Báo cáo Thực tập tại Công ty công trình giao thông 116

MỤC LỤC

CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CTGT 116

I) Những thông tin chung về Công ty

II) Các ngành kinh doanh chính

III) Quá trình hình thành và phát triển của công ty CTGT 116

CHƯƠNG II : CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐẤU THẦU

I. Những vấn đề chung về đấu thầu:

1 Khái niệm, mục đích, ý nghĩa của công tác đấu thầu

II. Phạm vi và đối tượng áp dụng quy chế đấu thầu

1. Phạm vi áp dụng

2. Đối tượng áp dụng

III. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức thực hiện.

1. Hình thức lựa chọn nhà thầu

2. Phương thức áp dụng

IV. Hợp đồng

1. Nguyên tắc ký hợp đồng

2. Phương thức thực hiện hợp đồng

CHƯƠNG III : LẬP GIÁ DỰ THẦU GÓI THẦU SỐ 2

I. Giới thiệu về gói thầu:

II. Cơ sở căn cứ , phương pháp lập giá dự thầu:

1. Cơ sở căn cứ :

2. Phương pháp lập gía dự thầu:

III. Lập giá dự thầucho Hạng mục áo đường

1. Biện pháp thi công chi tiết Hạng mục áo đường

2.Tổng hợp các đơn giá

 

doc42 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2139 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại Công ty công trình giao thông 116, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại Công ty công trình giao thông 116.doc