Bài giảng Vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý lồng ngực

VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC

SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

Bệnh nhân đau bụng vùng ¼ trên (P), siêu âm bụng thấy

đông đặc đáy phổi (P) với air bronchogram (+) (mũi tên)

trên siêu âm: Viêm phổi. Đầu mũi tên: vòm hoành.

VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC

SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

Trẻ sinh non, đông đặc phổi do bệnh màng trong

(hyaline membrane disease)

VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC

SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

Khí ảnh nội phế quản trên

Siêu âm.

Phân bố động mạch phổi

bình thƣờng.

VIÊM PHỔI TRÒN22 March 2013 43

VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC

SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

Áp xe phổi (Ab): hồi âm kém,

không đồng nhất, có những đốm

pdf100 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 14/09/2021 | Lượt xem: 264 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Vai trò của chẩn đoán hình ảnh trong bệnh lý lồng ngực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
22 March 2013 1 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC BS. NGUYỄN QUÝ KHOÁNG BS. NGUYỄN QUANG TRỌNG 22 March 2013 2 ANH CHỊ NGHĨ SAO VỀ HÌNH NÀY? 22 March 2013 3 DÀN BÀI  Đại cƣơng.  Nguyên lý và giá trị của từng kỹ thuật.  Vai trò của X quang trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của CT trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của MRI trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của Y học hạt nhân trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực. 22 March 2013 4 DÀN BÀI  Đại cƣơng.  Nguyên lý và giá trị của từng kỹ thuật.  Vai trò của X quang trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của CT trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của MRI trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của Y học hạt nhân trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Kết luận. 22 March 2013 5 ĐẠI CƢƠNG  Chẩn đoán hình ảnh (Diagnostic imaging) gồm những kỹ thuật cận lâm sàng: X quang quy ƣớc,CT,Siêu âm,CHT,YHHN.  Hỗ trợ cho lâm sàng.  Chỉ là hình ảnh, chƣa là sự thật.  Cần đƣợc lý giải trong bối cảnh của lâm sàng.  Một số kỹ thuật xƣa đã bị thay thế: bơm hơi sau phúc mạc, chụp phế quản có cản quang 22 March 2013 6 W. C. ROENTGEN (1845-1923) 22 March 2013 7 PIERRE CURIE (1859-1906) 22 March 2013 8 GODFREY HOUNSFIELD 22 March 2013 9 LAUTERBUR 22 March 2013 10 DÀN BÀI  Đại cƣơng.  Nguyên lý và giá trị của từng kỹ thuật.  Vai trò của X quang trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của CT trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của MRI trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của Y học hạt nhân trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực. 22 March 2013 11 NGUYÊN LÝ VÀ GIÁ TRỊ CỦA TỪNG KỸ THUẬT ƢU ĐIỂM NHƢỢC ĐIỂM 1. X QUANG QUY ƢỚC - Tƣơng phản tốt: khí ,vôi. -Tƣơng phản kém: mô mềm, dịch. - Phải dùng thêm chất tƣơng phản trong việc hiện hình lòng ống tiêu hóa, mạch máu và tim 2. CT - Tƣơng phản gấp 100 lần X quang quy ƣớc. - Đánh giá chính xác độ sâu của tổn thƣơng. -Hạn chế trong đánh giá tổn thƣơng hố sau của sọ. -- Phải tái tạo hình để có hình cắt dọc và mặt phẳng trán. 3. SIÊU ÂM Chẩn đoán tốt với tạng chứa dịch và tạng đặc. Hạn chế với các tạng chứa khí và xƣơng. 4. MRI - Chẩn đoán tốt với: não, cột sống, gân-khớp-cơ, trung thất, bụng. - Cắt đƣợc mọi chiều theo yêu cầu. -Hạn chế với: phổi, xƣơng. -Các bệnh nhân có dị vật kim loại. 5. Y HỌC HẠT NHÂN -Đánh giá tốt chức năng của cơ quan. - Phát hiện sớm các di căn vào xƣơng. Hạn chế về hình thể và cấu trúc của cơ quan. 22 March 2013 12 DÀN BÀI  Đại cƣơng.  