Đề tài Mô phỏng tính liều bức xạ máy chụp cắt lớp điện toán

MỤC LỤC

Đề mục Trang

LỜI CẢM ƠN . i

TÓM TẮT LUẬN VĂN . iv

MỤC LỤC. v

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT . viii

1. CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU . 1

phần i : tổng quan về máy ct . 3

2. CHƯƠNG 2. CƠ SỞ VẬT LÝ . 4

2.1. TỔNG QUAN . 5

2.1.1. Giới thiệu . 5

2.1.2. Lịch sử phát triển[1] . 6

2.1.3. Thu nhận dữ liệu . 8

2.1.4. Tái tạo ảnh . 8

2.1.5. Số CT và đơn vị Hounsfield[1] . 9

2.2. MÁY CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN ĐA LÁT (MSCT) . 10

2.2.1. Cấu trúc đầu dò trong hệ thống MSCT [1] . 12

2.2.2. Hệ thống thu nhận dữ liệu của MSCT . 13

3. CHƯƠNG 3. CẤU TẠO MÁY MSCT 16 . 15

3.1. SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT CỦA HỆ THỐNG MSCT 16 [4] . 17

3.2. CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG[4] . 17

3.2.1. Hệ thống phân phối điện áp . 17

3.2.2. Khối dàn quay Gantry . 17

3.2.3. Bàn nâng bệnh nhân . 20

3.2.4. Bảng điều khiển quét . 21

3.2.5. Hệ thống xoay rotor . 22

3.2.6. Khối hệ thống tạo và lưu ảnh. 22

4. CHƯƠNG 4. PHẦN MỀM GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG . 28

4.1.1. Phần mềm điều khiển thu nhận ảnh . 30

4.1.2. Phần mềm xử lý ảnh . 32

4.1.3. Hệ thống eFilm chuẩn DICOM. 32

5. CHƯƠNG 5. VẬN HÀNH MÁY MSCT . 33

5.1. QUY TRÌNH CHỤP ẢNH . 35

5.1.1. Chuẩn bị bệnh nhân . 35

5.1.2. Tiến hành chụp . 35

5.1.3. Quy trình chụp ảnh CT Tim . 36

5.2. GIAI ĐOẠN TÁI TẠO HÌNH ẢNH. 36

5.2.1. Sơ đồ khối . 36

5.2.2. Những ứng dụng lâm sàng . 37

6. CHƯƠNG 6. CÁC HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP BẢO TRÌ – SỬA CHỮA . 38

6.1. CÁC VẤN ĐỀ Ở PHẦN CỨNG. 39

6.2. Ở HỆ THỐNG MÁY TÍNH . 40

PHẦN ii. MÔ PHỎNG LIỀU BỨC XẠ Ở MÁY ct . 41

7. CHƯƠNG 7. CƠ SỞ VẬT LÝ PHÓNG XA . 42

7.1. TƯƠNG TÁC CỦA TIA X VỚI VẬT CHẤT [11]. 43

7.1.1. Hiệu ứng quang điện . 43

7.1.2. Tán xạ Rayleigh. 43

7.1.3. Tán xạ Compton . 44

7.1.4. Sự suy giảm của tia X khi đi qua môi trường vật c hất . 44

7.2. BỨC XẠ ION HÓA VÀ CÁC ĐƠN VỊ ĐO LIỀU [3] . 45

7.2.1. Liều lượng chiếu (exposure), ký hiệu:X[3] . 45

7.2.2. Liều hấp thụ (absorbed dose), ký hiệu: D[3] . 45

7.2.3. Liều tương đương (equivalent dose), ký hiệu: H [3]. 46

7.2.4. Liều hiệu dụng (effective dose) [2]. 47

7.2.5. Liều tương đương tích lũy của mô hoặc cơ quan [2] . 48

8. CHƯƠNG 8. LIỀU BỨC XẠ Ở MÁY MSCT . 49

8.1. GIỚI THIỆU[5] . 50

8.2. LIỀU BỨC XẠ Ở MÁY CT[7,8,9,10] . 50

8.2.1. Chỉ số liều ở máy CT (CTDI - Computed Tomography

Dose Index) . 50

