Báo cáo Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây bắp (ngô)

Sau khi gieo 5 ngày tiến hàng kiểm tra đồng ruộng, để dâm lại những chỗ không mọc để đảm bảo đủ số cây, đảm bảo năng suất

Khi bắp mọc đều khoảng 3 lá thì kiểm tra tỉa lá cở những bụi mọc quá dày, tải định kỳ (2 lần)khi cây được 4-5 lá. Nếu tỉa định kỳ muộn sẽ ảnh hưởng đến năng suất

pdf45 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2254 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc cây bắp (ngô), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBaocaoKythuatgieotrongvachamsoccaybapNgo.pdf
Tài liệu liên quan