Bài giảng Tin - Phép toán, biểu thức, các lệnh gán

Các phép toán số học: Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia được kí

hiệu là: +,-,*, /.

Riêng với số nguyên còn có các phép chia nguyên, phép lấy phần dư và

được ký hiệu là: DIV, MOD

 Các phép toán quan hệ: <, >,<=, >=,<>,=

Các phép toán quan hệ dùng để so sánh giá trị hai đại lượng, kết quả so

sánh là True hay False.

 Các phép toán logic: Phủ định, Hoặc, Và:

Được ký hiệu tương ứng: NOT, AND, OR

Một trong những ứng dụng của phép toán logic là để tạo ra những các

biểu thức phức tạp từ các quan hệ đơn giản.

pdf5 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2256 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin - Phép toán, biểu thức, các lệnh gán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 6: Phép toán, biểu thức, các lệnh gán Giáo viên hướng dẫn : Trần Doãn Vinh. Sinh viên thực hiện: Lê Khắc Sơn Thuận - K56A-CNTT Phép toán, biểu thức, các lệnh gán  Phép toán  Biểu thức số học  Hàm số học chuẩn 1. Phép toán  Các phép toán số học: Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia được kí hiệu là: +,-,*, /. Riêng với số nguyên còn có các phép chia nguyên, phép lấy phần dư và được ký hiệu là: DIV, MOD  Các phép toán quan hệ: ,=,,= Các phép toán quan hệ dùng để so sánh giá trị hai đại lượng, kết quả so sánh là True hay False.  Các phép toán logic: Phủ định, Hoặc, Và: Được ký hiệu tương ứng: NOT, AND, OR Một trong những ứng dụng của phép toán logic là để tạo ra những các biểu thức phức tạp từ các quan hệ đơn giản. 2. Biểu thức số học:  Là biểu thức nhận được từ các biến kiểu số, các hằng số và các hàm kiểu số của TP liên kết với nhau bởi một số h ữu hạn các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, phép chia nguyên, phép chia lấy phần dư.  Khi viết biểu thức số học, để quy định trình tự tính toán ta chỉ được dùng các cặp dấu ( và )  Trình tự thực hiện: Thực hiện các phép toán trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Các phép toán nhân, chia; phép chia nguyên, lấy phần dư thực hiện trước và cộng trừ thực hiện sau. 3. Hàm số học chuẩn  Để lập trình được dễ dàng, thuận tiện hơn, TP có một số hàm hỗ trợ tính giá trị những hàm toán học thường dùng.  Các hàm này được gọi là các hàm chuẩn, và có tên gọi riêng, đối số của hàm là một hay nhiều biểu thức số học và được đặt dấu ngoặc sau tên hàm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_6_lop_11_095.pdf
Tài liệu liên quan