Đề kiểm tra chất lượng học kì II năm học 2017 – 2018 môn: Tin học lớp 5

 Câu 3 (0.5 điểm): Trong phần mềm Logo, để thoát khỏi phần mềm ta gõ lệnh sau.

a) Lệnh Home b) Lệnh CS c) Lệnh Clean d) Lệnh Bye

Câu 4 (0.5 điểm): Trong phần mềm Logo, để rùa lùi lại 100 bước ta gõ lệnh sau.

a) FD 100 b) BK 100 c) RT 100 d) LT 100

Câu 5 (0.5 điểm): Trong phần mềm Logo, muốn Rùa quay phải 900 em dùng lệnh?

 a) BK 100 b) RT 90 c) LT 90 d) HT 90

Câu 6 (0.5 điểm) Hãy cho biết bảng dưới đây có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột ?

Tên bài hát Nhạc Lời thơ

Cho con Phạm trọng cầu Tuấn dũng

Đi học Bùi đình thảo Bùi đình thảo

Bụi phấn Vũ hoàng Lê văn lộc

a) 3 hàng 4 cột b) 4 hàng 3 cột c) 3 cột 3 hàng d) 4 cột 4 hàng

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Lượt xem: 666 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng học kì II năm học 2017 – 2018 môn: Tin học lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠ HUOAI ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: TIN HỌC – LỚP 5 Trường Tiểu học Kim Đồng Lớp : 5/. Họ và tên: .. Ngày thi --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Điểm lí thuyết (bằng số) Điểm thực hành (bằng số) Nhận xét của giáo viên Phần I: Lý thuyết Trắc nghiệm:Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất từ Câu 1 dến Câu 8 Câu 1(0.5 điểm): Trong phần mềm Word, để tạo bảng mới (Table) em thực hiện thao tác sau: Nháy chuột vào Menu Table\ Insert\ Table Nháy chuột vào Menu Table\ Delete\ Table Nháy chuột vào Menu Table\ Insert\ Row Nháy chuột vào Menu Table\ Delete\ Row Câu 2 (0.5 điểm): Trong phần mềm trình chiếu, để chèn âm thanh, em thực hiện thao tác sau: Nháy chuột vào Menu Insert\ Audio\Audio from file.. Nháy chuột vào Menu Insert\ Picture\WordArt Nháy chuột vào Menu Insert\ Picture\From File Nháy chuột vào Menu Table\ Delete\ Columns Câu 3 (0.5 điểm): Trong phần mềm Logo, để thoát khỏi phần mềm ta gõ lệnh sau. Lệnh Home b) Lệnh CS c) Lệnh Clean d) Lệnh Bye Câu 4 (0.5 điểm): Trong phần mềm Logo, để rùa lùi lại 100 bước ta gõ lệnh sau. a) FD 100 b) BK 100 c) RT 100 d) LT 100 Câu 5 (0.5 điểm): Trong phần mềm Logo, muốn Rùa quay phải 900 em dùng lệnh? a) BK 100 b) RT 90 c) LT 90 d) HT 90 Câu 6 (0.5 điểm) Hãy cho biết bảng dưới đây có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột ? Tên bài hát Nhạc Lời thơ Cho con Phạm trọng cầu Tuấn dũng Đi học Bùi đình thảo Bùi đình thảo Bụi phấn Vũ hoàng Lê văn lộc a) 3 hàng 4 cột b) 4 hàng 3 cột c) 3 cột 3 hàng d) 4 cột 4 hàng Câu 7 (0.5 điểm) Câu lệnh CS Repeat 4 (FD. 100RT, 90) có bao nhiêu lỗi sai? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 Câu 8 (0.5 điểm): Rùa sẽ vẽ hình nào sau đây khi em gõ lệnh: Repeat 3 [fd 50 rt 360/3]? a) b) c) . d) Tự luận: Câu 1 ( 2,5 điểm): Viết câu lệnh để rùa vẽ các hình sau? Yêu cầu hình màu đỏ Câu 2 (1,5 điểm): Nêu các bước ghi lời cho bản nhạc Câu 1 ( 2,5 điểm): Viết câu lệnh để rùa vẽ các hình sau? Yêu cầu hình màu đỏ Câu 2 (1,5 điểm): Nêu các bước ghi lời cho bản nhạc ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II KHỐI 5- MÔN: TIN HỌC I/ Ma trận phân bố câu hỏi Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Cộng 1. Những gì em đã biết Số câu 1 1 Câu số 1.A 2. Những gì em đã biết (logo) Số câu 1 1 Câu số 4.A 3. Chèn âm thanh vào trình chiếu Số câu 1 1 Câu số 2.A 4. Lập trình Logo: Câu lệnh lồng nhau Số câu 1 1 Câu số 8.A 5. Lập trình Logo: Luyện tập về thủ tục Số câu 2 1 3 Câu số 3.A, 5.A 7.A 6. Lập trình Logo: Thủ tục trong logo - Ghi lời bản nhạc.Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp Số câu 1 1 1 3 Câu số 6.A 1.B 2.B Tổng số câu 4 3 2 1 10 ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ II – NĂM HOC 2017 - 2018 Môn: Tin học Lớp 5 Thời gian : 40 phút Trắc nghiệm: (4.0 điểm) Câu 1: a (0,5 điểm) Câu 2: a (0,5 điểm) Câu 3: d (0,5 điểm) Câu 4: b (0,5 điểm) Câu 5: b (0,5 điểm) Câu 6: b (0,5 điểm) Câu 7: d (0,5 điểm) Câu 8: d (0,5 điểm) Tự luận: (6.0 điểm) Câu 1 ( 2,5 điểm): Viết câu lệnh lặp để Rùa vẽ hình sau? - Repeat 5 [Repeat 6 [FD 30 RT 60] RT 360/6] ( 2.0 điểm) - Tô đúng màu đỏ đuọc (0.5 điểm) Câu 2 (1,5 điểm): Nêu các bước ghi lời cho bản nhạc 1. Nhấn chọn nốt nhạc muốn ghi lời (0.5 điểm) 2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl và L. (0.5 điểm) 3. Gõ lời cho nột nhạc đó, rồi nhấn phím Space đê chuyển và ghi lời cho nốt nhạc tiếp theo (0.5 điểm)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 2_12341064.doc
Tài liệu liên quan