Chuyên đề Xu hướng công nghệ phát hiện dư lượng kháng sinh trong thủy sản – Phương pháp phát hiện nhanh

I. TÌNH HÌNH NHIỄM KHÁNG SINH TRONG THỦY SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT

NAM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY . 4

1. Thành tựu xuất khẩu thủy sản trong những năm gần đây . 4

2. Tình hình nhiễm kháng sinh trong xuất khẩu thuỷ sản giai đoạn từ 2011-2014. 8

II. XU HƢỚNG CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH DƢ LƢỢNG KHÁNG SINH TRONG THỦY

SẢN VÀ THỰC PHẨM TRÊN CƠ SỞ SỐ LIỆU SÁNG CHẾ QUỐC TẾ . 11

1. Tình hình đăng ký sáng chế về phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm theo

thời gian. 11

2. Tình hình đăng ký bảo hộ sáng chế về phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực

phẩm ở các quốc gia. 13

3. Các hướng nghiên cứu được quan tâm nhiều về phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản,

thực phẩm theo bảng phân loại sáng chế quốc tế IPC. 15

4. Nhận xét . 19

III. PHÂN TÍCH THUỐC THÚ Y THỦY SẢN BẰNG KỸ THUẬT LC-MS/MS – THUẬN

LỢI VÀ KHÓ KHĂN . 20

1. Sử dụng hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh thủy sản. 20

2. Kiểm định thuốc thú y trong thực phẩm . 25

3. Những thuận lợi về thiết bị phân tích. 27

3.1. Thiết bị sắc ký lỏng siêu nhanh UPLC . 27

3.2. Cải tiến đầu dò khối phổ:. 29

4. Nhận danh và định lượng những chất không biết có trong nền mẫu . 31

5. Một số thí dụ về phân tích thuốc thú y tại công ty dịch vụ KH&CN Sắc Ký Hải Đăng. 33

5.1. Phân tích tại Công ty EDC-HD Chloramphenicol trong thủy sản mua trong các chợ và siêu

thị TP Hồ Chí Minh . 33

5.2. Phân tích Nitrofurans trong tôm tại công ty EDC- HD . 37

IV. MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM DỰA TRÊN MIỄN DỊCH . 43

1. Phương pháp phân tích không cạnh tranh . 43

2. Phương pháp phân tích có cạnh tranh . 43

3. Các dạng đánh dấu . 44

3.1. Đánh dấu bằng đồng vị phóng xạ . 44

3.2. Đánh dấu bằng enzyme. 45

3.3. Đánh dấu phát quang hoá học. 45

pdf60 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 18/02/2022 | Lượt xem: 329 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Xu hướng công nghệ phát hiện dư lượng kháng sinh trong thủy sản – Phương pháp phát hiện nhanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH DƢ LƢỢNG KHÁNG SINH TRONG THỦY SẢN VÀ THỰC PHẨM TRÊN CƠ SỞ SỐ LIỆU SÁNG CHẾ QUỐC TẾ 1. Tình hình đăng ký sáng chế về phân tích dƣ lƣợng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm theo thời gian Theo nguồn CSDL Wipsglobal, đầu thập niên 60 bắt đầu có sáng chế đăng ký về phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản, thực phẩm. Đây là sáng chế được đăng ký bảo hộ ở Mỹ, ngày nộp đơn đăng ký sáng chế: 26/04/1960. -12- 1 1 1 8 8 4 6 5 4 27 9 24 42 33 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Từ đó đến năm 2013 có khoảng 308 sáng chế đăng ký liên quan đến vấn đề này. Tình hình đăng ký sáng chế được biểu hiện ở đồ thị sau: Tình hình đăng ký sáng chế về phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm theo thời gian  Theo đồ thị biểu diễn, có thể thấy lượng sáng chế tập trung nhiều từ những năm 2000 cho đến nay, cụ thể như sau:  Năm 1960-1999: 50 sáng chế  Năm 2000-2013: 258 sáng chế  Giai đoạn 1960-1999:  Có 50 sáng chế về phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm được đăng ký bảo hộ ở 12 quốc gia trên toàn thế giới. Trong đó, lượng sáng chế tập trung đăng ký bảo hộ chủ yếu ở Mỹ (10 sáng chế).  