Đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Đặt vấn đề

Việt Nam là một nước nhiệt đới, rừng và đất rừng chiếm 2/3 diện tích

đất đai cả nước. Rừng là môi trường sống và nơi hoạt động yếu của trên 24

triệu đồng bào thuộc 54 dân tộc khác nhau, đồng thời rừng cũng là nhân tố

quan trọng và quyết định hàng đầu góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Tuy

nhiên cho đến nay diện tích rừng nước ta đã và đang bị suy giảm một cách

nhanh chóng. Theo tài liệu của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tính đến năm 2000

trong tổng số 19 triệu ha đất sản xuất lâm nghiệp chỉ có 9,3 triệu ha đất có

rừng, trữ lượng gỗ bình quân rất thấp, khoảng 63 m3 gỗ/ ha, chủ yếu là gỗ

nhóm V đến nhóm VIII, những loại gỗ thuộc nhóm I, II rất ít hoặc hiếm.

Nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên rừng cả về số lượng cũng như chất

lượng có rất nhiều song chủ yếu là do sự can thiệp vô ý thức của con người

như chặt phá rừng làm nương rẫy của đồng bào các dân tộc thiểu số, nạn khai

thác rừng, săn bắn chim thú rừng bừa bãi, kinh doanh rừng không hợp lí. Một

nguyên nhân không kém phần quan trọng đó là công tác quản lý bảo vệ rừng

còn nhiều bất cập, nạn cháy rừng vẫn liên tiếp xảy ra, hàng năm làm thiêu

cháy hàng nghìn ha rừng, sâu bệnh hại thường xuyên gây dịch lớn ở nhiều nơi,

làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây rừng mà chúng ta

chưa có biện pháp phòng trừ hữu hiệu

Do vậy trong định hướng phát triển lâm nghiệp từ năm 2000- 2010 một

mục tiêu quan trọng bậc nhất là phấn đấu đưa độ che phủ rừng của toàn quốc

lên 43%. Để thực hiện thắng lợi chiến lược quan trọng này công tác trồng

rừng phải được đặc biệt quan tâm.

Trong công tác trồng rừng việc chọn loài cây trồng phù hợp với mục

đích kinh doanh và đúng yêu cầu phòng hộ là một vấn đề khó khăn. Tuy nhiên

cho đến nay về cơ bản chúng ta đã xác định được những loài cây trồng chủ

yếu và có những nghiên cứu cần thiết đảm bảo cơ sở cho việc xây dựng các

quy trình, quy phạm trồng rừng. Trong chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng

của Chính phủ các loài keo sẽ là loài được gây trồng chủ yếu. Những loài keo

được trồng phổ biến là Keo lá tràm (Acacia auriculiformis Cunn) và Keo tai

tượng (Acacia mangium Willd). Cây keo là cây đa tác dụng, gỗ keo được dùng

nhiều trong công nghiệp giấy, làm ván, làm đồ gia dụng và chúng cung cấp

một lượng củi lớn cho người dân. Bên cạnh đó cây keo có bộ rễ rất phát triển,

có nấm cộng sinh nên chúng sinh trưởng phát triển tốt trên nhiều loại đất, kể

cả đất nghèo xấu. Trồng keo nhanh chóng phủ xanh đất trống đồi núi trọc,

chống xói mòn, điều tiết nguồn nước và bảo vệ môi trường sinh thái, dưới tán

rừng keo ta có thể trồng cây bản địa để phục hồi rừng hỗn giao.

Để rừng trồng có thể phát triển bền vững, dần tiến tới ổn

 

pdf88 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 3499 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu đặc điểm sinh học của côn trùng thuộc Bộ Cánh cứng hại lá keo và những phương pháp phòng trừ chúng tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.pdf
Tài liệu liên quan