Báo cáo Thực tập tại công ty văn phòng phẩm Cửu Long

MỤC LỤC :

Chương 1: tổng quan giới thiệu về công ty văn phòng phẩm cửu long

1. quá trình hình thành và phát triển của công ty

2. chức năng và nhiệm vụ của công ty :

chương 2 : một số đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của công ty văn phòng phẩm cửu long

1. đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý – sản xuất kinh doanh của công ty

2. đặc điểm về lao động của công ty :

3. đặc điểm về sản phẩm và dịch vụ sản xuất kinh doanh của công ty :

4. đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty :

chương 3: khái quát tình hình kết quả sản xuất kinh doanhtrong một số năm gần đây và phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

1. khái quát tình hình kết quả sản xuất kinh doanh cuả công ty trong một số năm gần đây :

2. phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới :

chuơng 4: tình hình tổ chức và quản lý nguồn nhân lực trong công ty

1. tổ chức lao động trong công ty :

2. công tác tiền lương , tiền thưởng trong công ty:

 

doc24 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 3815 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Thực tập tại công ty văn phòng phẩm Cửu Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tại công ty văn phòng phẩm cửu long.DOC
Tài liệu liên quan