Bài giảng môn Toán rời rạc - Chương 3: Phép đếm và hệ thức đệ quy

Giải. Ta viết điều kiện đã cho thành

0 < 371 < 3; X2 > 2; 373 > 5; X4 > 0.

Xét các điều kiện sau:

® > 0; x-2 > 2; 373 > 5: X4 > 0 (**)

9 Xỉ > 3: 372 > 2; X3 > 5: 374 > 0 (***)

Gọi p,q.,r lần lượt là các số nghiệm nguyên không âm của phương trình thỏa các điều kiện (*), (**), (* * *). Ta có p = q — r.

lvluyenChcnuB.edu.vn Chương 3. Phép đếm và hệ thức đệ q 3/12/2015 26/62

Trước hết ta tìm q. Đặt

yi = Xỵ\y2 = 372-2; 2/3 = 273 - 5:2/4 = 274

Phương trình (1) trở thành

2/1 + 2/2 + 2/3 + 2/4 = 13 (2)

Số nghiệm nguyên không âm của phương trình (1) thỏa điều kiện (**) bằng số nghiệm nguyên không âm của phương trình (2)

Số nghiệm đó là /<413 = C4ỈX3-Ì = C16- Vậy q = CỈQ.

Lý luận tương tự ta có r = K% = c*4_|_9_1 = C12- Như vậy

p=q-r= cỉễ - c?2 = 560 - 220 = 340.

Vậy số nghiệm nguyên không âm của phương trình (1) thỏa điều kiện (*) là 340.

Hệ quả. Số cách chia k vật đồng chất nhau vào n hộp phẫn biệt củng chính bằng số tô hợp lặp chập k của n.

 

pdf62 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 450 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Toán rời rạc - Chương 3: Phép đếm và hệ thức đệ quy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_mon_toan_roi_rac_chuong_3_phep_dem_va_he_thuc_de_q.pdf