Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Thiên An

Chủ động trong kinh doanh là môt lợi thế rất lớn,người ta thường nói “biết mình biết người trăm trận trăm thắng”,thường xuyên lậpkế hoạch tài chính lá cách để nắm chắc nhất tiềm năng kinh tế của mình và đưa ra các quyết đúng đắn trong công việc.

Để đảm bảo tốt nhất quá trình sản xuất kinh doanh trên cơ sở sử dụng hợp lý,tiết kiệm mọi nguồn vật tư,tiền vốn sức lao động của công ty thì việc quản lý và lập kế hoạch chi phí kinh doanh là một phương tiện hữu hiệu.Thực chất việc lập kế hoạch là hình thức tiền tệ tính toán các chỉ tiêu chi phí kinh doanh của công ty trong kỳ kế hoạch cùng các biện pháp phấn đấu thực hiên kế hoạch đó

Bên cạnh kế hoạch CPKD kê hoạch tàI chính còn có nhiều bộ phận khác mà công ty thưc hiên như kế hoạch lợi nhuận,kế hoạch khấu hao TSCĐ. Kê hoạch lợi nhuận giúp cho các nhà quản lý biết được quy mô lãI sẽ tạo ra trong năm,mặt khác biết trước quy mô lợi nhuận sẽ đạt được giúp công ty chủ động trong việc phân phối và sử dụng có hiệu quả nhất.

Công viêc lập kế hoạch sẽ không có ý nghĩa nếu không có sự thực hiện kế hoạch đó.Theo tàI liệu hoạt đông tàI chính của công ty cho thấy công ty

thực hiện rất tốt đI,rất sát với kế hoạch đã đặt ra và thường vượt chỉ tiêu kế hoạch

 

doc23 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1718 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo thực tập tại Công ty TNHH Thiên An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTại Công ty TNHH Thiên An.DOC
Tài liệu liên quan