Nguyên lý và giá trị của từng kỹ thuật.  Vai trò của X quang trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của CT trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của MRI trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của Y học hạt nhân trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực. 22 March 2013 13 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC X QUANG QUY ƢỚC 22 March 2013 14 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC X QUANG QUY ƢỚC  X Quang quy ƣớc là kỹ thuật cơ bản mà luôn luôn chúng ta nên thực hiện và khai thác hết mức trƣớc khi xử dụng đến các kỹ thuật cao cấp hơn về CĐHẢ Ngực.  X Quang quy ƣớc có những hạn chế nên đã đƣợc cải tiến bằng X Quang kỹ thuật số để có khảo sát từng phần riêng biệt một cách tối ƣu nhƣ khung xƣơng, trung thất, màng phổi và phổi 22 March 2013 15 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC X QUANG QUY ƢỚC  Đƣợc sử dụng rộng rãi cho tất cả bệnh nhân của mọi chuyên khoa, chỉ trừ trƣờng hợp bệnh nhân có thai trong 3 tháng đầu thì phải cần đƣợc che bụng để tránh nhiễm xạ cho thai nhi.  Kỹ thuật chụp có chất cản quang:  Chụp phế quản cản quang giờ đây không còn đƣợc chỉ định vì những nguy hiểm cho bệnh nhân và vì đã có CT.  Chụp động mạch phổi trong trƣờng hợp thuyên tắc phổi cũng đƣợc thay thế bởi MDCT (MSCT), DSA (chụp X quang mạch máu kỹ thuật số xóa nền). 22 March 2013 16 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC X QUANG QUY ƢỚC March 22, 2013 17 CYLINDRICAL BRONCHIECTASIS CYLINDRICAL & CYSTIC BRONCHIECTASIS Joseph K.T.Lee. Lee computed body tomography with MRI correlation. 1998 22 March 2013 18 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC X QUANG QUY ƢỚC Chụp cản quang phế quản với Lipiodol March 22, 2013 19 DÃN PHẾ QUẢN 22 March 2013 20 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC X QUANG QUY ƢỚC WESTERMARK SIGN (+)  HUYẾT KHỐI ĐỘNG MẠCH PHỔI 22 March 2013 21 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC X QUANG QUY ƢỚC Chụp động mạch phổi  HUYẾT KHỐI ĐỘNG MẠCH PHỔI March 22, 2013 22 Pulmonary embolism March 22, 2013 23 MSCT-Pulmonary embolism 24 February 10, 2004 THAÉT EO ÑMC AORTIC COARCTATION 25 February 10, 2004 THAÉT EO ÑMC AORTIC COARCTATION 26 February 10, 2004 THAÉT EO ÑMC -Indentation of the descending aorta. -IMA: dilated internal mammary artery. AORTIC COARCTATION 27 February 10, 2004 THAÉT EO ÑMC AORTIC COARCTATION AND ABERRANT RIGHT SUBCLAVIAN ARTERY 22 March 2013 28 DÀN BÀI  Đại cƣơng.  Nguyên lý và giá trị của từng kỹ thuật.  Vai trò của X quang trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của CT trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của MRI trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của Y học hạt nhân trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực. 22 March 2013 29 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN 22 March 2013 30 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN  Nhƣ con mắt thứ ba.  Tiện lợi, không hại, rẻ tiền.  Rất tốt đối với tràn dịch, tràn khí, đông đặc phổi, các áp xe hoặc u nằm sát thành ngực cũng nhƣ các u trung thất, đặc biệt là phình động mạch chủ. Ngoài ra các tổn thƣơng thành ngực cũng đƣợc chẩn đoán.  Doppler màu giúp chẩn đoán các bệnh lý mạch máu trong ngực, các bệnh tim mắc phải hay bẩm sinh. 22 March 2013 31 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN Tràn dịch màng phổi hai bên 22 March 2013 32 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN Tràn dịch màng phổi có tạo vách (dịch tiết) Tràn mủ màng phổi C.M.Rumack et al. Diagnostic Ultrasound. 