Từ 1960-1999: lượng sáng chế đăng ký bảo hộ tập trung nhiều vào thập niên 80 với 27 sáng chế, chiếm tỷ lệ 54% trên tổng lượng sáng chế đăng ký trong giai đoạn này. -13- Thập niên 60, 4% Thập niên 70, 24% Thập niên 80, 54% Thập niên 90, 18% Tình hình đăng ký sáng chế về Phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm từ 1960-1999  Giai đoạn 2000-2013:  Có 258 sáng chế về Phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm được đăng ký bảo hộ ở 13 quốc gia trên toàn thế giới. Trong đó, lượng sáng chế tập trung đăng ký bảo hộ chủ yếu ở Trung Quốc (177 sáng chế, chiếm tỷ lệ 69%). Trong giai đoạn này chỉ có 19 sáng chế đăng ký bảo hộ ở Mỹ, chiếm tỷ lệ 7%.  Lượng sáng chế tập trung nhiều trong 2 năm: năm 2005 (27 sáng chế) và năm 2010 (42 sáng chế). 2. Tình hình đăng ký bảo hộ sáng chế về phân tích dƣ lƣợng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm ở các quốc gia  Hiện nay, sáng chế về phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm được đăng ký bảo hộ ở khoảng 17 quốc gia trên toàn thế giới và 2 tổ chức [WO - tổ chức thế giới (31SC), EP – tổ chức châu Âu (28SC)]. Trong đó, 10 quốc gia tập trung nhiều sáng chế đăng ký bảo hộ: Trung Quốc (CN): 177 SC, Mỹ (US): 29 SC, Canada (CA): 8 SC, Hàn Quốc (KR): 6 SC, Nhật Bản (JP): 6 SC, Úc (AU): 4 SC, Ireland (IE): 3 SC, New Zealand (NZ): 3 SC, Nam Phi (ZA): 2SC và Israel (IL): 2 SC. -14- 177 29 8 6 6 4 3 3 2 2 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 CN US CA KR JP AU IE NZ ZA IL Tình hình đăng ký bảo hộ sáng chế về phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm ở các quốc gia  Trong 10 quốc gia tập trung nhiều sáng chế đăng ký bảo hộ, có sự xuất hiện của 3 quốc gia phát triển ở khu vực châu Á là: Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Lượng sáng chế về phân tích dư lượng kháng sinh đăng ký bảo hộ ở 3 quốc gia này chiếm 61% trên tổng lượng sáng chế về phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm.  Theo bảng số liệu dưới đây, sáng chế đầu tiên về phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm được đăng ký tại Mỹ (năm 1960). Đến năm 2003: mới có sáng chế đăng ký tại Trung Quốc. Tuy nhiên, cho đến nay, Trung Quốc đang là quốc gia tập trung nhiều sáng chế đăng ký bảo hộ nhất về việc Phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm nói chung. Nơi đăng ký bảo hộ Năm sáng chế đầu tiên đăng ký Mỹ 1960 Ireland 1974 Nam Phi 1977 Canada Nhật Bản New Zealand Israel 1978 Úc 1981 -15- PP miễn dịch, đặc tính sinh học, 45% PP sử dụng Enzym, Vi sinh vật, 23% PP hấp phụ, trao đổi ion, 9% PP quang học, 7% PP khác, 15% Hàn Quốc 1994 Trung Quốc 2003 3. Các hƣớng nghiên cứu đƣợc quan tâm nhiều về phân tích dƣ lƣợng kháng sinh trong thủy sản, thực phẩm theo bảng phân loại sáng chế quốc tế IPC  Với 308 sáng chế về phía Trung tâm tiếp cận được, khi đưa vào bảng phân loại sáng chế quốc tế IPC (International Patent Classification), nhận thấy 2 hướng nghiên cứu tập trung nhiều sáng chế đăng ký:  Hướng nghiên cứu phân tích dư lượng kháng sinh bằng cách xác định hóa tính, lý tính