Luận văn Ảnh hưởng của va chạm Boltzmann - Lozentz lên một số thống số của hệ lượng tử

(Bản scan)

Ảnh hưởng của va chạm Boltzmann - Lozentz lên một số thống số của hệ lượng tử

Mục lục

Chương 1: Mẫu telegraph của va chạm

Chương 2: Mẫu Boltzmann - Lozentz tổng quát đối với sự mở rộng vạch phổ do va chạm ngẫu nhiên

pdf45 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1494 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ảnh hưởng của va chạm Boltzmann - Lozentz lên một số thống số của hệ lượng tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf13.pdf
Tài liệu liên quan