Đề tài Điều tra tỉ lệ nhiễm bệnh phân trắng lợn con giai đoạn từ 1-21ngày tuổi và so sánh hiệu lực của hai loại thuốc ENROFLOXACIN và NOR-COLI

MỤC LỤC

CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1

I- ĐẶT VẤN ĐỀ 1

II- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 3

1. Mục đích: 3

2. Yêu cầu : 3

III. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 3

1. Cơ sở lý luận. 3

1.1. Nguồn gốc loài lợn. 3

1.2. Một số đặc điểm sinh lí lợn con giai đoạn 1-21 ngày tuổi. 5

1.2.1. Đặc điểm về sinh trưởng phát dục. 5

1.2.2. Đặc điểm phát triển của cơ quan tiêu hoá. 5

1.2.3. Đặc điểm về cơ năng điều tiết nhiệt . 6

1.2.4. Đặc điểm về khả năng miễn dịch. 7

1.3. Một số đặc điểm về bệnh lợn con ỉa phân trắng. 7

1.3.1. Nguyên nhân gây bệnh. 8

2. Mầm gây bệnh 11

3. Đặc điểm sinh vật học của E.coli. 12

4. Độc tố . 13

5. Sức kháng của mầm bệnh. 13

6. Điều kiện gây bệnh phân trắng lợn con. 13

7. Đường nhiễm bệnh. 14

8. Cơ chế phát sinh 14

9. Triệu trứng lâm sàng. 16

10. Bệnh tích 17

11.Chẩn bệnh 17

12. Biện pháp phòng ngừa và điều trị bệnh 18

12.1. Phòng bệnh 18

12.2. Điều trị 1913.Một số đặc điểm của thuốc 19

13.1.Enrofloxacin 19

13.2. Nor - Coli. 20

IV- TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 20

1.Tình hình nghiên cứu trong nước. 21

2.Tình hình nghiên cứu ngoài nước. 25

V- ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 25

1. Đối tượng nghiên cứu. 25

2.Vật liệu nghiên cứu. 25

3. Nội dung nghiên cứu. 26

3.1. Theo dõi tỷ lệ nhiễm bệnh phân trắng lợn con theo mẹ ở từng tuần tuổi (1-21 ngày). 26

3.2. Theo dõi tỷ lệ nhiễm bệnh phân trắng lợn con theo giống. 26

3.3. Theo dõi tỷ lệ nhiễm bệnh phân trắng lợn con theo tháng. 26

3.4 Theo dõi kết quả điều trị bệnh phân trắng lợn con bằng hai loại thuốc Nor-coli và Enrofloxacin.

4. Phương pháp nghiên cứu. 26

VI- KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29

1. Tỉ lệ nhiễm bệnh phân trắng lợn con qua từng đợt. 29

2. Tỉ lệ nhiễm bệnh phân trắng lợn con theo dõi. 31

3. Theo dõi tỉ lệ nhiễm bệnh phân trắng lợn con theo giống. 34

4. Hiệu quả điều trị bệnh phân trắng lợn con của thuốc Nor-coli và Enrofloxacin. 36

5. Tỉ lệ tái nhiễm và thời gian điều trị bệnh tái nhiễm. 37

VII-KẾT LUẬN - TỒN TẠI - ĐỀ NGHỊ . 39

1.Kết luận. 39

2. Tồn tại . 39

3. Đề nghị. 40

TÀI LIỆU THAM KHẢO 41

 

doc43 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3415 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Điều tra tỉ lệ nhiễm bệnh phân trắng lợn con giai đoạn từ 1-21ngày tuổi và so sánh hiệu lực của hai loại thuốc ENROFLOXACIN và NOR-COLI, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐiều tra tỉ lệ nhiễm bệnh phân trắng lợn con giai đoạn từ 1-21ngày tuổi và so sánh hiệu lực của hai loại thuốc ENROFLOXACIN và NOR-COLI trong điều trị.doc
Tài liệu liên quan