Giáo án Toán 12 - Tiết 28 - Bài 4: Hàm số mũ – hàm số lôgarit

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1.Giáo viên: Hệ thống câu hỏi, bảng phụ, máy tính cầm tay, .

2.Học sinh: SGK, máy tính cầm tay, .

III. Chuỗi các hoạt động học

A. Hoạt động khởi động

Tìm tập các giá trị của để biểu thức xác định.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Lượt xem: 492 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán 12 - Tiết 28 - Bài 4: Hàm số mũ – hàm số lôgarit, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên bài dạy Tiết 28 - §4. HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LÔGARIT Ngày soạn: Ngày dạy Tiết Lớp Ghi chú I. Mục tiêu 1. Kiến thức, kỹ năng và thái độ a. Về kiến thức Biết khái niệm và tính chất của hàm số logarit. Biết công thức tính đạo hàm của hàm số logarit. Biết dạng đồ thị của hàm số logarit. b. Về kĩ năng Biết vận dụng tính chất của các hàm số logarit vào việc so sánh hai số, hai biểu thức chứa mũ và logarit. Biết vẽ đồ thị các hàm số logarit. Tính được đạo hàm của hàm số logarit. c. Về thái độ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách lôgic và hệ thống. 2. Đinh hướng phát triển năng lực - Năng lực giải quyết vấn đề; - Năng lực tính toán; 3. Phương pháp kỹ thuật dạy học Phát hiện và giải quyết vấn đề II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh 1.Giáo viên: Hệ thống câu hỏi, bảng phụ, máy tính cầm tay, ... 2.Học sinh: SGK, máy tính cầm tay, ... III. Chuỗi các hoạt động học A. Hoạt động khởi động Tìm tập các giá trị của để biểu thức xác định. B. Hoạt động hình thành kiến thức TL Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nội dung 7' Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hàm số logarit · GV nêu định nghĩa hàm số logarit. II. HÀM SỐ LOGARIT 1. Định nghĩa Cho a > 0, a ¹ 1. Hàm số đgl hàm số logarit cơ số a. 7' Hoạt động 2: Tìm hiểu công thức tính đạo hàm của hàm số logarit · GV nêu công thức. 2. Đạo hàm của hàm số logarit (x > 0) Đặc biệt: 7' Hoạt động 3: Khảo sát hàm số logarit · GV hướng dẫn HS khảo sát 2 hàm số: . Từ đó tổng hợp sơ đồ khảo sát. 3. Khảo sát hàm số logarit (a > 0, a ¹ 1) · Tập xác định · Sự biến thiên · Giới hạn · Tiệm cận · Bảng biến thiên · Đồ thị (a > 1) · D = (0; +∞) · > 0, "x > 0 · · TCĐ: trục Oy · (0 < a < 1) · D = (0; +∞) · 0 · · TCĐ: trục Oy · C. Hoạt động luyện tập Bài 1. Tìm tập xác định của các hàm số: a) b) c) d) KQ: a) 2x + 1 > 0 Þ D = b) Þ D = (–∞; 1) È (2; +∞) c) Þ D = (–1; 1) d) Þ D = R Bài 2. Tính đạo hàm: a) b) c) d) KQ: a) b) c) d) D. Hoạt động vận dụng Tìm GTLN, NN của hàm số trên đoạn . E. Hoạt động tìm tòi mở rộng Học sinh tìm tòi mở rộng kiến thức thông qua tài liệu, internet, ... IV. Rút kinh nghiệm của GV ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiet 28 4 HAM SO MU HAM SO LOGARIT phat trien nang luc_12426732.doc
Tài liệu liên quan