Đề tài Mô phỏng và tính toán sự phân bố nhiệt độ ổn định trong vật thể hai chiều chịu các điều kiện về đối lưu và nhiệt độ với phần tử hữu hạn tam giác tuyến tính tạo lưới tự động

Lắp ghép:

Mục đích là tìm tính chất tổng thể của miền lời giải thông qua một hệ thống các ma trận vector riêng lẻ.

Dựa vào điều kiện liên tục giữa các biên phần tử với các biến cơ sở bằng quan hệ giữa các nút để xây dựng được ma trận và vector tổng thể cho toàn bộ miền lời giải

pdf53 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1776 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Mô phỏng và tính toán sự phân bố nhiệt độ ổn định trong vật thể hai chiều chịu các điều kiện về đối lưu và nhiệt độ với phần tử hữu hạn tam giác tuyến tính tạo lưới tự động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty CPCN Masan đạt tái sử dụng cho sản xuất Công suất 300 m3-ngđ.pdf
Tài liệu liên quan