Bài tập thực hành MS Excel

Bài số 4a: Các hàm INT, MOD xử lý số nguyên; các phép toán trên dữ liệu kiểu ngày (hiệu của 2 ngày), định dạng kiểu ngày. Vận dụng hàm tìm kiếm HLOOKUP để tìm một giá trị tham gia vào quá trình tính toán

pdf23 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1749 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập thực hành MS Excel, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBaitapthuchanhMSExcel.pdf
  • pdfBaitapExcel.pdf
  • pdfBaitapExceltonghophay.pdf
  • pdfBaitapMicrosoftExcel.pdf
  • pdfBAITAPONTAPEXCEL.pdf
  • pdfBaitapthuchanhExcel.pdf
  • pdfBaitapthuchanhExcelP2.pdf