Chuyên đề Đại số tổ hợp

Chương I

QUY TẮC CƠ BẢN CỦA PHÉP ĐẾM

Môn đại số tổ hợp (có sách gọi là giải tíchtổ hợp) chuyên khảo sát các hoán vị,

tổ hợp, chỉnh hợp, nhằm xác định số cách xảy ra một hiện tượng nào đó mà

không nhất thiết phải liệt kê từng trường hợp.

1. Trong đại số tổ hợp, ta thường dùng hai quy tắc cơ bản của phép đếm, đó là

quy tắc cộng và quy tắc nhân.

a) Quy tắc cộng :

Nếu hiện tượng 1 có m cách xảy ra, hiện tượng 2 có n cách xảy ra và hai hiện

tượng này không xảy ra đồng thời thì số cách xảy rahiện tượng này hay hiện

tượng kia là : m + n cách.

pdf37 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 7042 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Đại số tổ hợp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfToan-daisotohop-chuong4.pdf
  • pdfToan-daisotohop-chuong1.pdf
  • pdfToan-daisotohop-chuong2.pdf
  • pdfToan-daisotohop-chuong3.pdf
  • pdfToan-daisotohop-chuong5(1).pdf
  • pdfToan-daisotohop-chuong5(2).pdf
Tài liệu liên quan