Báo cáo Quản lý bán lẻ điện thoại di động tại siêu thị pico plaza

Khảo sát nghiệp vụ bán hàng

 Khách hàng đến tại siêu thị Pico và xem giá sản phẩm (điện thoại), và chọn mua loại phù hợp.

 Nhân viên bán hàng sẽ ghi thông tin khách hàng (họ tên, địa chỉ, số điện thoại) của khách hàng, loại điện thoại được bán trên phiếu mua hàng

 Khách hàng mang phiếu này đến quầy thu ngân để thanh toán tiền trước.

 Nhân viên thu ngân sẽ nhập thông tin khách hàng trên phần mềm hệ thống, nhập tên các mặt hàng được bán đã được ghi trong phiếu mua hàng, rồi thực hiện việc tra cứu giá của hàng bán, số lượng của từng mặt hàng bán, các khuyến mại nếu có. Sau đó tính thành tiền cho từng loại hàng bán, tính tổng số tiền hoá đơn. Xác nhận, lưu và in hoá đơn cho khách hàng.

 

doc25 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 2183 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Quản lý bán lẻ điện thoại di động tại siêu thị pico plaza, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHÓM 8 QUẢN LÝ BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TẠI SIÊU THỊ PICO PLAZA Thành viên nhóm : Lương Thị Oanh Phạm Văn phúc Nguyễn Hải Phượng Nguyễn Thi Thu Phương Hoàng Ngọc Quyên CHƯƠNG 1 : KHẢO SÁT HỆ THỐNG I - KHẢO SÁT SƠ BỘ Khảo sát hiện trạng: Siêu thị Pico plaza là siêu thị điện máy lớn với nhiều các mặt hàng điện tử điện lạnh, điện thoại di động. Hiện nay điện thoại di động đã trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Việc mua một chiếc điện thoại cũng trở nên vô cùng đơn giản. Hiện nay ở siêu thị Pico plaza việc mua ĐTDĐ được tiến hành theo hình thức là : bán hàng trực tiếp. Hệ thống thực hiện bán tự động. - Một phần sử dụng các phần mềm trợ giúp các thao tác như nhập, tính tiền, tra cứu giá, tra cứu mặt hàng, in hoá đơn, biên lai. Một phần vẫn sử làm thủ công như quá trình nhân viên bán hàng viết thông tin khách hàng và thông tin hàng bán. - Việc bán hàng hàng được chia thành 2 giai đoạn đó là : + Thanh toán và in hoá đơn tại quầy thu ngân. + Giao hàng tại nơi bàn giao hàng. Ưu điểm của hệ thống: đơn giản, chi phí thấp, ít tốn kém. Nhược điểm: .................. Yêu cầu của hệ thống mới Xây dựng hệ thống với các chức năng chính : + Xem bảng giá. + Quản lý việc bán hàng. + In hoá đơn bán hàng Lợi ích di hệ thống mới mang lại: + Hỗ trợ nhân viên bán hàng trong công việc bán hàng, thay thế một số thao tác thủ công ví dụ như In hoá đơn thay cho việc phải viết hoá đơn, tra cứu giá sản phẩm trên hệ thống một cách nhanh chóng thay vì phải tìm kiếm thủ công trên giấy tờ, văn bản. + Tiết kiệm thời gian, sức lao động. II - KHẢO SÁT CHI TIẾT Khảo sát nghiệp vụ bán hàng Khách hàng đến tại siêu thị Pico và xem giá sản phẩm (điện thoại), và chọn mua loại phù hợp. Nhân viên bán hàng sẽ ghi thông tin khách hàng (họ tên, địa chỉ, số điện thoại) của khách hàng, loại điện thoại được bán trên phiếu mua hàng Khách hàng mang phiếu này đến quầy thu ngân để thanh toán tiền trước. Nhân viên thu ngân sẽ nhập thông tin khách hàng trên phần mềm hệ thống, nhập tên các mặt hàng được bán đã được ghi trong phiếu mua hàng, rồi thực hiện việc tra cứu giá của hàng bán, số lượng của từng mặt hàng bán, các khuyến mại nếu có. Sau đó tính thành tiền cho từng loại hàng bán, tính tổng số tiền hoá đơn. Xác nhận, lưu và in hoá đơn cho khách hàng. Khách hàng sẽ cầm hóa đơn đến bộ phận có giao hàng. Khách hàng đưa hóa đơn cho nhân viên giao hàng để xác nhận lại nhưng các mặt hàng được ghi trong hóa đơn. Sau khi xác nhận, nhân viên giao hàng sẽ lập biên bản bàn giao hàng, rồi giao hàng cho khách hàng kèm theo phiếu bảo hành của hãng và các phụ kiện kèm theo (nếu có). Tài liệu khảo sát Bảng giá Phiếu xuất kho Biên bản bàn giao Bảng giá Phiếu xuất kho( hoá đơn ) Biên bản bàn giao hàng CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG I – BIỂU ĐỒ USECASE Biểu đồ usecase mức tổng quát Phân rã Usecase : Usecase bán hàng II - Kịch bản phân tích chức năng: Bán hàng trực tiếp Tên Usecase Bán hàng Tác nhân chính nhân viên Mức usecase trong biểu đồ phan rã 1 Người chịu trách nhiệm Người quản lý Điều kiện tiên quyết Nhân viên đăng nhập vào hệ thống Điều kiện tối thiểu Hệ thống loại bỏ các thông tin đã thêm và huỷ bỏ việc in hoá đơn. Đảm bảo thành công Thông tin về hoá đơn bán hàng lưu vào CSDL và in ra hoá đơn. Kích hoạt Thu ngân chọn chức năng bán hàng( in hoá đơn) Kịch bản chính: Nhân viên nhập số hoá đơn, ngày tháng,họ tên và địa chỉ khách hàng trong hoá đơn bán hàng. Nhân viên nhập lần lượt thông tin từng mặt hàng mua mà khách hàng chọn mua. Hệ thống thực hiện tìm kiếm các thông tin khác của hàng trong bảng báo giá để thêm vào hoá đơn và tính số tiền từng mặt hàng mua. Hệ thống tính tổng số tiền trong hoá đơn. Thông báo nội dung hoá đơn. Xác nhận và In hoá đơn bán lẻ. Giao hàng cho khách hàng và lập biên bản bàn giao xác nhận là đã giao đày đủ các mặt hàng Kết thúc Trường hợp ngoại lệ: Hệ thống thông báo đã hết hoặc không còn đủ loại điện thoại đó. Khách hàng từ bỏ giao dịch. Kết thúc III - BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ PHÂN TÍCH Biểu đồ cộng tác IV - BIỂU ĐỒ HÀNH ĐỘNG PHÂN TÍCH V - BIỂU ĐỒ LỚP PHÂN TÍCH CHƯƠNG III : THIẾT KẾ HỆ THỐNG MatHang MaHang TenHang GiaBan TinhTrang KhuyenMai HoaDon SoHoaDon TenKH DiaChi TongSoTien HangBan MaHang TenHang DonGia DonViTinh SoLuong ThanhTien BangGia MaHang TenHang GiaBan I - Thiết kế CSDL (hướng đối tượng) MatHang MaHang TenHang GiaBan TinhTrang KhuyenMai HoaDon SoHoaDon TenKH DiaChi TongSoTien HangBan SoHoaDon MaHang TenHang DonGia DonViTinh SoLuong ThanhTien BangGia MaHang TenHang GiaBan 1 – Hàng bán 2 - Mặt hàng 3 – Hoá đơn 4 – Bảng giá 5 – Quan hệ giữa các bảng II - BIỂU ĐỒ LỚP THIẾT KẾ II - KỊCH BẢN THIẾT KẾ : chức năng bán hàng Tên Usecase Bán hàng Tác nhân chính nhân viên Mức usecase trong biểu đồ phan rã 1 Người chịu trách nhiệm Người quản lý Điều kiện tiên quyết Nhân viên đăng nhập vào hệ thống Điều kiện tối thiểu Hệ thống loại bỏ các thông tin đã thêm và huỷ bỏ việc in hoá đơn. Đảm bảo thành công Thông tin về hoá đơn bán hàng lưu vào CSDL và in ra hoá đơn. Kích hoạt Thu ngân chọn chức năng bán hàng( in hoá đơn) Kịch bản chính: Nhân viên nhập Số hoá đơn , Ngày tháng hiện tại,Họ tên và địa chỉ khách hàng trong hoá đơn bán hàng lần lượt vào txtSoHoaDon, txtNgay, txtTenKH, txtDiachi. Nhân viên click vào cmdThemChiTiet để mở form frmHangBan và thêm chi tiết các mặt hàng bán (gồm có mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, đơn vị tính, đơn giá vào txtMaSP, txtTenSP, txtSoLuong, txtDVT, ) Đơn giá sẽ tự động hiện thị trên txtDonGia khi nhập mã sản phẩm txtMaSP. Hệ thống sẽ tự động tính thành tiền cho từng sản phẩm. Công thức tính thành tiền txtThanhTien = txtSoluong * txtDonGia (giá đã gồm VAT) Click cmdThemMoi để thông tin hàng bán được cập nhật vào CSDL và hiển thị trên DataGrid trên form frmHoaDon Click cmdInHoaDon để in hoá đơn, cmdLuuHoaDon để lưu hoá đơn. Click cmdKetThuc để kết thúc phiên giao dịch. Trường hợp ngoại lệ: Hệ thống thông báo đã hết hoặc không còn đủ loại điện thoại đó, click cmdBoQua để kết thúc giao dịch Khách hàng từ bỏ giao dịch, click cmdBoQua để kết thúc giao dịch. Kết thúc , click cmdKetThuc Form frmHoaDon Form frmHangBan Biên bản bàn giao hàng III - BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THIẾT KẾ : BIỂU ĐỒ CỘNG TÁC IV - BIỂU ĐỒ TRẠNG THÁI IV - BIỂU ĐỒ THÀNH PHẦN IV - BIỂU ĐỒ TRIỂN KHAI CHƯƠNG IV : CÀI ĐẶT HỆ THỐNG I – CÀI ĐẶT GIAO DIỆN II – CÀI ĐẶT CSDL

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docQuản lý bán lẻ điện thoại di động tại siêu thị pico plaza.doc