Chuyên đề Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý cấu trúc tài chính tại Công ty điện máy và kỷ thuật công nghê

Việc phân tích cân bằng tài chính trong ngắn hạn đối với tình hình tại công ty là rất quan trọng. Bởi vì đây là 1 công ty thương mại dịch vụ, nên tình hình nợ ngắn hạn là rất lớn và dễ bị áp lực trong thanh toán để đi sâu vào phân tích tình hình tại công ty ta thông qua hai chỉ tiêu nhu cầu vốn lưu động ròng và ngân quỹ ròng. Dựa vào bảng phân tích số 6 ta thấy: Nhu cầu vốn lưu động ròng của công ty liên tục tăng qua các năm với một lượng giá trị rất lớn trong năm 2002, tốc độ tăng của nhu cầu vốn lưu động ròng là 3% với một lượng tuyệt đối là: 1.343.406.626đ và đặc biệt qua năm 2003 thì tốc độ tăng của nhu cầu vốn lưu động ròng 17% về lượng là:12.447.306.506đ cho thấy trong năm 2003 công ty cần một lượng vốn lưu động rất lớn để tài trợ cho hoạt động của doanh nghiệp trong ngắn hạn, sự gia tăng liên tục của với mức tăng lớn như vậy là do các nhân tố sau:

doc64 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1457 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý cấu trúc tài chính tại Công ty điện máy và kỷ thuật công nghê, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc16.doc
Tài liệu liên quan