3rdEdition. 2005 22 March 2013 33 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN C.M.Rumack et al. Diagnostic Ultrasound. 3rdEdition. 2005 Dày màng phổi với hồi âm kém, không chuyển động khi bệnh nhân hít thở 22 March 2013 34 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN C.M.Rumack et al. Diagnostic Ultrasound. 3rdEdition. 2005 Dày màng phổi (các mũi tên cong) ở bệnh nhân tràn mủ màng phổi (e). 22 March 2013 35 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN DI CĂN MÀNG PHỔI A. L. Baert et al. Pediatric Chest Imaging. 2002 22 March 2013 37 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN C.M.Rumack et al. Diagnostic Ultrasound. 3rdEdition. 2005 Khí trong phổi và trong khoang màng phổi đều cho hình ảnh phản âm dày và ảnh giả là những đƣờng hồi âm dày song song. Khi bệnh nhân hít-thở, đƣờng phản âm dày sẽ chuyển động trƣợt (gliding sign (+)), khi không thấy chuyển động trƣợt (gliding sign (-)), ta có thể chẩn đoán tràn khí màng phổi. 22 March 2013 38 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN C.M.Rumack et al. Diagnostic Ultrasound. 3rdEdition. 2005 Tràn khí-tràn dịch màng phổi. Khí (các đầu mũi tên), dịch (e) 22 March 2013 39 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN AIR BRONCHOGRAM (+) trên siêu âm: Viêm phổi A. L. Baert et al. Pediatric Chest Imaging. 2002 22 March 2013 40 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN Bệnh nhân đau bụng vùng ¼ trên (P), siêu âm bụng thấy đông đặc đáy phổi (P) với air bronchogram (+) (mũi tên) trên siêu âm: Viêm phổi. Đầu mũi tên: vòm hoành. A. L. Baert et al. Pediatric Chest Imaging. 2002 22 March 2013 41 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN Trẻ sinh non, đông đặc phổi do bệnh màng trong (hyaline membrane disease) A. L. Baert et al. Pediatric Chest Imaging. 2002 22 March 2013 42 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN Khí ảnh nội phế quản trên Siêu âm. Phân bố động mạch phổi bình thƣờng. VIÊM PHỔI TRÒN 22 March 2013 43 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN C.M.Rumack et al. Diagnostic Ultrasound. 3rdEdition. 2005 Áp xe phổi (Ab): hồi âm kém, không đồng nhất, có những đốm hồi âm di động. 22 March 2013 44 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN A. L. Baert et al. Pediatric Chest Imaging. 2002 PHỔI BIỆT TRÍ (PULMONARY SEQUESTRATION) 22 March 2013 45 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN C.M.Rumack et al. Diagnostic Ultrasound. 3rdEdition. 2005 U phổi, hoại tử trung tâm(mũi tên) (squamous cell carcinoma) 22 March 2013 46 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN C.M.Rumack et al. Diagnostic Ultrasound. 3rdEdition. 2005 Vùng hồi âm kém, không đồng nhất: u phổi ngoại vi (mũi tên: đƣờng hƣớng dẫn sinh thiết). 22 March 2013 47 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN C.M.Rumack et al. Diagnostic Ultrasound. 3rdEdition. 2005 LYMPHOMA 22 March 2013 48 DÀN BÀI  Đại cƣơng.  Nguyên lý và giá trị của từng kỹ thuật.  Vai trò của X quang trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của CT trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của MRI trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của Y học hạt nhân trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực. 22 March 2013 49 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN 22/03/2013 50 22 March 2013 51 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN  Đóng vai trò tối quan trọng trong các bệnh lý ngực đặc biệt khi hình ảnh X quang ngực chƣa giúp chẩn đoán bệnh.  Xác định rõ vị trí tổn thƣơng.  Kích thƣớc, các thành phần bên trong (gợi ý đến bản chất của các tổn thƣơng nhờ đo đƣợc đậm độ bằng trị số Hounsfield).  