Báo cáo thực tập Tại Công ty TNHH Bạch Long

Phần I 3

Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của 3

Công ty TNHH Bạch Long 3

I. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Bạch Long. 3

1. Địa chỉ của Công ty 3

2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3

II. Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Bạch Long. 5

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và các phòng ban chức năng. 5

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty TNHH Bạch Long. 6

Phần II 9Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của 9Công ty TNHH Bạch Long 9I. Một số đặc điểm khái quát về ngành nghề kinh doanh, quy trình chung của Công ty. 9

1. Đặc điểm khái quát về ngành nghề kinh doanh. 9

2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. 9

II. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính của Công ty. 11

1. Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn: 11

III. Tình hình người lao động trong công ty 18

Phần III 19

Nhận xét và kết luận 19

I. Nhận xét chung 19

1. Một số điểm về môi trường kinh doanh 19

2. Những ưu điểm, tồn tại trong công ty 19

 

doc24 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2114 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo thực tập Tại Công ty TNHH Bạch Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty TNHH Bạch Long.doc
Tài liệu liên quan