của chúng (chỉ số phân loại G01N)  Hướng nghiên cứu phân tích dư lượng kháng sinh bằng các quá trình có sử dụng enzyme hoặc vi sinh vật (chỉ số phân loại C12Q) Sáng chế đăng ký bảo hộ thuộc hướng nghiên cứu phân tích dư lượng kháng sinh bằng các quá trình có sử dụng enzyme hoặc vi sinh vật Phương pháp thử nghiệm tính miễn dịch, đặc tính sinh học Phương pháp hấp phụ, trao đổi ion Phương pháp quang học -16- 0 5 10 15 20 25 PP miễn dịch, đặc tính sinh học a. Hướng nghiên cứu phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm bằng phương pháp miễn dịch, đặc tính sinh học (chỉ số phân loại G01N-033): có 139 sáng chế, chiếm tỷ lệ 45% trên tổng lượng sáng chế về phân tích dư lượng kháng sinh. Sáng chế thuộc hướng nghiên cứu này tập trung vào việc sử dụng kháng thể đơn dòng, sự khuếch tán – di chuyển của kháng nguyên hoặc kháng thể.  Sáng chế đầu tiên thuộc hướng nghiên cứu này được đăng ký vào năm 1974. Từ năm 2003, lượng sáng chế đăng ký bắt đầu tăng, tập trung nhiều nhất vào các năm 2008, 2010 và 2011. Tình hình đăng ký sáng chế thuộc hướng nghiên cứu phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm bằng phương pháp miễn dịch, đặc tính sinh học b. Hướng nghiên cứu phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm bằng phương pháp sử dụng Enzyme hoặc Vi sinh vật (chỉ số phân loại C12Q-001): có 72 sáng chế, chiếm tỷ lệ 23% trên tổng lượng sáng chế về phân tích dư lượng kháng sinh. Sáng chế thuộc hướng nghiên cứu này còn quan tâm tới các điều kiện phản ứng tối ưu trong các quá trình sử dụng Enzyme, vi sinh vật để phát hiện sự hiện diện của kháng sinh.  Trong các hướng nghiên cứu, đây là hướng nghiên cứu đầu tiên có sáng chế đăng ký vào năm 1960. Theo thời gian, lượng sáng chế đăng ký có nhiều biến động, tăng giảm qua các năm, tập trung nhiều nhất vào năm 2005 (19 sáng chế). -17- 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 PP sử dụng Enzym, VSV 0 1 2 3 4 5 6 7 8 PP hấp phụ, trao đổi ion Tình hình đăng ký sáng chế thuộc hướng nghiên cứu phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm bằng phương pháp sử dụng Enzyme hoặc Vi sinh vật c. Hướng nghiên cứu phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm bằng phương pháp hấp phụ, trao đổi ion, cụ thể như phương pháp sắc ký bản mỏng, HPLC (chỉ số phân loại G01N-030): có 27 sáng chế, chiếm tỷ lệ 9% trên tổng lượng sáng chế về phân tích dư lượng kháng sinh.  Sáng chế đầu tiên thuộc hướng nghiên cứu này được đăng ký vào năm 1984. Theo thời gian, tới năm 2004, mới có sáng chế tiếp theo được đăng ký về phân tích dư lượng kháng sinh bằng phương pháp hấp phụ, trao đổi ion. Lượng sáng chế tập trung nhiều vào năm 2010 (6 sáng chế), năm 2012 (7 sáng chế). Tình hình đăng ký sáng chế thuộc hướng nghiên cứu phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm bằng phương pháp hấp phụ, trao đổi ion -18- 0 1 2 3 4 5 6 7 PP quang học d. Hướng nghiên cứu phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm bằng phương pháp quang học (chỉ số phân loại G01N-021): có 23 sáng chế, chiếm tỷ lệ 7% trên tổng lượng sáng chế về phân tích dư lượng kháng sinh.  