Báo cáo thực tập tại Công ty Thiết bị Xây dựng Hùng Cường

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 2

I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Thiết bị Xây dựng Hùng Cường 2

II. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Thiết bị Xây dựng Hùng Cường 3

1. Chức năng, nhiệm vụ 3

2. Tình hình tài chính tại doanh nghiệp 3

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH 6

I. Chu trình tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty Thiết bị Xây dựng Hùng Cường 6

II. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Thiết bị Xây dựng Hùng Cường 6

III. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Thiết bị Xây dựng Hùng Cường 8

1. Tổ chức bộ máy kế toán tại 8

2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty 10

IV. Đặc điểm kế toán của một số phần hành tại Công ty Thiết bị Xây dựng Hùng Cường 15

1. Kế toán nguyên vật liệu 15

2. Kế toán tài sản cố định 18

3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 21

KẾT LUẬN 25

 

doc26 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1993 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty Thiết bị Xây dựng Hùng Cường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty Thiết bị Xây dựng Hùng Cường.DOC
Tài liệu liên quan