Độ xâm lấn của tổn thƣơng vào các mô chung quanh. 22 March 2013 52 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN  CT với độ ly giải cao (High resolution CT - HRCT) giúp chẩn đoán rất tốt các bệnh lý mô kẽ.  Tái tạo hình ảnh theo 3 chiều trong không gian nên giúp thấy rõ tổn thƣơng hơn, nhất là bệnh lý phình động mạch chủ ngực, khối u trung thất  CT đa dãy đầu dò (MDCT) giúp phát hiện rất tốt các tổn thƣơng ở mạch vành, các bệnh lý phình hoặc bóc tách động mạch chủ  Nội soi phế quản ảo là kỹ thuật không xâm lấn để loại trừ tổn thƣơng trong lòng khí-phế quản. 22 March 2013 53 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN DOUGHNUT SIGN Conrad Wittram, MD. CT Angiography of Pulmonary Embolism: Diagnostic Criteria and Causes of Misdiagnosis. RadioGraphics 2004;24:1219-1238. 22 March 2013 54 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN DOUGHNUT SIGN 22 March 2013 55 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN Conrad Wittram, MD. CT Angiography of Pulmonary Embolism: Diagnostic Criteria and Causes of Misdiagnosis. RadioGraphics 2004;24:1219-1238. 22 March 2013 56 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN RAILROAD TRACT SIGN March 22, 2013 57 Pulmonary embolism 22 March 2013 58 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN CYSTIC BRONCHIECTASIS Joseph K.T.Lee. Lee computed body tomography with MRI correlation. 1998 February 10, 2004 59 NANG MAØNG TIM February 10, 2004 60 MÔÕ NGOAØI MAØNG TIM 22 March 2013 61 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN Thắt eo ĐMC (aortic coarctation) Jeanbourquin et al. Imagerie Thoracique de l'adulte. 2003 62 February 10, 2004 THAÉT EO ÑMC AORTIC COARCTATION March 22, 2013 63 ROØ ÑOÄNG-TÓNH MAÏCH PHOÅI March 22, 2013 64 ROØ ÑOÄNG-TÓNH MAÏCH PHOÅI March 22, 2013 65 ROØ ÑOÄNG-TÓNH MAÏCH PHOÅI March 22, 2013 66 ROØ ÑOÄNG-TÓNH MAÏCH PHOÅI February 10, 2004 67 Calcification in the left anterior descending (LAD) and the left circumflex arteries. February 10, 2004 68 COLORS ALL STRUCTURES WITH AN ATTENUATION OF GREATER THAN 130HU PINK  No calcium is present in the LAD or diagonal branch. Calcification in the LAD artery. February 10, 2004 69 February 10, 2004 70 February 10, 2004 71 BỆNH LÝ ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ As.Aorta PA True lumen False lumen Thrombosis February 10, 2004 72 BỆNH LÝ ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ PENETRATING AORTIC ATHEROSCLEROTIC ULCER -Arrow:subintimal hematoma. -Arrowhead:displaced intimal calcification. February 10, 2004 73 BỆNH LÝ ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ AORTIC DISSECTION -Arrows:displaced intimal calcification. -Small bilateral pleural effusions. -Mild bibasilar atelectasis. February 10, 2004 74 BỆNH LÝ ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ February 10, 2004 75 BỆNH LÝ ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ February 10, 2004 76 BỆNH LÝ ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ AORTIC DISSECTION -Arrows:intimal flap. -Small bilateral pleural effusions. -V:SVC. February 10, 2004 77 BỆNH LÝ ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ RUPTURED AORTIC DISSECTION -Arrowheads:intimal flap. -Arrow:nasogastric tube. -Hemorrhage infiltrates the soft tissues around the descending aorta. 22/03/2013 78 ỨNG DỤNG CỦA MSCT Noäi soi pheá quaûn aûo (Virtual bronchoendoscopy)-Bình thöôøng. VIRTUAL ENDOSCOPY 22 March 2013 80 DÀN BÀI  Đại cƣơng.  Nguyên lý và giá trị của từng kỹ thuật.  