Sáng chế đầu tiên được đăng ký vào năm 1968. Trong những năm gần đây, các sáng chế về phân tích dư lượng kháng sinh bằng phương pháp quang học bắt đầu được quan tâm nhiều hơn, lượng sáng chế đăng ký tăng dần theo thời gian. Tình hình đăng ký sáng chế thuộc hướng nghiên cứu phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm bằng phương pháp quang học Một số sáng chế đăng ký bảo hộ về việc phát hiện dƣ lƣợng kháng sinh trong thủy sản:  Phƣơng pháp miễn dịch phát hiện dƣ lƣợng enrofloxacin trong sản phẩm thủy sản CN 101458253 A Ngày nộp đơn: 22.12.2008  Đây là phương pháp xác định dư lượng kháng sinh enrofloxacin thông qua việc ứng dụng đặc điểm công nghệ Miễn dịch sinh học, sử dụng một kháng thể gắn kết với 1 enzyme thích hợp để làm mồi phát hiện sự hiện diện của kháng sinh.  Bộ kit để phát hiện dƣ lƣợng kháng sinh Chloramphenicol CN 103389378 Ngày nộp đơn: 08.05.2012  Sáng chế thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, liên quan đến việc phát hiện dư lượng kháng sinh chloramphenicol trong sản phẩm thủy sản. -19-  Bộ kit bao gồm kháng thể đơn dòng chống lại Chloramphenicol.  Theo sáng chế, bộ kit phát hiện dư lượng Chloromycetin có độ đặc hiệu mạnh, độ nhạy cao, an toàn tốt, giới hạn phát hiện thấp hơn mức tối thiểu của chloramphenicol 0.1ng/mL.  Sáng chế có thể được áp dụng rộng rãi cho các sản phẩm thủy sản được yêu cầu giám sát dư lượng kháng sinh, thuốc thú y hằng ngày.  Kit Elisa huỳnh quang phát hiện dƣ lƣợng kháng sinh Chloramphenicol CN103018450 Ngày nộp đơn: 20-09-2011  Đây là một phương pháp phát hiện dư lượng Chloramphenicol đơn giản, nhanh chóng, có độ chính xác cao, thời gian phát hiện giảm đáng kể so với phương Elisa đo màu thông thưởng. Theo sáng chế, phương pháp này có thể được sử dụng để phát hiện dư lượng Chloramphenicol trong mô động vật (thịt lợn, thịt gà, gan lợn, gan gà), thủy sản (cá, tôm) và sữa.  Phƣơng pháp phân tích dƣ lƣợng thuốc kháng sinh và sulfanilamide trong sản phẩm thủy sản CN 101639466 Ngày nộp đơn: 15.08.2009  Phƣơng pháp để phát hiện dƣ lƣợng chloramphenicol, thiamphenicol, metronidazole trong tôm CN 102645501 Ngày nộp đơn: 13.12.2011 4. Nhận xét: - Đầu thập niên 60 đã có sáng chế đăng ký về Phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm. Trong giai đoạn đầu, lượng sáng chế đăng ký chưa nhiều, bắt đầu tập trung nhiều trong 10 năm gần đây. - Hiện nay, sáng chế về phân tích dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm được đăng ký bảo hộ ở khoảng 17 quốc gia trên toàn thế giới. Trong đó, lượng sáng chế đăng ký bảo hộ chủ yếu ở Trung Quốc, chiếm 57% trên tổng lượng sáng chế về phân tích dư lượng kháng sinh đăng ký bảo hộ ở 17 quốc gia. -20- - Phần lớn các sáng chế đăng ký bảo hộ tập trung vào hướng nghiên cứu phát hiện dư lượng kháng sinh trong thủy sản và thực phẩm thông qua phương pháp miễn dịch, sử dụng kháng thể đơn dòng, lượng sáng chế thuộc hướng nghiên cứu này tập trung nhiều trong những năm 2010-2011. Trong những năm gần đây, phương pháp quang học bắt đầu được quan tâm trong việc hỗ trợ phát hiện dư lượng kháng sinh trong các sản phẩm phục vụ nhu cầu đời sống con người. III. PHÂN TÍCH THUỐC THÚ Y THỦY SẢN BẰNG KỸ THUẬT LC-MS/MS – THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 1. Sử dụng hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh thủy sản: Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, xu hướng chung là giảm tối đa việc sử dụng