Khóa luận Xây dựng website khách sạn Phương Đông

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

Chương I. Tổng quan về hệ thống 3

I. Nhu cầu tất yếu của thương mại điện tử 3

II. Đặt vấn đề 6

Chương II. Ngôn ngữ ASP và cơ sở dữ liệu Access 9

I. Nghiên cứu ngôn ngữ HTML 9

II. Ngôn ngữ ASP 11

III. Cơ sở dữ liệu Access 18

IV. Lựa chọn mô hình cài đặt 18

Chương III. Phân tích và thiết kế hệ thống 19

I. Yêu cầu của hệ thống 19

II. Mô hình ứng dụng của hệ thống 20

III. Mô hình người sử dụng 26

IV. Các giải pháp chọn lựa .26

V. Thiết kế các bảng Cơ sở dữ liệu 28

Chương IV. Một số giao diện chính của chương trình 32

KẾT LUẬN 42

TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

 

doc50 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1514 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Xây dựng website khách sạn Phương Đông, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van.doc
  • pptBao cao.ppt
  • docTom tat.doc