Chuyên đề Khảo sát quy trình sản xuất bia tại công ty cổ phần bia Habada Bắc Giang

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC HèNH v

PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1

1. Đặt vấn đề 1

2. Mục đích và yêu cầu 2

2.1.Mục đích 2

2.2. Yờu cầu 2

PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

2.1. Cơ sở lý thuyết của nội dung nghiờn cứu. 3

2.2. Tỡnh hỡnh sản xuất và tiờu thụ bia trờn thế giới và Việt Nam 4

2.2.1. Tỡnh hỡnh sản xuất và tiờu thụ bia trờn Thế giới 4

2.2.2. Tỡnh hỡnh sản xuất và tiờu thụ bia ở Việt Nam 4

2.3. Tỡnh hỡnh nghiờn cứu trong nước và ngoài nước 5

2.3.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cứu trong nước 5

2.3.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cứu ngoài nước [8] 6

PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIấN CỨU 7

3.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu: 7

3.2. Nội dung nghiờn cứu: 7

3.3. Phương phỏp nghiờn cứu: 7

3.4. Thụng tin chung về Cụng ty Cổ phần Bia Habada – Bắc Giang 8

PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 12

4.1. Quy trỡnh cụng nghệ sản xuất bia 12

4.1.1. Nguyờn liệu: 13

4.1.2. Nghiền nguyờn liệu: 14

4.2. Quỏ trỡnh đường húa 17

4.3. Lọc trong thu dịch đường: 21

4.4. Houblon húa 21

4.5. Lọc dịch đường 24

4.6. Lắng xoỏy 25

4.7. Làm lạnh nhanh. 26

4.8. Lờn men chớnh. 28

4.9. Lờn men phụ và tàng trữ bia non. 32

4.10. Lọc bia 33

4.11. Bóo hoà CO2 35

4.12. Chiết bia vào Box và chai. 36

4.13. Thanh trựng bia 37

4.14. Bia thành phẩm. 38

Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39

5.1. Kết luận. 39

5.2. Kiến nghị 39

TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

 

doc45 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Lượt xem: 2467 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Khảo sát quy trình sản xuất bia tại công ty cổ phần bia Habada Bắc Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKhảo sát quy trình sản xuất Bia tại Công ty Cổ phần Bia Habada - Bắc Giang.doc