Báo cáo thực tập tại công ty TNHH Hoa Mai

Lời cảm ơn

Lời nói đầu

Nội dung

PHẦN I : SỰ THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY

I : Quá trình hình thành công ty

II : Hoạt động chính và những thành tích của công ty

III : Cơ cấu tổ chức

IV : Lĩnh vực hoạt động của công ty

1. Phần cứng

2. Phần mềm

3. Dịch vụ mạng máy tính, máy Photocopy

4. Dịch vụ bảo hành bảo trì

V : Năng lực nghiên cứu

1. Hoạch định các chính sách đào tạo lực lượng cán bộ kỹ thuật

2. Đầu tư cho ngành nghiên cứu

PHẦN II : NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ KẾT QUẢ HÌNH THÀNH

I : Công việc được giao

1. Soạn thảo văn bản

2. Trực điện thoại

3. Nhận công văn giấy tờ đến

4. Chuyển giao giấy tờ

PHẦN ĐỀ TÀI : NGƯỜI THƯ KÝ VỚI CÔNG TÁC VĂN THƯ

I : Tổ chức Quản lý công tác văn thư

1. Khái niệm công tác văn thư

2. Nội dung công tác văn thư

3. Yêu cầu công tác văn thư

II. Phân công trách nhiệm trong cơ quan

1. Trách nhiệm của Thủ trưởng

2. Trách nhiệm của Chánh văn phòng

3. Trách nhiệm của Cán bộ văn phòng

4. Trách nhiệm của người làm công tác văn thư chuyên trách

III : Người thư ký với công tác quản lý văn bản đến

1. Nguyên tắc chung

2. Các nghiệp vụ cụ thể

IV : Thư ký với việc công tác quản lý văn bản đi

V : Người thư ký với việc soạn thảo văn bản

1. khái niệm văn bản Nhà nước

2. Phân loại văn bản

3. Thẩm quyền ban hành văn bản

4. Thể thức văn bản

VI : Người thư ký với công tác văn thư và việc lập hồ sơ

1. Công tác hồ sơ

2. Cách lập hồ sơ

KẾT LUẬN

1

1

1

4

5

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

9

10

11

11

11

13

13

13

14

15

15

16

19

20

21

22

22

27

27

27

 

 

 

 

 

 

doc32 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1737 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo thực tập tại công ty TNHH Hoa Mai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại công ty TNHH Hoa Mai.DOC
Tài liệu liên quan