Bài giảng Viêm niệu đạo

ĐẠI CƯƠNG

Viêm niệu đạo (VNĐ) là tình trạng tiết dịch bất thường ở niệu đạo trước

Là một trong những hội chứng của BLTQĐTD

Do nhiều tác nhân gây ra

Phân loại: VNĐ do lậu & VNĐ không do lậu

Lây truyền do giao hợp qua âm đạo, hậu môn & miệng

LÂM SÀNG: HỎI BỆNH

Thời gian ủ bệnh

Thời gian & hoàn cảnh xuất hiện dịch niệu đạo

Dạng dịch: mủ, nhầy hay máu

Nhịp điệu tiết dịch

TCCN đi kèm: ngứa, nóng rát, tiểu khó/gián đoạn

Triệu chứng khác: ở bìu, hố chậu, TSM

Đánh giá tình trạng tiếp xúc giới tính: bạn tình, dùng bcs, tiền căn BLTQĐTD

 

ppt12 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 356 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Viêm niệu đạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIÊM NIỆU ĐẠOĐối tượng: Sinh Viên YThời gian: 2 tiếtMỤC TIÊU HỌC TẬPKể các tác nhân viêm niệu đạo thường gặpTrình bày cách khám một bệnh nhân viêm niệu đạoPhân biệt được viêm niệu đạo do lậu & không do lậuKể các xét nghiệm đối với từng tác nhân gây bệnhHướng xử trí một viêm niệu đạo tại tuyến cơ sở & tuyến quận huyệnĐẠI CƯƠNGViêm niệu đạo (VNĐ) là tình trạng tiết dịch bất thường ở niệu đạo trướcLà một trong những hội chứng của BLTQĐTDDo nhiều tác nhân gây raPhân loại: VNĐ do lậu & VNĐ không do lậuLây truyền do giao hợp qua âm đạo, hậu môn & miệngTÁC NHÂN GÂY VNĐTHÖÔØNG GAËPÍT GAËPChlamydia trachomatisNeisseria gonorrhoeaeUreaplasma urealyticumMycoplasma hominisTrichomonas vaginalisHerpes simplex virusCandida albicansLÂM SÀNG: HỎI BỆNH Thời gian ủ bệnhThời gian & hoàn cảnh xuất hiện dịch niệu đạoDạng dịch: mủ, nhầy hay máuNhịp điệu tiết dịchTCCN đi kèm: ngứa, nóng rát, tiểu khó/gián đoạnTriệu chứng khác: ở bìu, hố chậu, TSMĐánh giá tình trạng tiếp xúc giới tính: bạn tình, dùng bcs, tiền căn BLTQĐTDGPH bộ phận sinh dục namSTD Atlas, 1997LÂM SÀNG: KHÁM BỆNHLỗ niệu đạo: t/c dịch tiết: màu sắc, độ dính, số lượngBìu: độ nhạy cảm của tinh hoàn, mào tinh hoànTrực tràng: kích thước, mật độ, nhạy cảm TLTKhám tổng quát: hạchKhám người tiếp xúc sinh lý≠: VIÊM NIỆU ĐẠOVNÑ DO LAÄUVNÑ KHOÂNG DO LAÄUTh/gi uû beänh3 - 5 ngaøy> 15 ngaøyTCLS (tieåu muû, gaét, nhieàu laàn)Raàm roä AÂm thaàmTính chaát muûVaøng xanh, loaõng, ra lieân tuïc trong ngaøyVaøng cam, ñaëc, ít, vaøo buoåi saùngLoã tieåuÑoû,  söngThöôøng ít ñoûSoá baïn tình> 1 ngöôøiThöôøng 1 ngöôøiÑaùp öùng Thöôøng khaùng vôùi tetraNhaïy vôùi tetraCẬN LÂM SÀNGXác định viêm niệu đạo: + Khám dịch tiết niệu đạo + Nhuộm Gram tiết chất + XN nước tiểu đầu dòngXác định nguyên nhân:Taùc nhaânXN tröïc tieápCaáy Mycoplasma(-)(+)U. urealyticum(-)(+)C. trachomatis(+)(+)N. gonorrhoeae(+)(+)T. VaginalisSoi töôi(+)HƯỚNG XỬ TRÍ (TUYẾN CƠ SỞ)HƯỚNG XỬ TRÍ (TUYẾN QUẬN HUYỆN)HƯỚNG XỬ TRÍ (TUYẾN CHUYÊN KHOA)Laâm saøngKhaùng sinhLieàu/ngaøyThôøi gian VNÑ do C. trachomatisTetracyline500mg x 4 (u)7-10 ngaøyDoxycycline100mg x 2 (u)7-10 ngaøyErythromycin500mg x 4 (u)7-10 ngaøyAzithromycin1 gr (u)LDNClarithromycin500mg x 1 (u)7-10 ngaøyOfloxacin300mg x 2 (u)7-10 ngaøyVNÑ do U. urealyticum hay M. hominisErythromycin500mg x 4 (u)10 ngaøyDoxycycline100mg x 2 (u)10 ngaøyTetracyline500mg x 4 (u)10 ngaøyVNÑ do T. vaginalisMetronidazole 2 gr (u)LDNMetronidazole 500mg x 4 (u)7 ngaøyVNÑ do herpesAcyclovir 200mg x 5 (u)7 ngaøy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_giang_viem_nieu_dao.ppt