Báo cáo Bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống – quản lý giới thiệu việc làm

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

I. KHẢO SÁT & ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CỦA HỆ THỐNG

1. Nhiệm vụ cơ bản của trung tâm

2. Cơ cấu tổ chức và sự phân công công việc

3. Quy trình xử lý và hoạt động của trung tâm

4. Khó khăn, yếu kém của hệ thống

5. Yêu cầu hệ thống mới

6. Mục tiêu quản lý

II. SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG

III. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU

1: Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh(Mức 0)

2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh(Mức 1)

3. Biểu đồ luồng dữ liều mức dưới đỉnh(Theo dõi yêu cầu lao động)

4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh(Theo dõi yêu cầu tuyển dụng)

IV. MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT

V. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ

KẾT LUẬN

 

 

 

doc17 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 5461 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Báo cáo Bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống – quản lý giới thiệu việc làm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀI TẬP LỚN MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Giáo viên hướng dẫn : Th.s Lê Thu Trang Sinh viên thực hiện : Phạm Lê Hiệp Lớp : ĐH-K5D Thái nguyên, 04-2009 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU I. KHẢO SÁT & ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CỦA HỆ THỐNG 1. Nhiệm vụ cơ bản của trung tâm 2. Cơ cấu tổ chức và sự phân công công việc 3. Quy trình xử lý và hoạt động của trung tâm 4. Khó khăn, yếu kém của hệ thống 5. Yêu cầu hệ thống mới 6. Mục tiêu quản lý II. SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG III. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 1: Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh(Mức 0) 2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh(Mức 1) 3. Biểu đồ luồng dữ liều mức dưới đỉnh(Theo dõi yêu cầu lao động) 4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh(Theo dõi yêu cầu tuyển dụng) IV. MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT V. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ KẾT LUẬN LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, các ngành công nghiệp khoa học, kỹ thuật ngày càng phát triển như vũ bão trong đó khoa học máy tính cũng phát triển mạnh mẽ và xâm nhập vào mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội…Từ việc xây dựng các chương trình khoa học kỹ thuật lớn đến công việc quản lý thường nhật, máy tính giúp chúng ta cập nhật, tìm kiếm và lưu trữ thông tin một cách tốt nhất. Nhưng các phần mềm hỗ trợ cho việc sử dụng máy tính, hay các chương trình quản lý hầu hết của nước ngoài, điều này gây rất nhiều trở ngại đối với những người sử dụng máy tính không biết hoặc biết ít tiếng anh. Vì vậy các phần mềm sử dụng tiếng việt sẽ giúp người sử dụng có hiệu quả hơn trong công việc. Thực tế đã cho thấy nhiều doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ đã áp dụng có hiệu quả các sản phẩm phần mềm tin học. Tại các trung tâm giới thiệu việc làm, cũng như các cửa hàng kinh doanh tại nhiều nơi đã và đang áp dụng chương trình quản lý vào công tác quản lý kinh doanh, nhằm mục đích giúp cho các trung tâm và người kinh doanh giảm đi phần nào công việc phải thực hiện thủ công như trước đây. Do vậy trong đợt báo cáo này em chọn đề tài: “Hệ thống thông tin giới thiệu việc làm” để củng cố kiến thức đã học trong trường, nâng cao kỹ năng làm bài cũng như tiếp cận trực tiếp với thực tế phục vụ công tác sau này. Tuy nhiên trong quá trình học tập còn gặp nhiều khó khăn, tài liệu học tập còn thiếu thốn và nhận thức còn nhiều hạn chế, cho nên trong quá trình