thuốc thú y trong đó có kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi. Một số thuốc thú y bị cấm, không được có trong thực phẩm như thủy sản, thịt gia súc, gia cầm (chloramphenicol, malachite green và leuco malachite green, crystal violet và leuco crystal violet, nitrofurans, nitroimidazoles) Ngày 25/2/2014, Bộ NN&PTNT đã ban hành văn bản hợp nhất số 08/VBHN- BNNPTNT danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành : - Danh mục hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản (Phụ lục 1) - Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng trong thú y (Phụ lục 2). - Danh mục hoá chất, kháng sinh hạn chế sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản (Phụ lục 3) - Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh hạn chế sử dụng trong thú y (Phụ lục 4) Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Thông tư này thay thế cho các quyết định sau:  Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/2/2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Danh mục hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản  Quyết định 26/2005/QĐ-BTS ngày 18/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc bổ sung Danh mục kháng sinh nhóm Fluoroquinolones cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản XK vào thị trường Mỹ và Bắc Mỹ -21-  Quyết định số 41/2008/QĐ-BNN ngày 05/3/2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2008 Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thủy sản (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TT Tên hoá chất, kháng sinh Đối tƣợng áp dụng 1 Aristolochia spp và các chế phẩm từ chúng Thức ăn, thuốc thú y, hoá chất, chất xử lý môi trường, chất tẩy rửa khử trùng, chất bảo quản, kem bôi da tay trong tất cả các khâu sản xuất giống, nuôi trồng động thực vật dưới nước và lưỡng cư, dịch vụ nghề cá và bảo quản, chế biến. 2 Chloramphenicol 3 Chloroform 4 Chlorpromazine 5 Colchicine 6 Dapsone 7 Dimetridazole 8 Metronidazole 9 Nitrofuran (bao gồm cả Furazolidone) 10 Ronidazole 11 Green Malachite (Xanh Malachite) 12 Ipronidazole 13 Các Nitroimidazole khác 14 Clenbuterol 15 Diethylstilbestrol (DES) 16 Glycopeptides 17 Trichlorfon (Dipterex) 18 Gentian Violet (Crystal violet) 19 Nhóm Fluoroquinolones (cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Bắc Mỹ) 20[4] Trifluralin -22- 21[5] Cypermethrim 22[6] Deltamethrin 23[7] Enrofloxacin ốc, hoá chất, kháng sinh cấ ( Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TT Tên hoá chất, kháng sinh 1 Chloramphenicol (Tên khác Chloromycetin;Chlornitromycin; Laevomycin,Chlorocid, Leukomycin) 2 Furazolidon và dẫn xuất của nhóm Nitrofuran (Nitrofuran, Furacillin, Nitrofurazon, Furacin, Nitrofurantoin, Furoxon, Orafuran, Furadonin, Furadantin, Furaltadon, Payzone, Furazolin, Nitrofurmethon, Nitrofuridin, Nitrovin) 3 Dimetridazole (Tên khác: Emtryl) 4 Metronidazole (Tên khác: Trichomonacid, Flagyl, Klion, Avimetronid) 5 Dipterex (Tên khác: Metriphonat,Trichlorphon, Neguvon, Chlorophos,DTHP); DDVP (Tên khác Dichlorvos; Dichlorovos) 6 Eprofloxacin 7 Ciprofloxacin 8 Ofloxacin 9 Carbadox 10 Olaquidox 11 Bacitracin Zn 12[8] ) 13 Green Malachite (Xanh Malachite) 14 Gentian Violet (Crystal violet) -23- Danh mục hoá chất, kháng sinh hạn chế sử dụng