Luận văn Nghiên cứu các yếu tố môi trường nước mặt vùng nuôi tôm Cần Giờ và đề xuất các biện pháp xử lý

(Bản scan)

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan vùng nghiên cứu

Chương 2: Đặc điểm sinh học và các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến đời sống của tôm

Chương 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường nước mặt vùng nuôi tôm

Chương 4: Đề xuất các biện pháp quản lý môi trường nước trong vùng nuôi tôm

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

 

pdf31 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 1845 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu các yếu tố môi trường nước mặt vùng nuôi tôm Cần Giờ và đề xuất các biện pháp xử lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1_2.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4_2.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF