Đề tài Vấn đề xoá đói, giảm nghèo ở nước ta hiện nay

Phần I: Lời mở đầu 1

Phần II: Nội dung

Chương I: Sự cần thiết khách quan của việc xoá đói giảm nghèo 2

I. Khái niệm và chuẩn mực xác định đói nghèo ở Việt Nam 2

II. Sự cần thiết khách quan của việc xoá đói giảm nghèo 3

Chương II: Thực trạng và giải pháp cho công cuộc xoá đói giảm nghèo ở nước ta. 5

I. Những thành tựu đã đạt được trong những năm qua 5

II. Những khó khăn và thách thức trong công cuộc xoá đói

giảm nghèo ở nước ta hiện nay 8

III. Phương hướng và giải pháp để thực hiện mục tiêu xoá

đói giảm nghèo trong thời gian tới 10

Phần III: Kết luận 14

Danh mục tài liệu tham khảo. 15

 

doc16 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2119 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vấn đề xoá đói, giảm nghèo ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVấn đề xoá đói, giảm nghèo ở nước ta hiện nay.DOC
Tài liệu liên quan