trong sản xuất kinh doanh thủy sản (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TT Tên hoá chất, kháng sinh Dƣ lƣợng tối đa (MRL)(ppb) 1 Amoxicillin 50 2 Ampicillin 50 3 Benzylpenicillin 50 4 Cloxacillin 300 5 Dicloxacillin 300 6 Oxacillin 300 7 Oxolinic Acid 100 8 Colistin 150 9[9] ) 10[10] ) 11 Diflubenzuron 1000 12 Teflubenzuron 500 13 Emamectin 100 14 Erythromycine 200 15 Tilmicosin 50 16 Tylosin 100 17 Florfenicol 1000 18 Lincomycine 100 19 Neomycine 500 20 Paromomycin 500 21 Spectinomycin 300 22 Chlortetracycline 100 23 Oxytetracycline 100 24 Tetracycline 100 -24- 25 Sulfonamide (các loại) 100 26 Trimethoprim 50 27 Ormetoprim 50 28 Tricainemethanesulfonate 15-330 29 Danofloxacin 100 30 Difloxacin 300 31[11] Ciprofloxacin 100 32 Sarafloxacin 30 33 Flumequine 600 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TT , hoá chất, kháng sinh 1 Improvac (số ĐK: PFU-85 của nhà sản xuất Pfizer Australia Pty Limited) 2 Spiramycin 3 Avoparcin 4 Virginiamycin 5 Meticlorpidol 6 Meticlorpidol/Methylbenzoquate 7 Amprolium (dạng bột) 8 Amprolium/ethopate 9 Nicarbazin 10 Flavophospholipol 11 Salinomycin 12 Avilamycin 13 Monensin 14[12] Tylosin phosphate -25- 2. Kiểm định thuốc thú y trong thực phẩm Một số phương pháp định lượng có thể được áp dụng để kiểm định thuốc thú y trong thực phẩm, tuy nhiên đáng tin cậy nhất là sắc ký lỏng ghép khối phổ:  Giúp định danh tốt  Giúp định lượng tương đối chính xác, đảm bảo tốt: độ đúng, độ lặp lại , độ nhạy Nhược điểm của sắc ký lỏng ghép khối phổ: nếu khâu chuẩn bị mẫu không tốt thì trở ngại cho định lượng là ảnh hưởng đến nền mẫu, có thể làm sai lệch rất lớn kết quả.  Khâu chuẩn bị mẫu:  Giai đoạn rất quan trọng để tách được chất phân tích ra khỏi chất nền mẫu vì hàm lượng chất phân tích rất nhỏ so với tạp trong nền mẫu.  Thường tốn rất nhiều thời gian: khoảng 70% tổng thời gian cho kiệm nghiệm, ngoại trừ có thể thực hiện trực tuyến trong một số ít trường hợp.  Giai đoạn này ảnh hưởng đến sức khỏe người thao tác và gây ô nhiễm nhiều do sử dụng dung môi, tác chất ít nhiều độc hại.  Các yêu cầu trong khâu chuẩn bị mẫu:  Chiết được cùng lúc nhiều chất  Hiệu suất chiết phải đạt gần 100%  Giới hạn phát hiện phải thấp  Ít tạp chất đi kèm theo để giảm tối đa ảnh hưởng của nền mẫu và tăng độ chọn lọc, độ lặp lại tốt  Độ ổn định của phương pháp chiết đạt tốt, áp dụng được cho nhiều nền mẫu khác nhau  Sử dụng càng ít mẫu càng tốt để giảm hiệu ứng nền, nhưng phải đảm bảo được tính đại diện của mẫu phân tích  Sử dụng ít hóa chất trong tách chiết, an toàn cho người thao tác, ít gây ô nhiễm môi trường  Những vấn đề cần chú trọng ở khâu chuẩn bị mẫu:  Bản chất của nền mẫu, bản chất của chất phân tích -26-  Mức độ hấp phụ của chất phân tích trên nền mẫu  Bản chất của tạp: hàm lượng tạp đi kèm không những gây khó khăn trong tách chiết chất phân tích, làm giảm hiệu suất chiết chất phân tích, tạo trở ngại cho khâu định lượng  Những thuận lợi trong chuẩn bị mẫu: các kỹ thuật tách chiết và clean-up thông dụng trong phân tích kháng sinh:  Kỹ thuật chiết nhanh với dung môi (Accelerated Solvent Extraction - ASE), chiết dưới tác dụng vi sóng, siêu âm.  