thực hiện thao tác không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự chỉ bảo góp ý, bổ xung của thầy, cô giáo và đặc biệt là cô Lê Thu Trang đã hướng dẫn chỉ bảo để em hoàn thành phần bài tập lớn này. BÁO CÁO MÔN : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐỀ TÀI : PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM Do nhu cầu tìm việc của người lao động đặc biệt là sinh viên các trường vừa mới ra trường đại học ngày càng cao do vậy Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội đã quyết định thành lập các trung tâm giới thiệu việc làm. Mục đích được đặt ra đối với trung tâm là trở thành cầu nối giữa nhà tuyển dụng và người lao động. Hiện nay có rất nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp các đơn vị tổ chức có nhu cầu tuyển dụng lao động và rất nhiều người lao động chưa có việc làm, đặc biệt là thanh niên, sinh viên các tỉnh thành phố. Đây là một dự án có tính khả thi cao. I. KHẢO SÁT & ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CỦA HỆ THỐNG (Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên tỉnh Phú Yên) 1. Nhiệm vụ cơ bản của trung tâm -Giới thiệu việc làm và cung ứng người lao động. - Phối hợp khảo sát, phân loại lao động theo nghề nghiệp, việc làm. - Tổ chức cho người lao động đăng ký tìm việc làm, theo dõi số người đã được giải quyết việc làm. - Tổng hợp nhu cầu tuyển lao động trên địa bàn để có kế hoạch, biện pháp giới thiệu, cung ứng lao động đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động. 2. Cơ cấu tổ chức và sự phân công công việc Cơ cấu tổ chức của trung tập giới thiệu việc làm được chia làm các bộ phận chính sau: Ban giám đốc Phòng Tổ chức - Hành chính. Phòng Bảo hiểm thất nghiệp. Phòng Thông tin - Tư vấn - Giới thiệu việc làm. Phòng Đào Tạo. Hai bộ phận này có chức năng và nhiệm vụ hoàn toàn riêng biệt, các cán bộ làm việc hoàn toàn bằng phương pháp thủ công + Bộ phận tư vấn tiếp nhận đơn có nhiệm vụ: - Lập và xác nhận các phiếu yêu cầu lao động của các công ty, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu đăng ký với trung tâm được thể hiện trong phiếu yêu cầu lao động : Số hiệu: ……….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC PHIẾU YÊU CẦU LAO ĐỘNG Phiếu yêu cầu lao động số :…… Ngày :…………………………. Địa chỉ : ……………………….. Mã công ty :…………………… Lĩnh vực hoạt động :…………… Tên công ty : ..………………… Chi tiết yêu cầu lao động : Số Lượng Mã Loại LĐ Trình Độ Chuyên Môn Ngoại Ngữ Giới Tính Thể Hình Tuổi Mã Việc Công Việc Mức Lương Thái Nguyên, Ngày….Tháng….Năm…. ĐẠI DIỆN TRUNG TÂM ĐẠI DIỆN CÔNG TY ( Ký và ghi rõ họ tên ) ( Ký và ghi rõ họ tên ) -Lập và xác nhận phiếu yêu cầu việc làm đối với người tìm việc được thể hiện trong phiếu yêu cầu việc làm: Số hiệu: ……….. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC PHIẾU YÊU CẦU VIỆC LÀM Phiếu yêu cầu việc làm số :………. Ngày :……………………. Chuyên môn :…………………. Họ tên :…………………… Trình độ :……………………… Tuổi :…………………….. Thể hình :…………………….... Giới :…………………….. Số hiệu hồ sơ cá nhân :…..…… Địa chỉ :………………….. Chi tiết yêu cầu việc làm : CÔNG VIỆC MỨC LƯƠNG Thái nguyên , Ngày….Tháng….Năm…. ĐẠI DIỆN TRUNG TÂM NGƯỜI ĐĂNG KÝ ( Ký và ghi rõ họ tên ) ( Ký và ghi rõ họ tên ) Mọi thông tin về nhà tuyển dụng, người lao động được gửi xuống bộ phận tài vụ và được lập hồ sơ lưu trữ. + Bộ phận tài vụ: Lập hồ sơ lưu trữ và đưa ra danh sách người tìm việc cho các công ty tuyển dụng sau đó nhận kết quả và trả lời người lao động. 3. Quy trình xử lý và hoạt động của trung tâm - Hàng ngày, các công ty đơn vị có nhu cầu tìm nguồn lao động sẽ đến liên hệ và đăng ký trực tiếp với trung tâm, khi trung tâm tìm được người lao động thích hợp thì các nhà tuyển dụng phải trả phí cho trung tâm. Mỗi người tìm việc có nhu cầu tìm việc qua trung tâm sẽ được đầy đủ mọi thông tin về công việc đang cần người làm và các yêu cầu cần