Đề tài Hệ thống quản lý trường cấp II Cổ Am

(Bản scan)

lương của công nhân viên được tính theo tháng và được lĩnh làm 2 lần trong tháng.Lần lĩnh thứ nhất thường gọi là tiền tạm ứng thường là 2-5 trăm nghìn dồng. Căn cứ vào chức vụ , thâm niên, hệ số lương, hưởng phụ cấp và các mục thưởng phạt , tiền bảo hiểm tiền phí đảng, tiền tạm ứng và các khoản đóng góp khác còn lại được lĩnh lần 2

doc24 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 1659 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hệ thống quản lý trường cấp II Cổ Am, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhom 9 - PTTKHT.doc