Kỹ thuật chiết lỏng lỏng trên pha rắn (Solid Supported liquid-liquid extraction SLE): đơn giản, ít tốn dung môi, không bị nhũ  Kỹ thuật ly trích trên pha rắn có cải tiến (Solid Phase Extraction SPE) như: cột đa cơ chế Mixed Mode SPE  cột đặc hiệu MIPSPE  cột ái lực miễn dịch (Immunoaffinity column)  bộ kit QuEChERS áp dụng cho phân tích thuốc bảo vệ thực vật, đã dược mở rộng ra thêm cho một số đối tượng kháng sinh, thuốc thú y Kỹ thuật chiết nhanh ASE -27- 3. Những thuận lợi về thiết bị phân tích: 3.1. Thiết bị sắc ký lỏng siêu nhanh UPLC Kỹ thuật sắc ký lỏng siêu nhanh (UPLC): giảm đáng kể thời gian phân tích, tăng độ nhạy và độ phân giải. Những loại cột sắc ký lỏng đặc biệt như cột rổng Poroshell, cột đa cơ chế Mixed Mode, cột Hilic: góp phần nâng cao độ nhạy và độ phân giải của thiết bị phân tích. Cột lõi rắn Poroshell, Kinetex, Accucore Độ phân giải tăng Độ nhạy tăng Độ phân giải tăng Mũi thon: - Độ phân giải tăng - Độ nhạy tăng, LOD hạ thấp - Đo đa dư lượng có hiệu quả -28- NEXERA ACCELA -29- 3.2. Cải tiến đầu dò khối phổ:  Lợi thế: xác nhận tốt hóa chất bằng thời gian lưu và nhờ những mảnh ion đặc trưng (LC-MS, LC-MSMS) và định lượng tốt nhờ nâng cao độ nhạy bằng cách khử nhiễu nền thích hợp  LC-MS: sử dụng nhiều trong nước phân tích vết hữu cơ trong thực phẩm.  LC-MSMS được sử dụng trong phân tích dư lượng trong những nền mẫu phức tạp.  Các đầu dò khối phổ liên tục được cải tiến ở bốn khâu:  Hiệu suất tạo ion ở bộ phận tạo ion  Hiệu suất chuyển ion của bộ phận chuyển ion từ bộ tạo ion đến bộ phân tích khối  Cách khử các tạp trung hòa trong quá trình tạo ion hay phân mảnh ion  Cách phát hiện ion ở detecto  Mục tiêu cuối cùng:  Tăng độ nhạy và độ phân giải  Cho phép phân tích những hàm lượng chất rất nhỏ trong nền thực phẩm rất phức tạp FLEXAR FX 15 AGILENT 1290 -30- LC-MSMS của Thermo Fisher với kỹ thuật H-SRM cho phép cài đặt Q1=0,1 Da, loại được các ion có phân tử khối rất gần ion phân tích , do đó tăng độ phân giải và độ chọn lọc Lỗ ra hẹp hơn-tập trung ion vào Q3 Lỗ vào rộng - ion vào nhiều -31- 4. Nhận danh và định lƣợng những chất không biết có trong nền mẫu UPLC-MS/MS QqQ cải tiến với phần mềm thích hợp có thể giúp xác nhận những kháng sinh khác có thể có trong mẫu ngoài kháng sinh nhắm định lượng. Phần mềm này phải chứa những dữ liệu đầy đủ liên quan đến các chất ấy:  tiền ion để phân mảnh (precursor ion)  2 ion con trong đó có một ion định lượng (quantifier ion) có cường độ lớn  ion thứ 2 còn gọi là ion xác nhận (qualifier ion)  năng lượng phân mảnh của mỗi ion con  thời gian lưu và khoản sai chấp nhận được  tỷ lệ cường độ ion xác nhận/cường độ ion định lượng Giới hạn của LC-MS QqQ là độ phân giải không thật cao.  Kỹ thuật LC-Q-TOF MS: Kỹ thuật LC-Q-TOF MS đạt độ phân giải rất cao (10000-40000), cho phân tử khối rất chính xác có tầm áp dụng rộng hơn và trên nguyên tắc có thể nhận danh và định lượng tất cả những chất không nhắm tới. Giới hạn là độ nhạy tuy đã có cải tiến thật nhiều nhưng chưa nhận được các nồng độ chất thật nhỏ:  Full scan MS: tìm các chất có cường độ mũi sắc ký trên ngưỡng cài đặt  Với mỗi chất, máy tự động phân mảnh cho Full MSMS  Có các phân tử khối chính xác (sai số cỡ ppm) của precursor ion, các ion đồng vị, các mảnh ion con -32-  Có công thức nguyên tương ứng với các ion đó, suy ra cấu trúc của chất Hệ thống ORBITRAP của THERMO với độ phân giải cực cao -33- 