Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 4: Phương trình vi phân - Huỳnh Văn Kha

Nội dung

Q Dịnh nghĩa phương trình vi phân

Q Một số loại phương trình vi phân cấp 1 thường gặp ® PTVP cấp 1 dạng tách biến, tuyến tính, đẳng cấp 9 Một số bài tập

Ỡ PTVP cấp 2

® Khái niệm - Các PTVP cấp 2 giảm cấp được

Q PTVP tuyến tính cấp 2 thuần nhất ® Một số khái niệm - cấu trúc nghiêm 9 PTVP tuyến tính thuần nhất cấp 2 hệ số hằng 9 Bài toán giá trị đầu và bài toán giá trị biên

Ỡ PTVP tuyến tính cấp 2 không thuần nhất

9 Cấu trúc nghiệm - Tìm nghiệm riêng

 

pdf33 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 425 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Toán cao cấp 1 - Chương 4: Phương trình vi phân - Huỳnh Văn Kha, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_toan_cao_cap_1_chuong_4_phuong_trinh_vi_phan_huynh.pdf
Tài liệu liên quan