thiết. Khi trung tâm giới thiệu với người tìm việc công việc phù hợp và người đó chấp nhận công việc này thì phải trả phí giới thiệu cho trung tâm. - Trung tâm sẽ luôn cập nhật thông tin về việc làm và nhu cầu tìm việc của người đăng ký, sau đó so sánh 2 danh sách để tìm ra công việc phù hợp với người đăng ký. -Tìm được người phù hợp với công việc thì trung tâm sẽ cung cấp giấy giới thiệu để người lao động đến thỏa thuận với nhà tuyển dụng về các yêu cầu của công việc. -Mọi hoạt động của trung tâm chủ yếu thực hiện bằng hình thức thủ công, không có sự hỗ trợ của máy móc và trang thiết bị hiện đại. 4. Khó khăn, yếu kém của hệ thống - Số lượng công việc nhiều nhưng phần lớn đều thực hiện một cách thủ công, điều này làm cho công tác quản lý gặp rất nhiều khó khăn, tốn kém về thời gian, không đảm bảo tính chuẩn xác. - Việc báo cáo tổng kết tình hình của trung tâm qua từng thời kỳ(Tháng/Quý) cũng trở lên phức tạp do đó việc quảng bá, giới thiệu không được thực hiện tốt nê không đủ điều kiện cạnh tranh với các công ty khác. - Việc quản lý sổ sách gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian, đôi khi dẫn đến sự nhầm lẫn. 5. Yêu cầu hệ thống mới - Để giới thiệu việc làm cho người lao động thì phải tổ chức tốt hệ thống để có thể đáp ứng được những yêu cầu sau: + Tiết kiệm thời gian, nhân lực + Dễ dàng tìm kiếm, bổ xung, sửa đổi + Công việc diễn ra nhanh chóng, chính xác - Hệ thống mới phải khắc phục được những nhược điểm của hệ thống cũ và có khả năng phát hiện lỗi, kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu khi cập nhật. 6. Mục tiêu quản lý - Theo dõi yêu cầu lao động - Theo dõi yêu cầu việc làm - Tìm kiếm nhanh chóng theo yêu cầu tìm kiếm - Đối chiếu lựa chọn các công việc phù hợp với người tìm việc - Đưa ra danh sách giới thiệu việc làm - Thống kê, báo cáo tình hình hàng tháng/quý II. SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG Quản lý giới thiệu việc làm Theo dõi yêu cầu lao động Theo dõi yêu cầu tuyển dụng Cập nhật thông tin Thống kê, báo cáo Thống kê, báo cáo Hiệu chỉnh thông tin Hiệu chỉnh thông tin Cập nhật thông tin III. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU(DFD- Data Flow Diagram) 1: Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh(Mức 0) BPQL Quản lý giới thiệu việc làm Người tìm việc Nhà tuyển dụng Yêu cầu lao động y/c Báo/cáo Yêu cầu tuyển dụng Trả lời Trả lời Giải thích Các tác nhân ngoài + Bộ phận quản lý: Đưa ra yêu cầu về điều chỉnh, xóa hay tìm kiếm thông tin + Người tìm việc: Đưa ra thông tin (yêu cầu lao động) để hệ thống cập nhật và xử lý. + Nhà tuyển dụng: Đưa ra thông tin (yêu cầu việc làm) để hệ thống cập nhật và xử lý. + Sau khi xử lý xong sẽ trả lời cho người tìm việc và nhà tuyển dụng 2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh(Mức 1) Theo dõi yêu cầu lao động Theo dõi yêu cầu tuyển dụng Nhà tuyển dụng Người tìm việc BPQL y/c y/c Lưu t/t vào kho Lưu t/t vào kho Phiếu yêu cầu làm việc Phiếu yêu cầu TD Thông tin VL Thông tin TD 3. Biểu đồ luồng dữ liều mức dưới đỉnh(Theo dõi yêu cầu lao động) BPQL Người tìm việc BPQL Cập nhật thông tin Hiệu chỉnh thông tin Thống kê, báo cáo y/c b/c Phiếu yc VL Người tìm việc y/c b/c Lấy t/t để đ/c Lưu t/t đã điều chỉnh Lưu t/t Lấy t/t Thông tin VL Thông tin TD y/c b/c 4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh(Theo dõi yêu cầu tuyển dụng) BPQL Cập nhật thông tin Hiệu chỉnh thông tin Thống kê, báo cáo y/c b/c Nhà tuyển dụng Nhà tuyển dụng Phiếu yêu cầu TD Lấy t/t Lưu t/t đã chỉnh Lưu t/t Lấy t/t b/c Thông tin TD Trả lời y/c BPQL Thông tin VL IV. MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT -Các thực thể +Phiếu yêu cầu Lao Động +Phiếu yêu cầu Việc Làm +Loại lao động +Công việc +Công ty +Người tìm việc Mối liên kết : Loại lao động Phiếu yêu cầu lao động Công ty Phiếu yêu cầu lao động Công việc Phiếu yêu cầu việc làm Người tìm việc Phiếu yêu cầu việc làm Loại lao động Công việc - Chuẩn hóa Phiếu yêu cầu lao động Phiếu yêu cầu lao động Công việc Loại lao động Chi tiết yêu cầu lao động Công ty Phiếu yêu cầu việc làm Người tìm việc Phiếu yêu cầu việc làm Công việc Loại lao động Chi tiết yêu cầu việc làm V. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ Danh sách các thuộc tính : +Phiếu yêu cầu lao động +Ngày ĐKLĐ +Lĩnh vực hoạt động +Mã công ty +Tên công ty +Địa chỉ công ty +Mã loại lao động +Số lượng lao động +Trình độ +Chuyên môn +Ngoại ngữ +Giới tính +Thể hình +Tuổi +Mã việc +Công việc +Mức lương +Phiếu yêu cầu việc làm +Ngày ĐKVL +Họ tên +Địa chỉ người tìm việc +Số hiệu hồ sơ cá nhân Chuẩn hóa 1NF 2NF 3NF # Phiếu yêu cầu LĐ Ngày ĐKLĐ Lĩnh vực hoạt động Mã công ty Tên công ty Địa chỉ công ty # Phiếu yêu cầu LĐ Ngày ĐKLĐ Lĩnh vực hoạt động Mã công ty Tên công ty Địa chỉ công ty # Phiếu y/c LĐ Ngày ĐKLĐ Lĩnh vực hoạt động Mã Công Ty # Mã công ty Tên công ty Địa chỉ công ty # Phiếu yêu cầu LĐ # Mã loại lao động Số lượng lao động Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Giới tính Thể hình Tuổi Mã việc Công việc Mức lương Phiếu yêu cầu việc làm Ngày ĐKVL Họ tên Địa chỉ người tìm việc Số hiệu hồ sơ cá nhân # Phiếu yêu cầu LĐ # Mã loại lao động Số lượng lao động # Phiếu yêu cầu LĐ # Mã loại lao động Số lượng lao động # Mã loại lao động Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Giới tính Thể hình Tuổi Mã việc Công việc Mức lương Phiếu yêu cầu việc làm Ngày ĐKVL Họ tên Địa chỉ người tìm việc Số hiệu hồ sơ cá nhân # Mã loại lao động Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Giới tính Thể hình Tuổi Mã việc # Mã việc Công việc Mức lương # Phiếu yêu cầu việc làm # Số hiệu hồ sơ cá nhân Ngày ĐKVL #Số hiệu hồ sơ cá nhân Họ tên Tuổi Giới tính Địa chỉ người tìm việc Chuyên môn Trình độ Thể hình #Phiếu yêu cầu việc làm Mã việc Mô hình thực thể liên kết: +Yêu cầu lao động(#Phiếu yêu cầu lao động,Ngày ĐKLĐ,Lĩnh vực hoạt động,Mã công ty) +Công ty(#Mã công ty,Tên công ty,Địa chỉ công ty) +Chi tiết yêu cầu lao động(#Phiếu yêu cầu lao động,#Mã loại lao động,Số lượng lao động) +Loại lao động(#Mã loại lao động,Trình độ,Chuyên môn,Ngoại ngữ,Thể hình,Mã việc) +Công việc(#Mã việc,Tên việc,Mức lương) +Yêu cầu việc làm(#Phiếu yêu cầu việc làm,Ngày ĐKVL,#Số hiệu hồ sơ cá nhân) +Người tìm việc(#Số hiệu hồ sơ cá nhân,Họ tên,Tuổi,Giới tính,Địa chỉ người tìm việc,Chuyên môn,Trình độ,Thể hình) +Chi tiết yêu cầu việc làm(#Phiếu yêu cầu việc làm,Mã việc) *SƠ ĐỒ LIÊN KẾT CÁC THỰC THỂ Chi tiết yc LĐ #Phiếu yc LĐ #Mã loại LĐ Số lượng LĐ Yêu cầu LĐ #Phiếu yc LĐ Ngày ĐKLĐ Lĩnh vực HĐ Mã công ty Loại LĐ #Mã loại LĐ Trình độ Chuyên môn Ngoại ngữ Thể hình Mã việc Công ty #Mã công ty Tên công ty Địa chỉ công ty Công việc #Mã việc Tên việc Mức lương Chi tiết yc VL #Phiếu yc VL Mã việc Yêu cầu VL #Phiếu yc VL Ngày ĐKVL #Số hiệu hs cn Người tìm việc #Số hiệu hs cn Họ tên Tuổi Giới tính Địa chỉ NTV Chuyên môn Trình độ Thể hình KẾT LUẬN Như mục đích ở trên của đồ án là tin học hóa việc quản lý trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Thái Nguyên. Khi đưa chương trình vào sử dụng phần thao tác của người sử dụng đơn giản hơn, không mất nhiều thời gian chờ đợi. Hệ thống tự động xử lý, tính toán, chọn lọc đưa ra thông báo và in ấn các bảng biểu. Vì thời gian có hạn nên còn nhiều vấn đề chưa được nghiên cứu và giải quyết chọn vẹn nên hệ thống chưa được đầy đủ, trợ giúp còn ít ỏi, chưa chặt chẽ vì vậy không thể tránh khỏi những mặt hạn chế và những thiếu sót. Em mong rằng sẽ có nhiều sự đóng góp từ thầy cô, các bạn và tất cả mọi người để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Sinh viên thực hiện Phạm Lê Hiệp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống – quản lý giới thiệu việc làm.doc