8.2.2. Giá trị liều theo chiều dài quét (Dose Length Product

(DLP)). 52

8.3. ĐO LIỀU [12]. 52

8.3.1. Ghi đo bức xạ ion hóa . 52

8.3.2. Ghi nhận bức xạ ở máy CT . 52

8.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LIỀU CHIẾU [5] . 54

8.4.1. Các yếu tố thuộc về phần cứng . 54

8.4.2. Các yếu tố thuộc về người sử dụng máy . 54

8.4.3. Hiệu suất hình học (geometric effective) . 55

8.4.4. Hiệu suất hình học trục Z . 55

8.4.5. Hiệu suất mảng đầu dò (detector array geometr ic

effeciency) . 57

8.5. LIỀU CHIẾU Ở CHẾ ĐỘ QUÉT XOẮN ỐC (HELICAL SCAN)[5]. 58

8.5.1. Giá trị pitch . 58

8.5.2. Với giá trị mAs là không đổi . 58

8.5.3. Với giá trị ‘ Effective mAs’ là không đổi . 59

8.5.4. Phép nội suy cho vòng xoay ở chế độ quét xoắn ốc . 59

8.6. TỐI ƯU HÓA LIỀU CHIẾU[5]. 60

8.6.1. Điều khiển dòng phát tự động. 60

8.6.2. Một chất lượng ảnh thích hợp. 62

8.6.3. CT với hệ tim mạch . 63

8.7. CÁC THÔNG SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LIỀU Ở CT . 63

8.7.1. Năng lượng chùm tia (Beam Energy) . 64

8.7.2. Mật độ năng lượng (mAs) . 64

8.7.3. Giá trị pitch ở chế độ quét xoắn ốc . 64

8.7.4. Hệ trực chuẩn chùm tia X cho hệ thống máy CT đơn lát . 64

8.7.5. Hệ trực chuẩn chùm tia X cho hệ thống máy CT đa lát . 64

8.7.6. Kích thước bệnh nhân . 65

8.7.7. Những tác động gián tiếp . 65

8.8. CÁC THÔNG SỐ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỂ GIẢM LIE U . 65

8.8.1. Giảm giá trị mAs. 65

8.8.2. Tăng giá trị Pitch. 66

8.8.3. Thay đổi giá trị mAs theo thể trạng người bệnh . 66

8.8.4. Giảm năng lượng chùm tia . 66

8.8.5. Những chức năng khác dùng để giảm liều. . 66

9. CHƯƠNG 9. AN TOÀN VÀ KIỂM SOÁT BỨC XẠ . 68

9.1. CÁC HIỆU ỨNG SINH HỌC CỦA BỨC XẠ ION HÓA[2] . 68

9.1.1. Cơ chế tác dụng của bức xạ ion hóa . 68

9.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng sinh học c ủa bức xạ ion

hóa69

9.2. BẢO VỆ BỆNH NHÂN[2] . 71

9.2.1. Chỉ đỉnh đúng . 72

9.2.2. Tận giảm liều chiếu. 72

9.2.3. Bảo vệ các cơ quan nhạy cảm với phóng xạ . 72

10. TÍNH LIỀU BỨC XẠ. 74

10.1. GIỚI THIỆU . 74

10.2. CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG . 75

11. 81

11.1. KẾT LUẬN. 81

11.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI . 82

12. PHỤ LỤC 1 . 84

13. PHỤ LỤC 2 . 1

pdf99 trang | Chia sẻ: lethao | Lượt xem: 2631 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Mô phỏng tính liều bức xạ máy chụp cắt lớp điện toán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMô phỏng tính liều bức xạ máy chụp cắt lớp điện toán (CT).pdf
Tài liệu liên quan