Đề, đáp án thi tuyển sinh cao đẳng môn Hóa năm 2006 - Trường cao đẳng công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Câu I:(2,25 điểm)

1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi cho phenol, anilin tác dụng lần lượt

với: HCl, NaOH, dung dịch Br2?

2. Có các kim loại: Fe, Cu, Ag vàcác dung dịch muối: Fe2(SO4)3, CuSO4, AgNO3.

Hỏi kim loại nào tác dụng được với dung dịch muối nào? Viết các phương trình

phản ứng xảy ra?

Câu II:(2,0 điểm)

A là rượu no đơn chức. 2,3 gam A tác dụng với Na dưthoát ra 0,56 lít khí H2(đktc).

1. Hãy xác định công thức cấu tạo của A?

2. Viết 4 phương trình điều chếtrực tiếp A từ4 hợp chất hữu cơtương ứng?

Câu III:(1,75 điểm)

1. Chỉdùng H2O, hãy nhận biết các chất rắn đựng trong các lọriêng biệt: Al,

Al2O3, MgO, Na2O?

2. Từnguyên liệu ban đầu là Al2O3, H2O, NaCl hãy điều chế: Al, AlCl3, NaAlO2?

Các điều kiện cần thiết cho quá trình điều chếcoi như đủ.

Câu IV:(2,0 điểm)

Cho 32,2 gam hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe tác dụng với dung dịch NaOH dưthấy

thoát ra 13,44 lít khí H2(đktc) và chất rắn Y.

Đểhòa tan hoàn toàn lượng chất Y trên cần 200 ml dung dịch HCl 2M. Tính khối

lượng mỗi chất trong hỗn hợp X?

pdf1 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2531 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề, đáp án thi tuyển sinh cao đẳng môn Hóa năm 2006 - Trường cao đẳng công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn thi: HÓA HỌC, Khối A Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề Câu I: (2,25 điểm) 1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi cho phenol, anilin tác dụng lần lượt với: HCl, NaOH, dung dịch Br2? 2. Có các kim loại: Fe, Cu, Ag và các dung dịch muối: Fe2(SO4)3, CuSO4, AgNO3. Hỏi kim loại nào tác dụng được với dung dịch muối nào? Viết các phương trình phản ứng xảy ra? Câu II: (2,0 điểm) A là rượu no đơn chức. 2,3 gam A tác dụng với Na dư thoát ra 0,56 lít khí H2 (đktc). 1. Hãy xác định công thức cấu tạo của A? 2. Viết 4 phương trình điều chế trực tiếp A từ 4 hợp chất hữu cơ tương ứng? Câu III: (1,75 điểm) 1. Chỉ dùng H2O, hãy nhận biết các chất rắn đựng trong các lọ riêng biệt: Al, Al2O3, MgO, Na2O? 2. Từ nguyên liệu ban đầu là Al2O3, H2O, NaCl hãy điều chế: Al, AlCl3, NaAlO2? Các điều kiện cần thiết cho quá trình điều chế coi như đủ. Câu IV: (2,0 điểm) Cho 32,2 gam hỗn hợp X gồm Al, Al2O3, Fe tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 13,44 lít khí H2 (đktc) và chất rắn Y. Để hòa tan hoàn toàn lượng chất Y trên cần 200 ml dung dịch HCl 2M. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X? Câu V: (2,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 13,2 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Tỷ khối hơi của A đối với H2 là 28. 1. Xác định công thức phân tử của A? 2. A có nhóm chức andehit. Viết công thức cấu tạo của A? 3. Viết phương trình phản ứng của A với H2 (Ni, t0) và Ag2O/NH3, t0? (Cho Fe = 56, Mg = 24, Al = 27, O = 16, C = 12, H =1) .................................................Hết................................................. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh:.......................................... Số báo danh:..............................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf40150776-deHoaCNTP2006.pdf
  • pdf40150776-dapanHoaCNTP2006.pdf
Tài liệu liên quan