Đề tài Lý thuyết bậc Tôpô trên đa tạp cmpact định hướng được

Lý thuyết bậc Tôpô trên đa tạp cmpact định hướng được

Mục lục

1.Một số kiến thức cơ sở

2. Đa tạp định hướng được

3. Xây dựng bậc tô pô trên đa tạp

4. Ứng dụng của bậc tôpô trên đa tạp

pdf33 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1979 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Lý thuyết bậc Tôpô trên đa tạp cmpact định hướng được, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfwww. 0309.pdf
Tài liệu liên quan