Giáo trình Giải tích 3 - Huỳnh Thế Phùng

Chương 1. Phép Tính Vi phân Hàm nhiều biến 3

1.1. Giới hạn và Liên tục 3

1.1.1. Hàm nhiều biến 3

1.1.2. Giói hạn 4

1.1.3. Sự liên tục 5

1.2. Dạo hàm và Vi phân 5

1.2.1. Dạo hàm riêng 5

1.2.2. Dạo hàm theo hướng 6

1.2.3. Vi phân 7

1.2.4. Dạo hàm hàm số hợp và tính bất biến của vi phân 8

1.2.5. Dạo hàm hàm ẩn 9

1.3. Dạo hàm cấp cao và Công thức Taylor 11

1.3.1. Dạo hàm cấp cao 11

1.3.2. Vi phân cấp cao 12

1.3.3. Công thức Taylor 13

1.4. Cực trị 14

1.4.1. Diều kiện cần 14

1.4.2. Diều kiện đủ 15

1.4.3. Cực trị có điều kiện 16

1.5. Thực hành tính toán trên Maple 17

1.5.1. Giói hạn và đồ thị hàm nhiều biến 17

1.5.2. Tính đạo hàm 20

1.5.3. Khai triển Taylor 21

1.6. Bài tập 21

 

pdf40 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 394 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình Giải tích 3 - Huỳnh Thế Phùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiao_trinh_giai_tich_3_huynh_the_phung.pdf
Tài liệu liên quan