Bài giảng Sinh lý vận động

Vận động tháp (ý thức)

Trung tâm: vỏ não vận động

Vùng vận động sơ cấp

Vùng tiền vận động

Vùng vận động bổ sung

Vận động ngoại tháp (không ý thức)

Nhân đỏ và bó đỏ tủy

Củ não sinh tư và bó mái tủy

Cấu tạo lưới và bó lưới tủy

Nhân tiền đình và bó tiền đình tủy

Nhân trám và bó trám tủy

 

ppt7 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 25/09/2021 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh lý vận động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SINH LÝ VẬN ĐỘNGNGUYỄN TRUNG KIÊNCơ quan vận động:Trung tâm: TK trung ương (não và tủy sống)Đường dẫn truyền ly tâm: TK vận độngBộ phận đáp ứng: cơ, tuyếnBao gồm:Vận động thápVận động ngoại tháp1. Vận động tháp (ý thức)Trung tâm: vỏ não vận độngVùng vận động sơ cấpVùng tiền vận độngVùng vận động bổ sungDẫn truyền vận động thápCơ vân 2. Vận động ngoại tháp (không ý thức)Nhân đỏ và bó đỏ tủyCủ não sinh tư và bó mái tủyCấu tạo lưới và bó lưới tủyNhân tiền đình và bó tiền đình tủyNhân trám và bó trám tủyDẫn truyền vận động ngoại thápCơ vân 3. Vai trò vận động của các nhân nền nãoVòng nhân đậuVận động đã được học và thành vô thứcVòng nhân đuôiLập kế hoạch cho nhiều hình thức vận động kế tiếp nhau

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_sinh_ly_van_dong.ppt
Tài liệu liên quan