Vai trò của X quang trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của CT trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của MRI trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của Y học hạt nhân trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực. 22 March 2013 81 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC CỘNG HƢỞNG TỪ 22 March 2013 82 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC CỘNG HƢỞNG TỪ  Giúp chẩn đoán các bệnh lý trung thất, đặc biệt phình động mạch chủ ngực, các dị dạng bẩm sinh của mạch máu và của tim  Hạn chế trong việc chẩn đoán bệnh lý phổi. February 10, 2004 83 VAI TRÒ CỦA MRI February 10, 2004 84 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ February 10, 2004 85 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ February 10, 2004 86 PHÌNH ÑOÄNG MAÏCH CHUÛ MRI-INFRARENAL ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM February 10, 2004 87 MRA NORMAL HEART February 10, 2004 88 MRA NORMAL HEART February 10, 2004 89 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM PHÌ ÑAÏI HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY Myocardial hypertrophy February 10, 2004 90 BEÄNH CÔ TIM BEÄNH CÔ TIM PHÌ ÑAÏI HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY Myocardial hypertrophy February 10, 2004 91 FALSE ANEURYSM February 10, 2004 92 FALSE ANEURYSM 22 March 2013 93 DÀN BÀI  Đại cƣơng.  Nguyên lý và giá trị của từng kỹ thuật.  Vai trò của X quang trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của siêu âm trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của CT trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của MRI trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực.  Vai trò của Y học hạt nhân trong chẩn đoán bệnh lý lồng ngực. 22 March 2013 94 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC Y HỌC HẠT NHÂN 22 March 2013 95 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC Y HỌC HẠT NHÂN - Các kỹ thuật SPECT, PET đang đƣợc sử dụng. - Giúp chẩn đoán bệnh lý thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc động mạch phổi. - Ngoài ra, YHHN đƣợc sử dụng khi thật cần thiết trong các bệnh lý u phổi, K di căn lên ngực, K di căn vào xƣơng. February 10, 2004 96 NHOÀI MAÙU CÔ TIM & BIEÁN CHÖÙNG THIEÁU MAÙU CÔ TIM Normal perfusion Myocardial ischemia:LAD and right coronary artery territories. 22 March 2013 97 VAI TRÒ CỦA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRONG BỆNH LÝ LỒNG NGỰC Y HỌC HẠT NHÂN Zhen J. Wang, MD et al. Malignant Pleural Mesothelioma: Evaluation with CT, MR Imaging, and PET. Radiographics. 2004;24:105-119. 22 March 2013 98 KẾT LUẬN  Trong bệnh lý Ngực, X quang Ngực chuẩn vẫn là kỹ thuật đơn giản, nhanh chóng, rẻ tiền và sơ bộ cho thấy có bất thƣờng nào không.  Nếu nghi ngờ có tổn thƣơng, chụp CT không có thuốc tƣơng phản hoặc có thuốc tƣơng phản (khi cần) là kỹ thuật bổ sung hàng đầu.  Các kỹ thuật khác nhƣ Siêu âm,CHT,YHHN là những khám nghiệm kế tiếp (tuỳ trƣờng hợp).  Nội soi phế quản kèm sinh thiết hoặc sinh thiết màng phổi sẽ đƣợc xử dụng để xác định chẩn đoán. 22 March 2013 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO  C.M.Rumack et al. Diagnostic Ultrasound. 3rdEdition. 2005  A. L. Baert et al. Pediatric Chest Imaging. 2002  O.Vignaux et al. Imagerie Cardiaque-Scanner et IRM. 2005  Jeanbourquin et al. Imagerie Thoracique de l'adulte. 2003  Richard Webb et al. Thoracic Imaging-Pulmonary & Cardiovascular Radiology. 2005  Zhen J. Wang, MD et al. Malignant Pleural Mesothelioma: Evaluation with CT, MR Imaging, and PET. Radiographics. 2004;24:105-119.  Imagerie des voies aériennes. C.Beigelman et al. JFR 2003. 22 March 2013 100 CÁM ƠN SỰ CHÚ Ý CỦA QUÝ BÁC SĨ 22 March 2013 101 Khải hoàn môn, tháng 6/2005 CÁM ƠN SỰ CHÚ Ý CỦA QUÝ BÁC SĨ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_giang_vai_tro_cua_chan_doan_hinh_anh_trong_benh_ly_long.pdf
Tài liệu liên quan