bông cúc trắng mọc ở đâu?

Bông cúc trắng mọc bên bờ rào,

giữa đám cỏ dại.

b) Chim sơn ca bị nhốt ở đâu?

Chim sơn ca bị nhốt ở trong lồng.

c) Em làm thẻ mượn sách ở đâu?

Em làm thẻ mượn sách ở thư viện của trường

pdf17 trang | Chia sẻ: binhan19 | Lượt xem: 921 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Luyện từ và câu 2: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi ở đâu?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cha ̀o mư ̀ng các thầy, cô giáo về dư ̣ giờ Môn: Luyện từ và câu GV: Nguyễn Thị Thủy KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Em hãy nói tên mùa thích hợp với mỗi tranh sau: Mùa đông Mùa hạ Mùa thu Mùa xuân 3 1 2 4 KIỂM TRA BÀI CŨ 2/ Hãy thay cụm từ “Khi nào” trong câu hỏi sau bằng các cụm từ khác (bao giờ,lúc nào,tháng mấy,mấy giờ) Khi nào bạn được nghỉ tết? Lắng nghe bài hát Gọi tên theo hình dáng Gọi tên theo tiếng kêu Gọi tên theo cách kiếm ăn Chim cánh cụt Tu hú, tu hú Tu hú Bói cá M : M: M : Bài 1. Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh) Tõ ng÷ vÒ chim chãc. §Æt vµ tr¶ lêi c©u hái Ở đ©u? Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019 Luyện từ và câu Vàng anh Quạ Chim sâu Gõ kiến Cuốc Tõ ng÷ vÒ chim chãc. §Æt vµ tr¶ lêi c©u hái Ở ®©u? Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019 Luyện từ và câu Cú mèo Gọi tên theo hình dáng Gọi tên theo tiếng kêu Gọi tên theo cách kiếm ăn M : bói cá M : chim cánh cụt M : tu hú Bài 1:Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh) Chim sâu Gõ kiến Cuốc Quạ Cú mèo vàng anh cú mèo vàng anh cuốc quạ gõ kiến chim sâu Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019 Luyện từ và câu Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? Gọi tên theo hình dáng Gọi tên theo tiếng kêu Gọi tên theo cách kiếm ăn M : bói cá M : chim cánh cụt M : tu hú Bài 1:Xếp tên các loài chim cho trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: Chim sâu Gõ kiến Cuốc Quạ Cú mèo vàng anh cú mèo vàng anh cuốc quạ gõ kiến chim sâu Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019 Luyện từ và câu Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu? ( ) , , , , , Đại bàng Bồ câu Chim công Chim sẻ Chim hải âu Diều hâu Chim thiên đường Chim chào mào Chim cu gáy Chim sáo Vẹt Chim khướu Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019 Luyện từ và câu Tõ ng÷ vÒ chim chãc. §Æt vµ tr¶ lêi c©u hái Ở ®©u ? Bài 2. Dựa vào những bài tập đọc đã học, trả lời câu hỏi sau: a)Bông cúc trắng mọc ở đâu? Bông cúc trắng mọc bên bờ rào, giữa đám cỏ dại. b) Chim sơn ca bị nhốt ở đâu? Chim sơn ca bị nhốt ở trong lồng. c) Em làm thẻ mượn sách ở đâu? Em làm thẻ mượn sách ở thư viện của trường. Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019 Luyện từ và câu Tõ ng÷ vÒ chim chãc.§Æt vµ tr¶ lêi c©u hái Ở ®©u ? • Để trả lời cho câu hỏi có cụm từ ở đâu, ta dùng từ ngữ chỉ .. vị trí, địa điểm, nơi chốn Thứ năm ngày 24 tháng 1 năm 2019 Luyện từ và câu Tõ ng÷ vÒ chim chãc.§Æt vµ tr¶ lêi c©u hái Ở ®©u? Bài 3: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau: a. Sao Chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường. - Sao Chăm chỉ họp ở đâu b. Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên trái. c. Sách của em để trên giá sách. M: Đặt câu hỏi cho từ ngữ chỉ địa điểm, vị trí, nơi chốn. ta dùng câu hỏi có cụm từ ? Ở đâu? Về hỏi ba mẹ tên những con chim khác, nó được gọi tên theo nhóm nào; cách đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ Ở đâu? Xem trước bài: Luyện từ và câu tuần 22.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTuan 21 MRVT Tu ngu ve chim choc Dat va tra loi cau hoi O dau_12526601.pdf
Tài liệu liên quan