5. Một số thí dụ về phân tích thuốc thú y tại công ty dịch vụ KH&CN Sắc Ký Hải Đăng 5.1. Phân tích tại Công ty EDC-HD Chloramphenicol trong thủy sản mua trong các chợ và siêu thị TP Hồ Chí Minh Phương pháp chiết: FDA LIB 290, 18 (9), tháng 9/2002 Đường chuẩn xây dựng trên nền mẫu trắng là cá, sử dụng chuẩn chloramphenicol (CAP) và nội chuẩn đồng vị CAP-d5 Thiết bị: LC/MS/MS TSQ Quantum Access của Thermo Fisher Scientific HPLC: - Cột: Hypersil Gold aQ, 100 mm x 2,1 mm x 3 µm - Pha động: MeOH : H2O (10 : 90) - Nhiệt đô lò cột: 40oC - Tốc độ dòng: 0,3 mL/phút; thể tích bơm: 25 µl MS: - Chế độ: ESI (-), SRM (theo chương trình có sẵn), Q1, Q3: 0,7 Da - Ion xác nhận: m/z 321>194, CE: 12V, 321>152, CE: 21V - Ion định lượng: m/z 321>152, CE: 21V - Ion nội chuẩn: m/z 326>157, CE19V - Tỉ lệ cường độ ion 152/ion 194: 0,52 (0,41- 0,63) -34- y = 0,8744x + 0,0138 R 2 = 0,994 0 0,4 0,8 1,2 0 0,4 0,8 1,2 C 0 A 152 A 157 Tỷ lệ 0 0 0 0 0,336 3425 11680 0,293 0,56 5523 10022 0,551 1,12 10591 10878 0,973 Tỷ lệ Cƣờng độ S/IS cho dung dịch S/IS theo nồng độ CAP trong dung dịch -35- y = 0,833x + 0,0044 R 2 = 0,9931 0 0,4 0,8 1,2 0 0,4 0,8 1,2 Co A 152 A 157 Tỷ lệ 0 0 0 0 0,336 2869 11155 0,257 0,56 5452 10526 0,518 1,12 10527 11421 0,922 Tỷ lệ Cƣờng độ S/IS với S và IS thêm vào mẫu trƣớc khi tách chiết, clean-up S/IS theo [S] với S và IS thêm vào mẫu trƣớc khi tách chiết, clean-up dịch -36- -37- 5.2. Phân tích Nitrofurans trong tôm tại công ty EDC- HD Công thức: Thiết bị LC-MS/MS sử dụng: TSQ Quantum Access Thermo-Fisher Scientific HPLC: Surveyor MS pump Plus + Surveyor Autosampler Plus  Column: Agilent Poroshell 120 EC-C18; 100 mm x 2,1 mm x 2,7 µm  Pha động: MeOH(0,1% HCOOH)-H2O (0,1%HCOOH) –gradient -38-  Thể tích tiêm: 10 µL  Tốc độ dòng: 0,2 mL/phút MS: Thermo-Fisher Scientific TSQ Quantum Access  Chế độ ion hóa: APCI (+)-Tuning File  Q1, Q3: 0,7 amu FWHM Điều kiện tối ƣu tạo ion: -39- Xử lý mẫu: -40- Khảo sát ảnh hƣởng nền mẫu: Phƣơng trình đƣờng chuẩn: Chất phân tích Y=ax+b, R 2 2-NB-AHD y = 0.0416x - 0.0023 R² = 0.9991 2-NB-SEM y = 0.1152x + 0.0024 R² = 0.998 2-NB-AOZ y = 0.4049x + 0.003 R² = 0.9991 2-NB-AMOZ y = 0.4752x - 0.0044 R² = 0.9999 -41- Tỷ lệ thu hồi (%), LOD và LOQ: -42- -43- IV. MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP XÉT NGHIỆM DỰA TRÊN MIỄN DỊCH 1. Phƣơng pháp phân tích không cạnh tranh Đây được gọi là dạng DAS (Double Antibody Sandwich assay) dùng xác định những chất phân tử lớn. Nguyên lý của nó được miêu tả như sau: kháng thể được gắn lên bề mặt chất mang, chất cần phân tích đóng vai trò một kháng nguyên và sẽ bị kháng thể này tóm bắt. Sau khi rửa trôi những chất phản ứng còn dư một kháng thể thứ hai có đánh dấu sẽ cho được cho vào để bám lên kháng nguyên đang bị kháng thể thứ nhất giữ lại. Dùng chất chỉ thị tương ứng để phát hiện kháng thể đánh dấu để từ đó định lượng kháng nguyên là chất cần phân tích. Những test dạng này nhanh, đơn giản và được dùng chủ yếu phát hiện những phân tử lớn như protein, vi rút, vi trùng. Nó đòi hỏi chất cần phân tích phải có nhiều điểm quyết định kháng nguyên để hai kháng thể riêng lẻ bám vào Hình: Dạ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuyen_de_xu_huong_cong_nghe_phat_hien_du_luong_khang_sinh_t.pdf
Tài liệu liên quan